Tài trợ thương mại

thuhanghvnh3692

Thành viên tích cực
Em chào mn!
Em muốn hỏi mn , hiện nay có các tổ chức nào cung ứng dịch vụ tài trợ thương mại, cách thức tài trợ và các sản phẩm.
Hiện em mới tìm đc là Ngân hàng và công ty tài chính nước ngoài thôi, mong mn giúp đỡ.
 

Featured resources

Featured resources

Top