Giiải đáp đề thi Agribank của tín dụng

---Hoa Cổ ---

Thành viên
Chủ nhật tới em thi rồi, lo lắng - sợ quá đi mất, lang thang tìm thêm bài tập làm mà vướng bài này, cũng cất công chép ra rồi đưa lên đây, tài liệu em mất hết rồi nên không tổng hợp lại được, anh chị nào biết cách làm hướng dẫn hay giải rồi úp hình lên em tham khảo được không ạ? Em cảm ơn nhiều nè :'(
Ngày 7/6/2011, cty X đề nghị NH cho vay để thực hiện hợp đồng xuất khẩu (HĐXK)
1. Thông tin HĐXK như sau:
- Tên hàng hóa: AA
- Số lượng: 10 MT
- Đơn giá: 37.500 USD/MT
- Điều kiện thanh toán: D/A 90 ngày sau ngày giao hàng
- Ngày nhận giao hàng chậm nhất 30/6/2011
2. Dự toán chi phí thực hiện HĐXK:
+ CP nguyên liệu: 2.800tr
+ CP nhiên liệu: 1.400tr
+ CP nhân công: 2.000tr
+ KH TSCĐ: 750tr
+ CP khác: 220tr
3. Điều kiện vay:
Thời hạn cho vay: 4 tháng
Lãi suất cho vay: 18%/năm, lãi suất quá hạn 150% lãi suất cho vay
Cty X đảm bảo nợ vay bằng lô hàng xuất khẩu, nguồn thu trả nợ là toàn bộ doanh thu xuất khẩu.
4. Theo kế hoạch, Cty X có thể sử dụng nguồn vốn sau để thực hiện HĐXK:
+Tiền mặt: 520tr
+ Phải thu cty B: 1.000tr
5. Toàn bộ nguyên vật liệu dùng cho HĐXK được cty X mua từ Cty Y, theo HĐ cty X chỉ thanh toán 50% số tiền mua nguyên vật liệu. Phần còn lại sẽ thanh toán khi có doanh thu xuất khẩu

Y/C:
1. Xác định Vốn lưu động của cty X tham gia thực hiện HĐXK.
2. Xác định mức cho vay của NH, biết:
+ Mức cho vay tối đa của NH là 70% HĐXK
+Tỷ giá USD/VND = 20.600
3. Xác định số tiền Cty X phải trả cho NH vào thời điểm thu nợ theo thỏa thuận. Biết:
+ Khoản vay được giải ngân làm 2 đợt:
- 17/6/2011: số tiền 3.200tr
- 27/6/2011: số tiền còn lại
+ Tiến độ thực hiện HĐ:
- 30/6/2011: Cty X giao hàng đúng quy định
- 5/7/2011: Cty X xuất trình bộ chứng từ cho NH nhờ thu, 2 ngày sau ngày đến hạn thanh toán, NH nhận được báo Có về số tiền thu hộ cho Cty X, NH tiến hành thu nợ vay Cty X ngay khi nhận được báo Có từ NH nước ngoài.
Tỷ giá USD/VND = 20.700
Lãi suất không kỳ hạn 4%/năm, tính lãi theo ngày và tính theo lãi đơn
 

Myn103

Thành viên
Câu 1: Khi xem xét hồ sơ cho vay KHCN những yếu tố nào cần quan tâm nhất? Phân tích tình hình tài chính khách hàng có quan trọng không? (20 đ)
Câu 2: Khái niệm thế chấp tài sản bảo đảm. Quy trình thế chấp tài sản bảo đảm. Tài sản thế chấp được bảo hiểm? (20 đ)
Câu 3: Chọn đáp án đúng & giải thích (10 đ). Bảng lưu chuyển tiền tệ (Ngân quỹ) của doanh nghiệp phản ánh:
a. Doanh thu, lợi nhuận
b. Chi phí, lợi nhuận
c. Thu tiền, chi tiền
đ. Tài sản, nguồn vốn
Câu 4: Để xử lý tài sản bảo đảm đúng pháp định cần tuân thủ những nguyên tắc gì? (20 đ)
Câu 5: Chọn đáp án đúng (10 đ). Cho thuê tài chính là hình thức cấp tín dụng:
a. Không có TSBĐ
b. Có TSBĐ là TS hình thành từ vốn vay
c. Có TSBĐ là tài sản thế chấp
d. Có TSBĐ là tài sản cầm cố.
Câu 6: Một dự án đầu tư như sau: (20 đ)
a. Chi phí đầu tư năm đầu:
- Chi phí liên quan đất đai: 5 tỷ
- Mua máy móc thiết bị sản xuất: 15 tỷ
- Tuổi thọ máy móc là 5 năm
b. Nguồn vốn đầu tư: 70% nguồn VCSH, 30% vốn vay, lãi suất 12%/năm, số tiền trả nợ gốc 3 năm, mỗi năm 2 tỷ đồng.
c. Năng suất máy móc: 100. 000 sp/năm
d. - Công suất sản xuất: năm 1 là 70%, năm 2 là 80%, năm 3 là 90%, năm 4 là 100%.
- Giá bán: 200. 000 đ/sp
e. Chi phí sản xuất 50% doanh thu
f. Thuế TNDN là 28%
Hãy lập:
- Bảng kế hoạch khấu hao máy móc hàng năm theo đường thẳng.
- Kế hoạch trả nợ gốc và lãi vay.
- Dự tính lãi, lỗ của dự án.
Bạn ơi cho mình hỏi, đề này bao nhiêu điểm thì đậu vậy bạn?
 

Featured resources

Featured resources

Top