BT: Lựa chọn dự án đầu tư & tính NPV của phương án?

tanmafia

Kẻ mà ai cũng biết là ai
11/10/11
534
355
0
Cty A dự định mua dây chuyền sản xuất, có 2 phương án lựa chọn:
a) Lựa chon Pa ?
PA1: + Trả luôn 2100 triệu
PA2: + Năm 1 trả: 1050 triệu
+ Năm 2 trả: 620 triệu
+ Năm 3 trả: 550 triệu
Số tiền 620 triệu trả đầu năm thứ 2 quy về hiện tại là: 620 / 1,12
Số tiền 550 triệu trả đầu năm thứ 3 quy về hiện tại là: 550 / 1,12^2
--- số tiền thực tế mà PA 2 phải trả( quy về hiện tại)2042 < 2100
Phương án được lựa chọn là PA2.
b) NCF = (Doanh thu - chi phí - khấu hao + thanh lý) *(1-thuế) + khấu hao
Áp dụng từng năm ta sẽ thu được dòng tiền của năm đó
Năm 1->5 : NCF = (860 - 300 - 350 )*(1- 0,25%) + 350 = 507,5
Năm 6 : NCF = (860 - 300 - 350 + 500)*(1- 0,25%) + 350 = 882,5
Suy ra NPV = 507,5 * ( 1,12 ^-1 + 1,12 ^-2 + 1,12 ^-3 + 1,12 ^-4 + 1,12 ^-5 ) + 882,5*1,12 ^-6 - 2042 = 234,5
HOẶC tính nhanh : 507,5* [ (1 - 1,12^-5)/0,12 ] + 882,5 * 1,12 ^ -6 - 2042 = 234,5
Việc lựa chọn phương án thì bạn bliss_fun làm đúng rồi, còn phần NPV mình thấy bạn đã tính nhầm phần bôi đỏ ở trên, tiền thanh lý 500 phải được hoạch định vào dòng tiền đầu tư chứ ko phải là dòng tiền HĐKD, mình tính lại như sau, các bạn góp ý nhé.

Giá trị khấu hao: 2100/6 = 350
Giá trị thanh lý thu hồi = 500 - 25%(500-0) = 375

 
Last edited by a moderator:

sinhaof

Thành viên tích cực
24/8/11
288
109
0
32
Việc lựa chọn phương án thì bạn bliss_fun làm đúng rồi, còn phần NPV mình thấy bạn đã tính nhầm phần bôi đỏ ở trên, tiền thanh lý 500 phải được hoạch định vào dòng tiền đầu tư chứ ko phải là dòng tiền HĐKD, mình tính lại như sau, các bạn góp ý nhé.

Giá trị khấu hao ở đây đúng ra là bằng 2042/6= 340.33 nhưng để so sánh với bài giải trên nên mình lấy 350 luôn nhá.
Giá trị thanh lý thu hồi = 500 - 25%(500-0) = 375

khấu hao tính theo cach quy về hiện tại rồi tính trung bình àh, thế mà mình nghĩ tính sẽ phức tạp lắm, thank nhiều!!!
 

dtpblove

Thành viên
11/7/12
33
4
0
30
Hue, Vietnam, Vietnam
Bài này chỉ mắc ở 1 chỗ duy nhất là nguyên giá TSCĐ đó. Em không hiểu vì sao lại tính nguyên giá là 2100 trong khi.
Trong phương án 2 : Việc hoạch toán chi phí vào 3 năm lần lược như ở trên. Trong khi theo nguyên tắc tính nguyên giá: Thì nó chính là giá ghi trên hóa đơn trừ đi chiết khấu và cộng thêm các chi phí khác để đưa vào hoạt động. Như vậy, thì nguyên giá chính là : 1050+620+550 = 2220 vì đó là toàn bộ chi phí phải trả cho người bán trên hóa đơn.

Mọi người chỉ dùm em chỗ đó với.
 
