P
Điểm tương tác
12

Tin nhắn hồ sơ Hoạt động gần đây Các bài đăng Giới thiệu

  • Tại sao lại phải trừ hả bạn, trừ để làm gì, bạn đọc reply #18 của mình có giải thích rõ nơi á. Giá trị của dây chuyển này 2100, còn bên kia chỉ là cách trả tiền thôi. 2100 đó dùng để xác định khấu hao vì nó là giá trị của dây chuyền, giá trị trả ngay. Còn các khoản 1050, 620,... chỉ là cách trả tiền thôi, bảng mình lập thì đó thành bảng BCKQKD rồi đó, chẳng qua không ghi thêm vào mục "Dòng tiền hoạt động tài chính" thôi (có tài trợ đâu mà ghi, mà tính NPV thì ghi vào làm gì). Thế nhé!
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Back
Bên trên