lvpb

 1. Trang Chef

  Lienvietpostbank tuyển vị trí CVKH Cá nhân chi nhánh Bạc Liêu

  Mô tả công việc: Tìm kiếm, phát triển, thiết lập, quan hệ khách hàng Thực hiện công tác kinh doanh đối với khách hàng. Phối hợp với Phòng Giám sát hoạt động, giám sát các khoản vay và rủi ro tín dụng có thể xảy ra. Bán chéo các sản phẩm, dịch vụ của Ngân hàng. Thực hiện các nhiệm vụ khác được...
 2. Trang Chef

  LPBank Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt tuyển dụng vị trí Tổ trưởng, CV Thẩm định TSBĐ – Khối Thẩm định

  1. Tổ trưởng Thẩm định tài sản đảm bảo khối Thẩm định Mô tả: Tổ chức xây dựng mảng nghiệp vụ chuyên sâu, kiểm soát TBĐG theo sự phân công của Trưởng phòng. Thực hiện định giá tài sản bảo đảm cho các khoản tín dụng của LPB đảm bảo tính phù hợp, chính xác, nhanh chóng theo quy...
 3. Trang Chef

  LPBank NH Bưu Điện Liên Việt tuyển dụng nhiều vị trí CN Đồng Tháp.

  1. Chuyên viên khách hàng Mô tả công việc: Tìm kiếm, phát triển, thiết lập, quan hệ khách hàng Thực hiện công tác kinh doanh đối với khách hàng. Phối hợp với Phòng Giám sát hoạt động, giám sát các khoản vay và rủi ro tín dụng có thể xảy ra. Bán chéo các sản phẩm, dịch vụ của Ngân hàng. Thực...
 4. Trang Chef

  LPBank Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt tuyển dụng nhiều vị trí CN Cà Mau.

  1. Chuyên viên Khách hàng Mô Tả Công Việc Tìm kiếm, phát triển nguồn khách hàng mới song song với việc chăm sóc, duy trì nền tảng khách hàng hiện hữu của Ngân hàng. Thực hiện chào bán và chủ động tư vấn bán chéo tất cả sản phẩm dịch vụ hiện hữu của LienVietPostBank như Tín dụng, Huy động, Dịch...
 5. Trang Chef

  LPBank NHTMCP Bưu Điện Liên Việt tuyển dụng nhiều vị trí Chi nhánh Trà Vinh.

  1. Trưởng phòng Kế toán Ngân quỹ Mô Tả Công Việc Lập và triển khai kế hoạch kinh doanh, kế hoạch hoạt động của Phòng định kỳ tháng, quý, năm. Thiết lập quan hệ với các Khách hàng tiềm năng và Khách hàng có nguồn tiền gửi. Quản lý danh mục Khách hàng tiền gửi và tổ chức việc chăm sóc Khách...
 6. Trang Chef

  LPBank Ngân hàng bưu điện Liên Việt tuyển dụng CV QHKH, GDV, CV Giám sát hoạt động CN An Giang [18.07.15]

  Địa điểm và vị trí tuyển dụng: Chi nhánh An Giang: Chuyên viên khách hàng PGD Thoại Sơn, chi nhánh An Giang: Chuyên viên khách hàng, chuyên viên giám sát hoạt động. PGD Chợ Mới chi nhánh An Giang: Giao dịch viên Hạn chót nộp hồ sơ: 18 - 07 - 2015 1. Chuyên viên khách hàng Mô tả công việc...
 7. Lunited

  LPBank LVPB tuyển dụng CV Khách hàng, CV Hỗ trợ kinh doanh, CV Giám sát hoạt động tại CN Đồng Nai

  I. Chuyên viên khách hàng: Mô tả: - Tìm kiếm nguồn, huy động vốn với cơ chế, lãi suất phù hợp, theo quy định của Ngân hàng từ các Khách hàng cá nhân và doanh nghiệp nhằm đạt chỉ tiêu cá nhân và chỉ tiêu chung của Phòng. Giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của Ngân hàng cho Khách hàng. Lập bảng theo...
 8. Lunited

  LPBank LVPB tuyển dụng CV Khách hàng và CV Giám sát hoạt động phi Tín dụng tại Tiền Giang

  I. Chuyên viên khách hàng: Mô tả: - Tìm kiếm nguồn, huy động vốn với cơ chế, lãi suất phù hợp, theo quy định của Ngân hàng từ các Khách hàng cá nhân và doanh nghiệp nhằm đạt chỉ tiêu cá nhân và chỉ tiêu chung của Phòng. Giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của Ngân hàng cho Khách hàng. Lập bảng theo...
 9. Lunited

  LPBank LVPB tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng cá nhân tại Chi nhánh Vĩnh Long [23.07.2015]

  Mô tả công việc: - Tìm kiếm, phát triển, thiết lập, quan hệ khách hàng cá nhân - Thực hiện công tác kinh doanh đối với khách hàng. - Phối hợp với Phòng Giám sát hoạt động, giám sát các khoản vay và rủi ro tín dụng có thể xảy ra. - Bán chéo các sản phẩm, dịch vụ của Ngân hàng. - Thực hiện các...
 10. Lunited

  LPBank LVPB tuyển dụng Chuyên viên/Chuyên viên Cao cấp Phát triển ứng dụng

  MÔ TẢ CÔNG VIỆC VÀ YÊU CẦU TUYỂN DỤNG 1. Chuyên viên Cao cấp Phát triển ứng dụng - Số lương: 01 - Mô tả công việc + Phân tích, thiết kế hệ thống phần mềm. + Phân tích thiết kế hệ thống Cơ sở dữ liệu. + Thiết kế các mẫu báo cáo theo yêu cầu nghiệp vụ. + Xây dựng phần mềm, phối hợp với...
 11. Lunited