  • Like
Reactions: hangmoon710

dtpblove

Thành viên
11/7/12
33
4
0
30
Hue, Vietnam, Vietnam
có ai rõ bài này cho mình hỏi, phương án 2 có số vốn đầu tư khác số vốn pá 1 nên viêc tính khấu hao cũng khác chứ, mấy bạn làm trên lấy khấu hao của cả 2 phương án là giống nhau như thế co đúng không???
mình nghĩ việc tính npv của pá 1 không có gì đáng nói, nhưng pá 2 thì mình không rõ vì vốn đầu tư được trả dần trong 3 năm thì việc tính khấu hao theo phương pháp đường thẳng được thực hiện thế nào
Tính nguyên giá TSCĐ để tình khấu hao chính là giá trị ghi trên hóa đơn. Mình cũng nghĩ ở hóa đơn dù trả tiền như thế nào thì cũng bỏ qua chiết khấu. Chỉ tính tổng giá trị các hóa đơn. Theo mình thì nguyên giá của nó là 2220.
Bài này chỗ này là khó xử nhất. Ai cao thủ chỉ dùm với.
 

zizi_thuan

Thành viên tích cực
12/4/12
113
24
0
29
Hà Nội, Vietnam
Tính nguyên giá TSCĐ để tình khấu hao chính là giá trị ghi trên hóa đơn. Mình cũng nghĩ ở hóa đơn dù trả tiền như thế nào thì cũng bỏ qua chiết khấu. Chỉ tính tổng giá trị các hóa đơn. Theo mình thì nguyên giá của nó là 2220.
Bài này chỗ này là khó xử nhất. Ai cao thủ chỉ dùm với.
Theo ngu ý của e thì nguyên giá vẫn là 2100 thôi
tại theo VAS03 có nói : Trường hợp TSCĐ hữu hình mua sắm được thanh toán theo phương thức trả chậm, nguyên giá TSCĐ đó được phản ánh theo giá mua trả ngay tại thời điểm mua. Khoản chênh lệch giữa tổng số tiền phải thanh toán và giá mua trả ngay được hạch toán vào chi phí theo kỳ hạn thanh toán, trừ khi số chênh lệch đó được tính vào nguyên giá TSCĐ hữu hình (vốn hóa) theo quy định của chuẩn mực kế toán “Chi phí đi vay”.
 

dtpblove

Thành viên
11/7/12
33
4
0
30
Hue, Vietnam, Vietnam
Theo ngu ý của e thì nguyên giá vẫn là 2100 thôi
tại theo VAS03 có nói : Trường hợp TSCĐ hữu hình mua sắm được thanh toán theo phương thức trả chậm, nguyên giá TSCĐ đó được phản ánh theo giá mua trả ngay tại thời điểm mua. Khoản chênh lệch giữa tổng số tiền phải thanh toán và giá mua trả ngay được hạch toán vào chi phí theo kỳ hạn thanh toán, trừ khi số chênh lệch đó được tính vào nguyên giá TSCĐ hữu hình (vốn hóa) theo quy định của chuẩn mực kế toán “Chi phí đi vay”.
Như bạn nói thì chi phí của cả 3 lần thanh toán sẽ được tính theo nguyên giá trả ngay là 2100 vào năm đầu tiền. Lúc này khấu hao sẽ là 350.
 

