Lại bài tập td doanh nghiệp (cho vay VLĐ)

  • Bắt đầu Bắt đầu srich174
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu

srich174

Verified Banker
Mình đang làm đề tín dụng viettin nhưng đang khúc mắc bài này, mong mng giúp đỡ:
Đề bài:
[FONT=&quot]Ngày 02/03/10, Cty A gửi đến NHTM X kế hoạch vay vốn, sau khi TĐ, NH đã nhất trí với cty về chỉ tiêu kế hoạch quý II/10, trong đó nêu rõ:[/FONT][FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]- Vòng quay VLĐ kế hoạch là 3.2 vòng[/FONT][FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]- TSLĐ BQ là 3.6 tỷ VNĐ [/FONT][FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]Cuối tháng 3/10, NH và cty đã ký HĐTD VLĐ quý II/2010, trong đó nêu rõ: [/FONT][FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]- Thời hạn trả nợ kế hoạch là 30 ngày[/FONT][FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]- Doanh số trả nợ kế hoạch đúng bằng 80% DTT quý II/2010[/FONT][FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]Từ 1/4/10 đến 24/4/10 trên TKCV theo HMTD đã diễn ra:[/FONT][FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]- Doanh số phát sinh nợ:18.5 tỷ VNĐ[/FONT][FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]- Doanh số phát sinh có: 17.2 tỷ VNĐ[/FONT][FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]Trong 5 ngày cuối quý đã phát sinh:[/FONT][FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]- 26/6/10: Vay mua NVL 3 tỷ VNĐ[/FONT][FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]- 27/06/10: Nộp tiền thu bán hàng 2.8 tỷ VNĐ[/FONT][FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]- 28/6/10: Vay chi lương cán bộ 1.2 tỷ VNĐ[/FONT][FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]- 29/06/10: Vay để trả nợ gốc Vietinbank 1 tỷ VNĐ[/FONT][FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]- 30/06/10 Nộp tiền thu bán hàng 1 tỷ VNĐ[/FONT][FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]Yêu cầu:
[/FONT]


  • [FONT=&quot]Xác định HMTD quý II[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
  • [FONT=&quot]Giải quyết các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong 5 ngày cuối tháng6/2010 và giải thich[/FONT]
[FONT=&quot]Biết:[/FONT][FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]- Cty được NH cho vay VLĐ theo phương thức cho vay theo HMTD[/FONT][FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]- Dư nợ trên TK cho vay theo HMTD tới ngày 31/03/2010 là 1 tỷ VNĐ[/FONT][FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]- Cty hoạt động [/FONT][FONT=&quot][FONT=&quot]kinh doanh[/FONT][/FONT][FONT=&quot] tốt, có tín nhiệm với NH[/FONT][FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]- Khả năng vốn của NH đáp ứng đủ nhu cầu vốn hợp lý của Cty[/FONT]

Mình có chút không hiểu ở doanh số trả nợ và thời hạn trở nợ kế hoạch là gì? từ đó cũng ko biết xác định HMTD ntn ??? Mong đc mng giúp đỡ
 
Thời hạn trả nợ chính là thời gian từ lúc khách hàng nhận tiền tới lúc Kh trả tiền cho ngân hàng( gồm gốc + lãi)
Doanh số trả nợ là số tiền mà khách hàng vay ý. còn hạn mức tín dụng(HMTD) = Nhu cầu VLĐ - VCSH tham gia. Trong đó, nhu cầu VLD = TSLD - nợ ngắn hạn phi ngân hàng- nợ dài hạn có thể sử dụng.
Mình chỉ bít vậy thui. chứ cũng k biết giải. Ai biết, giải giùm mình. M cũng sắp thi rồi. Cũng chưa biết gì nhiều mà.
 
