agribank tuyển dụng 2021

 1. T

  HOT Agribank Chi nhánh Tỉnh Đắk Lắk Thông báo Tuyển dụng Lao động năm 2021 [03.10]

  Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Thông báo Tuyển dụng năm 2021 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Tỉnh Đắk Lắk (Agribank Chi nhánh Tỉnh Đắk Lắk). Thông báo tuyển dụng lao động năm 2021, cụ thể như sau: I. SỐ LƯỢNG, VỊ TRÍ CẢN...
 2. T

  HOT Agribank Chi nhánh tỉnh Hà Giang Thông báo Tuyển dụng Lao động năm 2021 [12.10]

  Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Thông báo Tuyển dụng năm 2021 Căn cứ Văn bản số 7418/NHNo -TCTL, ngày 18/8/2021 của Tổng Giám đốc Agribank về việc tuyển dụng lao động năm 2021; Căn cứ Biên bản họp ngày 21/9/2021 của Hội đồng tuyển dụng Agribank chi nhánh tỉnh...
 3. T

  HOT Agribank Chi nhánh Đông Long An Thông báo Tuyển dụng Lao động năm 2021 [15.10]

  Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Thông báo Tuyển dụng năm 2021 Agribank Chi nhánh Đông Long An Thông báo Tuyển dụng Lao động năm 2021 I. SỐ LƯỢNG CẦN TUYỂN: 13 lao động. Trong đó: II. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐỐI VỚI ỨNG VIÊN DỰ TUYỂN: 1. ĐIỀU KIỆN CHUNG: -...
 4. T

  HOT Agribank Chi Nhánh Bắc Đồng Nai Thông báo Tuyển dụng Lao động năm 2021 [20.10]

  Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Thông báo Tuyển dụng năm 2021 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi Nhánh Bắc Đồng Nai có nhu cầu tuyển dụng lao động năm 2021 với số lượng và vị trí như sau: VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG SỐ LƯỢNG Tín dụng 04...
 5. T

  HOT Agribank Chi nhánh tỉnh Bình Định Thông báo Tuyển dụng Lao động năm 2021 [08.10]

  Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Thông báo Tuyển dụng năm 2021 Căn cứ văn bản số 7418/NHNo-TCTL ngày 18/8/2021 của Tổng Giám Đốc Agribank về việc tuyển dụng lao động năm 2021 và chỉ tiêu định biên đối với các chi nhánh; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông...
 6. T

  HOT Agribank Chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc Thông báo Tuyển dụng Lao động năm 2021 [15.10]

  Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Thông báo Tuyển dụng năm 2021 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc thông báo tuyển dụng 07 lao động làm việc tại các Chi nhánh loại II trực thuộc, chi tiết: I. CHỈ TIÊU VÀ...
 7. T

  HOT Agribank Chi nhánh tỉnh Bạc Liêu Thông báo Tuyển dụng Lao động năm 2021 [30.09]

  Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Thông báo Tuyển dụng năm 2021 Căn cứ văn bản số 7418/NHNo-TCTL ngày 18/08/2021 của Tổng Giám đốc Agribank về việc tuyển dụng lao động năm 2021. Agribank Chi nhánh tỉnh Bạc Liêu thông báo tuyển dụng lao động năm 2021 cho vị trí...
 8. T

  HOT Agribank Chi nhánh Hà Tây I Thông báo Tuyển dụng Lao động năm 2021 [30.09]

  Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Thông báo Tuyển dụng năm 2021 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hà Tây I có nhu cầu tuyển dụng lao động với số lượng và vị trí như sau: Vị trí tuyển dụng Số lượng Tín dụng 08 Kế toán 06...
 9. T

  HOT Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn Thông báo Tuyển dụng Lao động năm 2021 [29.09]

  Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Thông báo Tuyển dụng năm 2021 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn có nhu cầu tuyển dụng lao động năm 2021 với số lượng và vị trí như sau: I. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG Đơn vị Vị...
 10. T

  HOT Agribank Chi nhánh tỉnh Hòa Bình Thông báo Tuyển dụng Lao động năm 2021 [05.10]

  Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Thông báo Tuyển dụng năm 2021 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Tinh Hòa Binh (Agribank CN tỉnh Hòa Bình) thông báo tuyển dụng lao động năm 2021 với các nội dung cụ thể như sau: I. CHI TIÊU TUYÊN...
 11. T