tanmafia

Kẻ mà ai cũng biết là ai
11/10/11
534
355
0
Theo ngu ý của e thì nguyên giá vẫn là 2100 thôi
tại theo VAS03 có nói : Trường hợp TSCĐ hữu hình mua sắm được thanh toán theo phương thức trả chậm, nguyên giá TSCĐ đó được phản ánh theo giá mua trả ngay tại thời điểm mua. Khoản chênh lệch giữa tổng số tiền phải thanh toán và giá mua trả ngay được hạch toán vào chi phí theo kỳ hạn thanh toán, trừ khi số chênh lệch đó được tính vào nguyên giá TSCĐ hữu hình (vốn hóa) theo quy định của chuẩn mực kế toán “Chi phí đi vay”.
Như bạn nói thì chi phí của cả 3 lần thanh toán sẽ được tính theo nguyên giá trả ngay là 2100 vào năm đầu tiền. Lúc này khấu hao sẽ là 350.
Các bạn hiểu như thế này cho dễ nhé, giá trị TSCĐ đó là 2100 còn các phương án chẳng qua là các cách trả tiền thôi. Giá dây chuyền là 2100, các anh có thể chọn trả ngay bây giờ là 2100 hoặc trả lần lượt các năm 1050,620,550. Các anh muốn trả theo cách nào??? Đơn giản như thế thôi, giá vẫn là 2100, khác nhau là cách trả tiền thôi.
 

thienchau_blue

Nhân viên bị sa thải
2/2/12
59
7
0
31
vn.360plus.yahoo.com
Bạn tham khảo cách làm của mình xem được không nhé^^
1, cùng là phương án sản xuất như vậy, phương án nào cho giá trị hiện tại của khoản tiền ban đầu chi ra thấp hơn thì chọn phương án đó:
PA1: Chi phí hiện tại là:2100 trĐ
PA2: CP hiện tại=1050/1,12+620/1,12^2+550/1,12^3=1823,23934 trĐ
>>>chọn PA 2
2, Để tính NPV, ta sẽ kẻ bảng ra, nhưng tiếc là tớ không biết kẻ ở đây, nên tớ sẽ mô tả nhé:D
các cột: Năm, Doanh thu, Chi phí, vốn đầu tư,Khấu hao, LNTT, Thuế, LNST,Thanh lý,Dòng tiền
Năm: 0,1,2,3,4,5,6
Doanh thu: ghi từ năm 1: mỗi năm 860
Chi phí: - chi phí NVL+NC:Từ năm 1, mỗi năm 300
Vốn đầu tư: N1:1050, N2: 620, N3: 550, các năm còn lại ghi 0
Khấu hao: từ năm 1, 350 hàng năm(2100/6)
Lntt= DT-CP-KH
Thuế= 25%LNTT
LNST= LNTT- T
thanh lý: ghi vào năm thứ 6: 500
Dòng tiền= thanh lý+lnst+lãi trả( không có)+khấu hao-vốn đầu tư ban đầu
ra dòng tiền rồi thì ta tính NPV như thường, chiết khấu 12%.
Bạn làm sai rùi, PV của PA2 phải = 1050 + 620/1.12 + 550/1.12^2 = 2042.028 trđ
ta sẽ chọn PA2 rùi sau đó đi tính NPV 2, mình giải bài này như sau:
1/PA1PV1 = 2100 trđ
PA2PV2 = 1050 + 620/1.12 + 550/1.12^2 = 2042.028 trđ
=> chọp PA2 vì PV2<PV1
2/NPV2
năm0123456
Dòng tiền ra thuần1050620550
doanh thu860860860860860860
CP NVL&NC300300300300300300
Khấu hao175175175175175175
124124124124124
137.5137.5137.5137.5
thanh lý375
LN tr' thuế385261123.5123.5123.5123.5
LN sau thuế288.75195.7592.62592.62592.62592.625
dòng tiền vào thuần0463.75494.75529.125529.125529.125904.125
dòng tiền thuần-1050-156.25-55.25529.125529.125529.125904.125
HS chiết khấu10.8928570.7971940.711780.6355180.5674270.506631
PV-1050-139.509-44.045376.6207336.2685300.2397458.0579
NPV237.6329
 
Last edited by a moderator:

tuanhung1202

Thành viên tích cực
28/3/12
722
187
0
Biết roài còn hỏi
Giờ mới biết có bài tập này, để đây đã, sáng mai giải sau :D