agribank tuyển dụng 2021

 1. T

  HOT Agribank Chi nhánh Bắc Hải Phòng Thông báo Tuyển dụng Lao động năm 2021 [19.10]

  Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Thông báo Tuyển dụng năm 2021 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh Bắc Hải Phòng tuyển dụng lao động năm 2021 cho các đơn vị tại Hội sở và chi nhành loại II, làm việc tại các vị trí: Mã...
 2. T

  HOT Agribank Chi nhánh Hưng Yên II Thông báo Tuyển dụng Lao động năm 2021 [12.10]

  Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Thông báo Tuyển dụng năm 2021 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh Hưng Yên II thông báo tuyển dụng lao động năm 2021 cụ thể như sau: 1. Số lượng, vị trí tuyển dụng và nơi làm việc: Mã...
 3. T

  HOT Agribank Chi nhánh Đống Đa Thông báo Tuyển dụng lao động năm 2021 [20.10]

  Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Thông báo Tuyển dụng năm 2021 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh Đống Đa thông báo tuyển dụng 08 lao động làm việc tại Chi nhánh, chi tiết: I. CHỈ TIÊU VÀ HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG 1. Chỉ...
 4. T

  HOT Agribank Chi nhánh Nghệ An Thông báo Tuyển dụng lao động năm 2021 [13.10]

  Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Thông báo Tuyển dụng năm 2021 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh tỉnh Nghệ An tuyển dụng nhân viên, cụ thể như sau: - Vị trí tuyển dụng: Nhân viên Tín dụng, Kế toán; số lượng 03 người. -...
 5. T

  HOT Agribank Chi nhánh Sài Gòn Thông báo Tuyển dụng lao động năm 2021 [20.10]

  Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Thông báo Tuyển dụng năm 2021 Agribank chi nhánh Sài Gòn Thông báo Tuyển dụng lao động năm 2021 I. Vị trí và số lượng cần tuyển dụng Mã vị trí Vị trí tuyển dụng Số lượng Đơn vị 01 Tín dụng 05 Hội sở Agribank...
 6. T

  HOT Agribank Chi nhánh Trường Sơn Thông báo Tuyển dụng lao động năm 2021 [15.10]

  Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Thông báo Tuyển dụng năm 2021 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) - Chi nhánh Trường Sơn tuyển dụng lao động làm việc tại Chi nhánh thuộc Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. Tổng số 08...
 7. T

  HOT Agribank Chi nhánh tỉnh Gia Lai Thông báo Tuyển dụng lao động năm 2021 [15.10]

  Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Thông báo Tuyển dụng năm 2021 Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Gia Lai có nhu cầu tuyển dụng 11 lao động, làm việc tại các chi nhánh trực thuộc: STT Địa điểm làm việc Dịch vụ & Marketing Tín dụng Kế...
 8. T

  HOT Agribank Chi nhánh tỉnh Tiền Giang Thông báo Tuyển dụng lao động năm 2021 [10.11]

  Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Thông báo Tuyển dụng năm 2021 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) - Chi nhánh tỉnh Tiền Giang Thông báo tuyển dụng lao động năm 2021 nhur sau: I. VỊ TRÍ, SỐ LƯỢNG TUYÊN DỤNG: 1. Vị trí tuyển...
 9. T

  HOT Agribank Chi nhánh Tây Đô Thông báo Tuyển dụng lao động năm 2021 [15.10]

  Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Thông báo Tuyển dụng năm 2021 Agribank Chi nhánh Tây Đô Thông báo Tuyển dụng lao động năm 2021 I. SỐ LƯỢNG CẦN TUYỂN STT Vị trí tuyển dụng Số lượng 1 Tín dụng 01 2 Nhân sự, lưu trữ kiêm pháp chế 01 II. HẠN NỘP...
 10. T

  HOT Agribank Chi nhánh Lý Thường Kiệt Thông báo Tuyển dụng Lao động năm 2021 [08.10]

  Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Thông báo Tuyển dụng năm 2021 Agribank Chi nhánh Lý Thường Kiệt Thông báo Tuyển dụng Lao động năm 2021 Vị trí tuyển dụng: 02 cán bộ Tín dụng I. Điều kiện, tiêu chuẩn chung: - Ứng viên tuyển dụng có quốc tịch Việt Nam, không...
 11. T

