Các phương thức thanh toán trong TTQT

Các phương thức thanh toán trong thanh toán quốc tế, chứng từ thanh toán quốc tế, nghiệp vụ thanh toán quốc tế, TTQT...

Chuyển tiền & Nhờ thu

Chuyển tiền bằng: Điện chuyển tiền (TT: Telegraphic Transfer Remittance) hoặc bằng Thư chuyển tiền (MTR: Mail Tranfer Remittance).
Chủ đề
15
Bài viết
97
Chủ đề
15
Bài viết
97

Ứng trước và Ghi sổ

Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Bank Payment Obligation

Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,581
Số bình luận
528,102
Tổng số thành viên
351,943
Thành viên mới nhất
hello88vipwin
Back
Bên trên