tanmafia
Điểm tương tác
291

Tin nhắn hồ sơ Hoạt động gần đây Các bài đăng Giới thiệu

  • Tanmafia ơi cho mình (em) hỏi: bài tập http://ub.com.vn/threads/2328-BT-Lua-chon-du-an-dau-tu-amp-tinh-NPV-cua-phuong-an.html/page2 bạn làm trình bày rất rõ ràng, trong đó giá trị khấu hao là 2100/6 = 250/năm. Cho mình hỏi là vậy thì chênh lệch tổng số tiền trả qua các năm ở PA2 1050+620+550 trừ đi giá mua ngay 2100 = 120 sẽ tính vào đâu trong BCKQKD, nếu tính vào chi phí tài chính thì như vậy EAT sẽ có sự thay đổi?
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Back
Bên trên