BT: Lựa chọn dự án đầu tư & tính NPV của phương án?

nguyenhoa1808

Thành viên
1/7/12
48
3
0
Mình cũng tính ra đáp án NPV2= 234,5
Với khấu hao hằng năm tính theo đường thẳng = 2100/6=350