agribank tuyển dụng 2021

 1. T

  HOT Agribank Chi nhánh Cần Thơ II Thông báo Tuyển dụng Lao động năm 2021 [20.10]

  Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Thông báo Tuyển dụng năm 2021 Agribank Chi nhánh Cần Thơ II có nhu cầu tuyển dụng lao động năm 2021 với điều kiện và vị trí như sau: 1. Số lượng cần tuyển: 05 người 2. Vị trí: Tín dụng: 03 người, Kế toán: 01 người, Lái xe: 01...
 2. T

  HOT Agribank Chi nhánh tỉnh Hậu Giang Thông báo Tuyển dụng năm 2021 [22.10]

  Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Thông báo Tuyển dụng năm 2021 Agribank Chi nhánh tỉnh hậu Giang Thông báo Tuyển dụng năm 2021 1. Số lượng, vị trí: 05 Kế toán, 03 Tín dụng, 01 Pháp chế, 01 Công nghệ thông tin. 2. Điều kiện dự tuyển: 2.1. Điều kiện chung...
 3. T

  HOT Agribank Chi nhánh Cần Thơ Thông báo Tuyển dụng Lao động năm 2021 [20.10]

  Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Thông báo Tuyển dụng năm 2021 Agribank Chi nhánh Cần Thơ có nhu cầu tuyển dụng lao động năm 2021 với điều kiện và vị trí như sau: 1. Số lượng cần tuyển: 08 người 2. Vị trí: Tín dụng, Kế toán, pháp chế. - Tín dụng, 04 người...
 4. T

  HOT Agribank Chi nhánh tỉnh Trà Vinh Thông báo Tuyển dụng Lao động năm 2021 [15.10]

  Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Thông báo Tuyển dụng năm 2021 Agribank Chi nhánh tỉnh Trà Vinh Thông báo Tuyển dụng Lao động năm 2021 1. Số lượng cần tuyển: 12 người 2. Vị trí: Tín dụng: 05 người; Kế toán: 03 người; XDCB: 01 người; Kiểm ngân: 02 người; Lái...
 5. T

  HOT Agribank Chi nhánh Thăng Long Thông báo Tuyển dụng Lao động năm 2021 [22.10]

  Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Thông báo Tuyển dụng năm 2021 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh Thăng Long tuyển dụng 04 lao động làm việc tại Hội sở và các Phòng giao dịch trực thuộc, gồm các vị trí: STT Vị trí...
 6. T

  HOT Agribank Chi nhánh Chợ Lớn Thông báo Tuyển dụng Lao động năm 2021 [31.10]

  Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Thông báo Tuyển dụng năm 2021 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh Chợ Lớn thông báo tuyển dụng lao động năm 2021 làm việc tại Chi nhánh theo chỉ tiêu định biên được AGRIBANK VIỆT NAM giao...
 7. T

  HOT Agribank Chi nhánh Bắc Quảng Bình Thông báo Tuyển dụng Lao động năm 2021 [21.10]

  Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Thông báo Tuyển dụng năm 2021 Agribank chi nhánh Bắc Quảng Bình thông báo tuyển dụng lao động năm 2021: 1. Số lượng, vị trí cần tuyển: 13 (Mười ba) lao động; gồm: 10 cán bộ nghiệp vụ (Kế toán, Tín dụng, dịch vụ...) và 3 lái xe...
 8. T

  HOT Agribank Chi nhánh tỉnh Kon Tum Thông báo Tuyển dụng Lao động năm 2021 [29.10]

  Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Thông báo Tuyển dụng năm 2021 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) - Chi nhánh tỉnh Kon Tum thông báo tuyển dụng lao động năm 2021, cụ thể như sau: I. Nhu cầu tuyển dụng: Làm việc tại các đơn vị...
 9. T

  HOT Agribank Chi nhánh Nhà Bè Thông báo Tuyển dụng Lao động năm 2021 [15.11]

  Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Thông báo Tuyển dụng năm 2021 Agribank Chi nhánh Nhà Bè Thông báo Tuyển dụng Lao động năm 2021 Vị trí, số lượng tuyển dụng: Kế toán: từ 2 đến 3 người; Tín dụng: từ 2 đến 3 người; Thanh toán quốc tế : từ 2 đến 3 người; Dịch vụ &...
 10. T

  HOT Agribank Chi nhánh Hoàng Mai Thông báo Tuyển dụng Lao động năm 2021 [26.10]

  Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Thông báo Tuyển dụng năm 2021 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) - Chi nhánh Hoàng Mai có nhu cầu tuyển dụng lao động với số lượng và vị trí như sau: TT Vị trí tuyển dụng Số lượng tuyển dụng...
 11. T

  HOT Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội Thông báo Tuyển dụng Lao động năm 2021 [27.10]

  Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Thông báo Tuyển dụng năm 2021 Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội Thông báo Tuyển dụng Lao động năm 2021 SỐ LƯỢNG CẦN TUYỂN Mã vị trí Vị trí tuyển dụng Số lượng Đơn vị 01 Tín dụng 04 Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội 02 Lái...
 12. T

  HOT Agribank Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang Thông báo Tuyển dụng Lao động năm 2021 [20.10]

  Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Thông báo Tuyển dụng năm 2021 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) - Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang có nhu cầu tuyển dụng lao động với số lượng và vị trí như sau: TT Đơn vị Số lượng Vị trí tuyển...
 13. T

  HOT Agribank Chi nhánh Tây Sài Gòn Thông báo Tuyển dụng Lao động năm 2021 [15.11]

  Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Thông báo Tuyển dụng năm 2021 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh Tây Sài Gòn thông báo tuyển dụng lao động làm việc tại chi nhánh và các Phòng giao dịch trực thuộc. Các vị trí tuyển dụng...
 14. T

  HOT Agribank Chi nhánh Củ Chi Thông báo Tuyển dụng Lao động năm 2021 [17.10]

  Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Thông báo Tuyển dụng năm 2021 Agribank Chi nhánh Củ Chi thông báo tuyển dụng lao động đợt 2 năm 2021 như sau: I. CHỈ TIÊU VÀ VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 lao động 2. Vị trí tuyển dụng: Kế toán: 02 người Tín...
 15. T

  HOT Agribank chi nhánh 7 Thông báo Tuyển dụng Lao động năm 2021 [15.11]

  Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Thông báo Tuyển dụng năm 2021 Agribank chi nhánh 7 hiện có nhu cầu tuyển dụng lao động làm việc tại chi nhánh như sau: Các vị trí tuyển dụng như sau: Cán bộ Tín dụng: 02 Cán bộ Kế toán: 01 Cán bộ Tổng hợp - Pháp chế: 01 Điều...
 16. T

  HOT Agribank chi nhánh Bình Thạnh Thông báo Tuyển dụng Lao động năm 2021 [20.10]

  Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Thông báo Tuyển dụng năm 2021 Agribank chi nhánh Bình Thạnh thông báo tuyển dụng nhân sự như sau: 1. Số lượng lao động cần tuyển: 3 lao động. 2. Vị trí tuyển dụng: - 2 Nhân viên Tín dụng; - 1 Nhân viên Kế toán; 3. Hình thức...
 17. T

  HOT Agribank Chi nhánh Phú Quốc Thông báo Tuyển dụng Lao động năm 2021 [31.10]

  Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Thông báo Tuyển dụng năm 2021 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Phú Quốc có nhu cầu tuyển dụng lao động với số lượng và vị trí như sau: STT VỊ TRÍ SỐ LƯỢNG 1 Tín dụng/Dịch vụ/Kế toán/Hành...
 18. T

  HOT Agribank Chi nhánh Cầu Giấy Thông báo Tuyển dụng Lao động năm 2021 [20.10]

  Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Thông báo Tuyển dụng năm 2021 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động năm 2021 với số lượng và vị trí tuyển dụng như sau: 1. Vị trí và số lượng tuyển...
 19. T

  HOT Agribank Chi nhánh Mê Linh Thông báo Tuyển dụng Lao động năm 2021 [20.10]

  Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Thông báo Tuyển dụng năm 2021 Agribank Chi nhánh Mê Linh Thông báo Tuyển dụng lao động năm 2021 như sau: Vị trí: Kế toán, Tín dụng Địa điểm làm việc: Agribank Chi nhánh Mê Linh Số lượng cần tuyển: TT Vị trí tuyển dụng Số...
 20. Anth

  HOT Agribank Chi nhánh Hà Tây Thông báo Tuyển dụng Lao động năm 2021 [19.10]

  Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Thông báo Tuyển dụng năm 2021 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hà Tây (Agribank Chi nhánh Hà Tây) thông báo tuyển dụng lao động năm 2021 với số lượng và vị trí công việc như sau: Mã vị trí...
Back
Bên trên