Mình đang làm đề tín dụng viettin nhưng đang khúc mắc bài này, mong mng giúp đỡ:
Đề bài:
[FONT=&quot]Ngày 02/03/10, Cty A gửi đến NHTM X kế hoạch vay vốn, sau khi TĐ, NH đã nhất trí với cty về chỉ tiêu kế hoạch quý II/10, trong đó nêu rõ:[/FONT][FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]- Vòng quay VLĐ kế hoạch là 3.2 vòng[/FONT][FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]- TSLĐ BQ là 3.6 tỷ VNĐ [/FONT][FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]Cuối tháng 3/10, NH và cty đã ký HĐTD VLĐ quý II/2010, trong đó nêu rõ: [/FONT][FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]- Thời hạn trả nợ kế hoạch là 30 ngày[/FONT][FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]- Doanh số trả nợ kế hoạch đúng bằng 80% DTT quý II/2010[/FONT][FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]Từ 1/4/10 đến 24/4/10 trên TKCV theo HMTD đã diễn ra:[/FONT][FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]- Doanh số phát sinh nợ:18.5 tỷ VNĐ[/FONT][FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]- Doanh số phát sinh có: 17.2 tỷ VNĐ[/FONT][FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]Trong 5 ngày cuối quý đã phát sinh:[/FONT][FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]- 26/6/10: Vay mua NVL 3 tỷ VNĐ[/FONT][FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]- 27/06/10: Nộp tiền thu bán hàng 2.8 tỷ VNĐ[/FONT][FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]- 28/6/10: Vay chi lương cán bộ 1.2 tỷ VNĐ[/FONT][FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]- 29/06/10: Vay để trả nợ gốc Vietinbank 1 tỷ VNĐ[/FONT][FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]- 30/06/10 Nộp tiền thu bán hàng 1 tỷ VNĐ[/FONT][FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]Yêu cầu:
[/FONT]  • [FONT=&quot]Xác định HMTD quý II[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
  • [FONT=&quot]Giải quyết các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong 5 ngày cuối tháng6/2010 và giải thich[/FONT]

[FONT=&quot]Biết:[/FONT][FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]- Cty được NH cho vay VLĐ theo phương thức cho vay theo HMTD[/FONT][FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]- Dư nợ trên TK cho vay theo HMTD tới ngày 31/03/2010 là 1 tỷ VNĐ[/FONT][FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]- Cty hoạt động [/FONT][FONT=&quot][FONT=&quot]kinh doanh[/FONT][/FONT][FONT=&quot] tốt, có tín nhiệm với NH[/FONT][FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]- Khả năng vốn của NH đáp ứng đủ nhu cầu vốn hợp lý của Cty[/FONT]

Mình có chút không hiểu ở doanh số trả nợ và thời hạn trở nợ kế hoạch là gì? từ đó cũng ko biết xác định HMTD ntn ??? Mong đc mng giúp đỡ
Mình làm câu 1 nhé. Câu 2 bạn tự làm nha:D.
Doanh thu thuần quý II: DTT= V vlđ * TSLĐ bq = 3,6*3,2= 11,52 tỷ
=> doanh số trả nợ kế hoạch = 11,52 * 80% = 9,216 tỷ
Thơì gian cho vay (Tcv) = số ngày bình quân kỳ KH / Vòng quay vốn tín dụng (V vtd)
=> V vtd= 90/30 = 3
Mặt khác: V vtd = Doanh số trả nợ kỳ KH / HMTD = 9,216/HMTD
=> HMTD=9,216/3=3,072 tỷ.
PS: Nhìn các bạn được đi thi Vietin mà thèm quá :(.
 
Mình thử giải nhé ( ĐV : tỷ.đ )

1. Xđ HMTD= Min ( Nhu cầu vay VLD của DN, Khả năng đáp ứng nhu cầu vốn của NH, Khả năng cho vay tối đa dựa trên TSBD )

- N/c vat\y VLD= NCV cho sxkd bình quân kỳ kế hoạch= {Tổng CP hợp lý/ Vòng quay VLD }- VLĐ( tự có )- VLD#

V (VLD)= DTT/ TSLDbq= 3,2- > DTT= 11,52

Vòng quay Vốn tín dụng = DS trả nợ bình quân kỳ KH= 0,8. DTT/ Dư nợ bq kỳ KH= HMTD = 90/30=3

- NH đáp ứng đủ nhu cầu vay của KH + đề ko đề cập TSBD


---> HMTD = 3,072
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Mình đang làm đề tín dụng viettin nhưng đang khúc mắc bài này, mong mng giúp đỡ:
Đề bài:
[FONT=&quot]Ngày 02/03/10, Cty A gửi đến NHTM X kế hoạch vay vốn, sau khi TĐ, NH đã nhất trí với cty về chỉ tiêu kế hoạch quý II/10, trong đó nêu rõ:[/FONT][FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]- Vòng quay VLĐ kế hoạch là 3.2 vòng[/FONT][FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]- TSLĐ BQ là 3.6 tỷ VNĐ [/FONT][FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]Cuối tháng 3/10, NH và cty đã ký HĐTD VLĐ quý II/2010, trong đó nêu rõ: [/FONT][FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]- Thời hạn trả nợ kế hoạch là 30 ngày[/FONT][FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]- Doanh số trả nợ kế hoạch đúng bằng 80% DTT quý II/2010[/FONT][FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]Từ 1/4/10 đến 24/4/10 trên TKCV theo HMTD đã diễn ra:[/FONT][FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]- Doanh số phát sinh nợ:18.5 tỷ VNĐ[/FONT][FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]- Doanh số phát sinh có: 17.2 tỷ VNĐ[/FONT][FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]Trong 5 ngày cuối quý đã phát sinh:[/FONT][FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]- 26/6/10: Vay mua NVL 3 tỷ VNĐ[/FONT][FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]- 27/06/10: Nộp tiền thu bán hàng 2.8 tỷ VNĐ[/FONT][FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]- 28/6/10: Vay chi lương cán bộ 1.2 tỷ VNĐ[/FONT][FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]- 29/06/10: Vay để trả nợ gốc Vietinbank 1 tỷ VNĐ[/FONT][FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]- 30/06/10 Nộp tiền thu bán hàng 1 tỷ VNĐ[/FONT][FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]Yêu cầu:
[/FONT]  • [FONT=&quot]Xác định HMTD quý II[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
  • [FONT=&quot]Giải quyết các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong 5 ngày cuối tháng6/2010 và giải thich[/FONT]