  HOT Agribank Chi nhánh 3, Thành Phố Hồ Chí Minh Thông báo Tuyển dụng Lao động năm 2021 [20.10]

  Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Thông báo Tuyển dụng năm 2021 Agribank Chi nhánh 3, Thành Phố Hồ Chí Minh Tuyển dụng cán bộ I. Vị trí , số lượng tuyển dụng Mã vị trí Vị trí tuyển dụng Số lượng Đơn vị 01 Tín dung 02 Hội sở 02 Marketing / Truyền...
 12. T

  HOT Agribank Chi nhánh Bắc Giang II Thông báo Tuyển dụng Lao động năm 2021 [01.10]

  Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Thông báo Tuyển dụng năm 2021 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh Bắc Giang II thông báo tuyển dụng lao động năm 2021 như sau: I. CHỈ TIÊU TUYÊN DỤNG Ứng viên được đăng ký tối đa 02...
 13. T

  HOT Agribank Chi nhánh Vĩnh Phúc II Thông báo Tuyển dụng Lao động năm 2021 [15.10]

  Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Thông báo Tuyển dụng năm 2021 Agribank Chi nhánh Vĩnh Phúc II Thông báo Tuyển dụng Lao động năm 2021 1. Chỉ tiêu tuyển dụng Mã vị trí Vị trí tuyển dụng Số lượng Môn thi Nơi làm việc 01 Kế toán 04 Kế toán ngân hàng...
 14. T

  HOT Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Giang Thông báo Tuyển dụng Lao động năm 2021 [03.10]

  Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Thông báo Tuyển dụng năm 2021 Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Giang Thông báo Tuyển dụng lao động năm 2021 như sau: I. CHỈ TIÊU VÀ VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 lao động. 2. Vị trí tuyển dụng - 01 nhân viên...
 15. T

  HOT Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Giang Thông báo Tuyển dụng Lao động năm 2021 [03.10]

  Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Thông báo Tuyển dụng năm 2021 Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Giang Thông báo Tuyển dụng lao động năm 2021 như sau: I. CHỈ TIÊU VÀ VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 lao động. 2. Vị trí tuyển dụng - 01 nhân viên pháp...
 16. T

  HOT Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh Thông báo Tuyển dụng Lao động năm 2021 [23.09]

  Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Thông báo Tuyển dụng năm 2021 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh tuyển dụng 10 lao động năm 2021 làm việc tại các chi nhánh loại II, cụ thể như sau: I. VỊ TRÍ, CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG...
 17. T

  HOT Agribank Chi nhánh tỉnh An Giang Thông báo Tuyển dụng lao động năm 2021 [10.10]

  Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Thông báo Tuyển dụng năm 2021 Agribank chi nhánh tỉnh An Giang thông báo tuyển dụng lao động năm 2021 Số lượng, vị trí tuyển dụng: 11 lao động, vị trí chuyên môn nghiệp vụ,gồm: tín dụng, kế toán, dịch vụ Marketing: 5 người; thủ...
 18. T

  HOT Agribank Chi nhánh Bắc Đăk Lăk Thông báo Tuyển dụng Lao động năm 2021 [17.10]

  Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Thông báo Tuyển dụng năm 2021 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Bắc Đăk Lăk (gọi tắt là Agribank Bắc Đăk Lăk) thông báo tuyển dụng lao động năm 2021, cụ thể như sau: 1. Số lượng, vị trí cần...
 19. T

  HOT Agribank Chi nhánh Nam Đồng Nai Thông báo Tuyển dụng Lao động năm 2021 [31.10]

  Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Thông báo Tuyển dụng năm 2021 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Nam Đồng Nai có nhu cầu tuyển dụng lao động vào làm vị trí Tín dụng, Kế toán, Dịch vụ marketing, Pháp chế, Lao động và...
 20. T

  HOT Agribank Chi nhánh Bắc Thanh Hóa Thông báo Tuyển dụng Lao động năm 2021 [10.10]

  Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Thông báo Tuyển dụng năm 2021 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh Bắc Thanh Hóa thông báo tuyển dụng lao động năm 2021, cụ thể như sau: I. Điều kiện, tiêu chuẩn ứng viên dự tuyển 1...
Back
Bên trên