Giiải đáp đề thi Agribank của tín dụng

lionmp3

Thành viên
Mình có bài tập về NPV này, bạn nào biết giải đáp nhé.
Cty A dự định mua dây chuyền sản xuất, có 2 phương án lựa chọn:
- PA1: trả ngay vào đầu năm thứ nhất: 2100 triệu VNĐ
- PA2: trả vào đầu năm thứ 1: 1050tr, đầu năm thứ 2: 620 triệu VNĐ, đầu năm thứ 3: 550 triệu VNĐ
Biết:
- CP NVL và nhân công hàng năm: 300 triệu VNĐ
- Dự kiến DT hàng năm: 860 triệu VNĐ
Sau khi mua về dây chuyền đc đưa vào vận hành ngay. DN trích KH theo PP đường thẳng. Sau
thời gian hợp đồng dây chuyền được khấu hao hết.
Thuế TNDN là 25%. Thời gian hoạt động của dây chuyền là 6 năm (dây chuyền sẽ được khấu
hao hết giá trị), sau 6 năm dây chuyền bán đi với giá 500 triệu VNĐ
Tỷ suất chiết khấu 14%/năm
Yêu cầu:
1. Theo Anh/chị DN nên lựa chọn PA nào ?
2. Tính NPV của PA lựa chọn ?
Giải:
1. Bạn đưa các dòng tiền về cùng một thời điểm rồi so sánh với nhau.
PA2 đưa các giá trị về hiện tại rồi so sánh với PA1 (2100 trđ) ta có: Pv(PA2)=1050+620/1,14+ 550/1.14^2=2017==> chọn phương án 2 nhé!
2. Tính Npv PA2
Mình có bài tập về NPV này, bạn nào biết giải đáp nhé.
Cty A dự định mua dây chuyền sản xuất, có 2 phương án lựa chọn:
- PA1: trả ngay vào đầu năm thứ nhất: 2100 triệu VNĐ
- PA2: trả vào đầu năm thứ 1: 1050tr, đầu năm thứ 2: 620 triệu VNĐ, đầu năm thứ 3: 550 triệu VNĐ
Biết:
- CP NVL và nhân công hàng năm: 300 triệu VNĐ
- Dự kiến DT hàng năm: 860 triệu VNĐ
Sau khi mua về dây chuyền đc đưa vào vận hành ngay. DN trích KH theo PP đường thẳng. Sau
thời gian hợp đồng dây chuyền được khấu hao hết.
Thuế TNDN là 25%. Thời gian hoạt động của dây chuyền là 6 năm (dây chuyền sẽ được khấu
hao hết giá trị), sau 6 năm dây chuyền bán đi với giá 500 triệu VNĐ
Tỷ suất chiết khấu 14%/năm
Yêu cầu:
1. Theo Anh/chị DN nên lựa chọn PA nào ?
2. Tính NPV của PA lựa chọn ?
Giải:
1. Bạn đưa các dòng tiền về cùng một thời điểm rồi so sánh với nhau.
PA2 đưa các giá trị về hiện tại rồi so sánh với PA1 (2100 trđ) ta có: Pv(PA2)=1050+620/1,14+ 550/1.14^2=2017==> chọn phương án 2 nhé!
2. Tính Npv PA2
123456
Doanh Thu860860860860860860
nguyên vl300300300300300300
khấu hao336.17336.17336.17336.17336.17336.17
LNTT223.83223.83223.83223.83223.83223.83
Thuế55.9655.9655.9655.9655.9655.96
LNST167.88167.88167.88167.88167.88167.88
Tổng (LNST+KH)504504504504504504
[TBODY] [/TBODY]
Thanh lý năm thứ 6=500

==> NPV=504/(1+0.14)+504/(1+0.14)^2+504/(1+0.14)^3+504/(1+0.14)^4+504/(1+0.14)^5+504/(1+0.14)^6+500/(1+0.14)^6 - 2017 = -58.93


Mọi người xem cho ý kiến nhé !
 
Last edited:

Featured resources

Featured resources

Top