  LPBank LVPB tuyển dụng Giám đốc PGD Thoại Sơn - CN An Giang

  1. MÔ TẢ: a. Lập kế hoạch kinh doanh (kế hoạch phát triển tín dụng, phát triển nguồn) của Phòng Giao dịch định kỳ tháng/quý/năm. b. Quản lý, điều hành và tổ chức hoạt động kinh doanh của PGD: - Xây dựng chiến lược, kế hoạch kinh doanh phát triển phù hợp với Chi nhánh. - Tổ chức, thực hiện việc...
 12. Lunited

  LPBank LVPB tuyển dụng CV Phòng Kiểm toán tín dụng - HO

  MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Tham gia các cuộc kiểm toán tại các Đơn vị kinh doanh Tham gia kiểm tra, giám sát các nghiệp vụ liên quan đến hoạt động tín dụng của các Khối Hội sở Nhận giải trình và hồ sơ liên quan kèm theo, kiểm tra nội dung giải trình của Đơn vị được kiểm tra đối với các sai phạm, sai sót...
 13. Lunited

  LPBank LVPB tuyển dụng CV Phòng Kiểm toán phi tín dụng - HO

  MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Thực hiện các biện pháp phân tích, tổng hợp số liệu, lập chương trình kiểm toán phi tín dụng Kiểm toán nghiệp vụ phi tín dụng tại ĐVKD và Hội sở Theo dõi khắc phục các kiến nghị của báo cáo kiểm toán phi tín dụng tại ĐVKD và Hội sở Thực hiện các công việc liên quan đến tổng hợp...
 14. Lunited

  LPBank LVPB tuyển dụng Chuyên viên tổ chế độ kế toán (Khối tài chính) - HO [30.06.2015]

  Mô Tả Công Việc: Cập nhật các văn bản chế độ kế toán của các cơ quan quản lý nhà nước, các TCTD khác Rà soát các văn bản cũ và lên kế hoạch sửa đổi ban hành văn bản mới Góp ý, tư vẫn về các văn bản khác của Ngân hàng trong vai trò phối hợp Tham gia xây dựng sản phẩm, ban hành hướng...
 15. Lunited

  LPBank LVPB tuyển dụng Trưởng phòng khách hàng - Quảng Trị [30.06.2015]

  Mô Tả Công Việc: Tìm kiếm nguồn, huy động vốn với cơ chế, lãi suất phù hợp, theo quy định của Ngân hàng từ các Khách hàng doanh nghiệp và Khách hàng cá nhân nhằm đạt chỉ tiêu cá nhân và chỉ tiêu chung của Phòng. Phân tích đánh giá tình hình dư nợ và nguồn vốn huy động để đề xuất các biện pháp...
 16. Lunited

  LPBank LVPB tuyển dụng Trưởng phòng kế toán ngân quỹ - Quảng Trị [30.06.2015]

  Mô Tả Công Việc: Lập và triển khai kế hoạch kinh doanh, kế hoạch hoạt động của Phòng định kỳ tháng, quý, năm. Thiết lập quan hệ với các Khách hàng tiềm năng và Khách hàng có nguồn tiền gửi. Quản lý danh mục Khách hàng tiền gửi và tổ chức việc chăm sóc Khách hàng, phát triển quan hệ với các...
 17. Lunited

  LPBank LVPB tuyển dụng Kiểm soát viên - Quảng Trị [30.06.2015]

  Mô Tả Công Việc: Thiết lập quan hệ với các Khách hàng tiềm năng và Khách hàng có nguồn tiền gửi. Quản lý danh mục Khách hàng tiền gửi và tổ chức việc chăm sóc Khách hàng, phát triển quan hệ với các Khách hàng. Kiểm soát việc thực hiện các nghiệp vụ, phê duyệt chứng từ và duyệt trên hệ thống...
 18. Lunited

  LPBank LVPB tuyển dụng Trưởng phòng giám sát hoạt động - Quảng Trị [30.06.2015]

  Mô Tả Công Việc: Lập và triển khai kế hoạch hoạt động của Phòng theo kỳ Tổ chức và giám sát việc thực hiện công tác giám sát hoạt động: Giám sát tín dụng: kiểm tra hồ sơ cấp tín dụng, quá trình giải ngân, kiểm tra sau cho vay (mục đích sử dụng vốn),… Giám sát phi tín dụng: kiểm tra hồ sơ chứng...
 19. Lunited

  LPBank LVPB tuyển dụng Chuyên viên Tra soát Đối soát - Khối Ngân hàng Điện tử [10.07.2015]

  Mô tả công việc: *Công việc Tra soát: - Đầu mối thực hiện việc quản lý, xử lý các tra soát khiếu nại, tranh chấp thanh toán và truy đòi, bồi hoàn của chủ thẻ, đơn vị chấp nhận thẻ với các Tổ chức Liên minh Thẻ trong nước và quốc tế trong quá trình thực hiện hoạt động kết nối thẻ, chấp nhận thẻ...
 20. Lunited

  LPBank LienVietPostBank tuyển dụng Giao dịch viên - Khu vực Hà Nội [30.09.2015]

  Nơi làm việc: Hà Nội Mô tả công việc: a. Thực hiện công tác phát triển khách hàng tại quầy. - Tìm kiếm, thiết lập quan hệ với khách hàng. - Giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ của Ngân hàng cho khách hàng. - Lập bảng theo dõi khách hàng và kết quả sau mỗi lần tiếp thị. - Đề xuất sáng kiến trong...
Back
Bên trên