Hien Bien

Super Moderator
Bank's User
1/ Lịch sử tuyển dụng:
Ngân hàng Agribank tuyển dụng 1 năm 1 lần, thường lên tin lẻ từng chi nhánh tuy nhiên sẽ tập trung vào 1 khoảng thời gian để tất cả các chi nhánh lên tin (thường tập trung trong khoảng 2-3 tháng)

2/ Quy trình tuyển dụng: 3 vòng
- Sơ loại hồ sơ: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua email
tham khảo: Tiêu chí Hồ sơ & Bằng cấp khi nộp Agribank tháng 09/2021 (Mới nhất)

- Phỏng vấn sơ loại tại chi nhánh:
Các câu hỏi cá nhân: nghề nghiệp, trình độ học vấn, hiểu biết về Agribank, hiểu biết về địa phương, hiểu biết về vị trí (ít khi hỏi về nghiệp vụ), hiểu biết sản phẩm, thái độ làm việc và ứng tuyển.

- Thi viết chuyên môn nghiệp vụ:
Đặc thù:
các Chi nhánh tự tổ chức thi tuyển nên đề thi giữa các chi nhánh khác nhau, tuy nhiên vẫn sẽ nằm trong 1 khung đề cương ôn tập nhất định, nên ôn tập đúng thì đề nào cũng làm được.

Hình thức thi: Lịch sử đề thi của các chi nhánh có các hình thức sau:
- Trắc nghiệp 100%
- Trắc nghiệm 1 phần, tự luận 1 phần (phổ biến nhất )
- Tự luận 100%

3/ Nội dung thi
- Có một số chi nhánh thi chung: tín dụng và kế toán thi chung 1 đề (học cả nghiệp vụ tín dụng và kế toán ngân hàng); Nếu chi nhánh thi môn tin học sẽ thông báo cụ thể ở tin tuyển.

- Thi riêng nghiệp vụ:
Phần 1: Lý thuyết (cả trắc nghiệm và tự luận)
- Luật tổ chức tín dụng: Luật các Tổ chức tin dụng số 47/2010

- Thông tư 02/2013 phân loại nợ và trích lập dự phòng: Thông tư 02/2013

- Tài sản bảo đảm: Nghị định 102/2017/ND-CP

- Bảo Lãnh: Thông tư 07/2015/TT-NHNN

- Thẩm định, quy trình tín dụng
- Luật doanh nghiệp (người quản lý, người điều hành, các loại hình doanh nghiệp,
đối tượng không được cấp tín dụng, đối tượng bị hạn chế cấp tín dụng...)
- rủi ro tín dụng (rủi ro trong dự tính, ngoài dự tính, mô hình điểm số Z....)
- Lãi suất: (trần lãi suất huy động vốn/cho vay trong ngắn/trung/dài hạn theo quy
định của NHNN; lãi suất phạt quá hạn, các mức phạt.....

Phần 2: Bài tập
Nghiệp vụ tín dụng:

- Cho vay: tính lãi (lãi đơn, lãi gộp, lãi theo niên kim cố định), cho vay tưng lần, cho
vay theo hạn mức tín dụng,
- Tài chính doanh nghiệp: các chỉ số trong các báo cáo tài chính – bảng cân đối kế
toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ - dạng bài
tập dòng tiền
- Tài trợ dự án: tính NCFi, NPV, IRR, thời gian hoàn vốn , NH có nên cho vay hay
không? So sánh nên trả góp trả nhiều lần hay trả 1 lần đầu kỳ? (tính giá trị hiện tại, tương lai của tiền)

Nghiệp vụ kế toán/ giao dịch viên/ngân quỹ:
- Tổng quan kế toán ngân hàng: đối tượng, đặc điểm của kế toán ngân hàng, hệ thống tài khoản, chứng từ......
- Kế toán nghiệp vụ huy động vốn : tiền gửi, tiền tiết kiệm(lãi trả trước, định kỳ, cuối kỳ; tất toán trước hạn), giấy tờ có giá – trái phiếu (phát hành ngang giá, chiết khấu, phụ trội – trả lãi trước, định kỳ, trả sau)
- Kế toán nghiệp vụ tín dụng: cho vay từng lần, vay hạn mức tín dụng, cho vay hợp vốn xử lý nợ quá hạn gốc và lãi.
- Kế toán nghiệp vụ ngân quỹ (tiền mặt) & thanh toán (thanh toán không dùng tiền mặt)
- Nghiệp vụ thanh toán vốn (xử lý sai sót)
- Mua bán ngoaị tệ
- Tài sản cố định (tham khảo)

Tham khảo đề thi Agribank các năm: Review đề thi Agribank Đợt 1/2020 (Tháng 9/2020); Tổng hợp Kinh nghiệm SIÊU CHI TIẾT về kỳ thi Agribank; Thi tuyển & Làm việc tại Agribank
Tham khảo Lương thực tế nhân viên ngân hàng Agribank 2021
Phiếu đăng ký dự tuyển Agribank 2021 (Mới nhất)
Lớp Ôn thi Cấp tốc vào Ngân hàng Agribank: Luyện thi cấp tốc vào Ngân hàng Agribank khai giảng 24/10
 

Attachments

 • 1634114166312.png
  1634114166312.png
  181 bytes · Views: 339
 • 1634114166432.png
  1634114166432.png
  172 bytes · Views: 192
 • 1634114166558.png
  1634114166558.png
  181 bytes · Views: 151
 • 1634114166663.png
  1634114166663.png
  183 bytes · Views: 128
 • 1634114166795.png
  1634114166795.png
  185 bytes · Views: 105
 • 1634114166893.png
  1634114166893.png
  174 bytes · Views: 170
Top