Thanh Toán Quốc Tế

Trinhkimthu

Thành viên
Tìm hiểu hoạt động sử dụng thẻ thanh toán ở Việt Nam từ năm nào đến năm nào? Ngân hàng nào tham gia? Hiện nay Việt Nam sử dụng thẻ để thực hiện những phương thức nào và có dịch vụ nào?
 

Trinhkimthu

Thành viên
Ngày 1-4-1963, ngân hàng Ngoại thương Việt nam với tên giao dịch quốc tế là Bank for foreign trade of Việt Nam, tên viết tắt là Vietcombank, chính thức đi vào hoạt động với tư cách là một pháp nhân Ngân hàng thương mại giao dịch trên thương trường quốc tế và trong nước.
Những phương thức Việt Nam dang sử dụng là:
-phương thức thanh toán tiền mặt
-chuyển khoản qua ngân hàng
-Thanh toán thông qua bưu điện
 

minhlan

Thành viên
Bạn ấy đang hỏi hình thức thanh toán thẻ cơ mà. Bạn này câu TD à
 

Featured resources

Featured resources

Top