[FONT=&quot]Biết:[/FONT][FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]- Cty được NH cho vay VLĐ theo phương thức cho vay theo HMTD[/FONT][FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]- Dư nợ trên TK cho vay theo HMTD tới ngày 31/03/2010 là 1 tỷ VNĐ[/FONT][FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]- Cty hoạt động [/FONT][FONT=&quot][FONT=&quot]kinh doanh[/FONT][/FONT][FONT=&quot] tốt, có tín nhiệm với NH[/FONT][FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]- Khả năng vốn của NH đáp ứng đủ nhu cầu vốn hợp lý của Cty[/FONT]

Mình có chút không hiểu ở doanh số trả nợ và thời hạn trở nợ kế hoạch là gì? từ đó cũng ko biết xác định HMTD ntn ??? Mong đc mng giúp đỡ

Doanh thu thuần = 3.2*3.6 = 11.52 tỷ đồng.
=> Doanh số trả nợ = 80%*11.52 = 9.216 tỷ đồng.
Thời hạn trả nợ là 30 ngày => Vòng quay phải trả = 90/30 = 3
Hạn mức tín dụng = 9.216/3 = 3.072 tỷ đồng.
(Theo mình ở đây vay cả quý lượng là 9.216 tỷ ứng với 90 ngày làm tròn, mà thời hạn trả nợ là 30 ngaỳ nên chỉ có thể vay tối đa theo HMTD tính như trên :D)

Xử lý nghiệp vụ như sau:
- vay trả nợ: không giải quyết (theo luật thì không được vay trả nợ và lãi của tổ chức tín dụng thì phải :-?)
- Ngày 1/4-24/4:
Dư nợ: 1 tỷ
PS Nợ: 18.5 tỷ
PS có: 17.2 tỷ
Dư nợ: 2.3 tỷ
- NGày 26/6: PS nợ 3 tỷ => số dư nợ lũy kế : 2.3+3 = 5.3> 3.072=> không chấp thuận cho vay 3 tỷ, theo mình chỉ chấp thuận (3.072-2.3) tỷ
Dư nợ: 2.3
PS nợ: 0.772
Dư có: 3.072
- Ngày 27/6:
Dư nợ: 3.072
PS có: 2.8
Dư nợ: 0.272
-Ngày: 28/6
PS nợ: 1.2
Dư nợ: 1.472
-Ngày: 30/
PS có: 1
Dư nợ: 0.472

Mình làm như thế không biết đúng hay sai, mọi người cho ý kiến nhé.
 
@ ruan you fang : :D trong lúc mình làm xong thì khi save đã hiện bài của cậu rồi :)), cùng lúc thật :D

---------- Post added 28-07-2011 at 11:04 PM ----------

@ srich174: Thực ra ý 2 ko có gì khó đâu, bạn cứ kẻ bảng Nợ- Có sau đó đưa số liệu vào, chú ý là 1 số TH như cho vay để trả lãi NH là ko đc đâu, nộp mấy laọi thuế như TNDN nữa, mấu chốt là bạn phải gắn với loại hình DN ( SX KD cái gì... ) để quyểt định xem có cho vay các khoản hay không :D
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
@ ruan you fang : :D trong lúc mình làm xong thì khi save đã hiện bài của cậu rồi :)), cùng lúc thật :D

---------- Post added 28-07-2011 at 11:04 PM ----------

Thực ra ý 2 ko có gì khó đâu, bạn cứ kẻ bảng Nợ- Có sau đó đưa số liệu vào, chú ý là 1 số TH như cho vay để trả lãi NH là ko đc đâu, nộp mấy laọi thuế như TNDN nữa, mấu chốt là bạn phải gắn với loại hình DN ( SX KD cái gì... ) để quyểt định xem có cho vay các khoản hay không :D
He2. Tư tưởng lớn gặp nhau:D.
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,586
Số bình luận
528,090
Tổng số thành viên
352,218
Thành viên mới nhất
hnquynh
Back
Bên trên