Chuyển tiền & Nhờ thu

Chuyển tiền bằng: Điện chuyển tiền (TT: Telegraphic Transfer Remittance) hoặc bằng Thư chuyển tiền (MTR: Mail Tranfer Remittance).

Forum statistics

Threads
56,027
Messages
658,050
Members
328,850
Latest member
Huỳnh Thị Trúc
Top