Chuyển tiền & Nhờ thu

Chuyển tiền bằng: Điện chuyển tiền (TT: Telegraphic Transfer Remittance) hoặc bằng Thư chuyển tiền (MTR: Mail Tranfer Remittance).


Forum statistics

Threads
54,793
Messages
648,324
Members
329,621
Latest member
Cop Tiger

Banker Hub

Top