  HOT Agribank Chi nhánh 8 Thông báo Tuyển dụng Lao động năm 2021 [14.10]

  Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Thông báo Tuyển dụng năm 2021 Agribank Chi nhánh 8 Thông báo Tuyển dụng Lao động năm 2021 1. SỐ LƯỢNG TUYỂN DỤNG: 02 Người 2. VỊ TRÍ: Tín dụng 01 vị trí (mã 01); Pháp chế 01 vị trí (mã 02). 3. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN: - Độ tuổi...
 12. T

  HOT Agribank Chi nhánh Gia Lâm Thông báo Tuyển dụng lao động năm 2021 [15.10]

  Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Thông báo Tuyển dụng năm 2021 Agribank chi nhánh Chi nhánh Gia Lâm Thông báo Tuyển dụng lao động năm 2021 I. SỐ LƯỢNG CẦN TUYỂN Vị trí tuyển dụng Số lượng tuyển dụng Tín dụng, dịch vụ marketing 07 Thanh toán quốc...
 13. T

  HOT Agribank Chi nhánh 10 Thông báo Tuyển dụng Lao động năm 2021 [20.10]

  Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Thông báo Tuyển dụng năm 2021 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh 10 tuyển dụng lao động làm việc tại chi nhánh và các Phòng giao dịch trực thuộc, như sau: Lao động chuyên môn nghiệp vụ...
 14. T

  HOT Agribank Chi nhánh tỉnh Long An Thông báo Tuyển dụng Lao động năm 2021 [15.10]

  Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Thông báo Tuyển dụng năm 2021 Agribank Chi nhánh tỉnh Long An Thông báo Tuyển dụng năm 2021: I. VỊ TRÍ, SỐ LƯỢNG TUYỂN DỤNG II. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐỐI VỚI ỨNG VIÊN: 1. ĐIỀU KIỆN CHUNG: - Có quốc tịch Việt Nam; Độ tuổi...
 15. T

  HOT Agribank Chi nhánh Tây Nghệ An Thông báo Tuyển dụng Lao động năm 2021 [11.10]

  Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh Tây Nghệ An tuyển dụng 14 lao động làm việc tại Hội sở và các chi nhánh loại II trực thuộc. Theo đó, các vị trí tuyển dụng cụ thể gồm: Tín dụng (mã số 01); Kế toán (mã số 02); Pháp chế (mã 03); Thủ quỹ, kiểm ngân (mã số...
 16. T

  HOT Agribank Chi nhánh tỉnh Sơn La Thông báo Tuyển dụng Lao động năm 2021 [27.09]

  Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Thông báo Tuyển dụng năm 2021 Căn cứ Văn bản hợp nhất số 2059/BNH-HĐTV-TCT ngày 31/12/2016 của HĐTV Agribank về việc ban hành Quy chế quản lý lao động trong hệ thống Agribank; Căn cứ Biên bản họp Hội đồng tuyển dụng Agribank...
 17. T

  HOT Agribank Chi nhánh Hải Phòng Tuyển dụng Lao động năm 2021 [01.10]

  Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Thông báo Tuyển dụng năm 2021 NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM (AGRIBANK - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG tuyển dụng lao động năm 2021 tại các vị trí: Mã vị trí Vị trí tuyển dụng/Đơn vị dự kiến tuyển dụng...
 18. T

  HOT Agribank Chi nhánh Tây Quảng Ninh Thông báo Tuyển dụng Lao động năm 2021 [28.09]

  Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Thông báo Tuyển dụng năm 2021 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) - Chi nhánh Tây Quảng Ninh có nhu cầu tuyển dụng lao động với số lượng và vị trí như sau: MÃ SỐ VỊ TRÍ SỐ LƯỢNG MÔN THI 01...
 19. T

  HOT Agribank Chi nhánh Kiên Giang II Thông báo Tuyển dụng Lao động năm 2021 [13.10]

  Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Thông báo Tuyển dụng năm 2021 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) - Chi nhánh Kiên Giang II có nhu cầu tuyển dụng lao động ở các vị trí sau: Tín dụng: 05 chỉ tiêu. Kế toán: 03 chỉ tiêu. Kiểm ngân...
 20. T

  HOT Agribank Chi nhánh Hóc Môn Thông báo Tuyển dụng Lao động năm 2021 [30.09]

  Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Thông báo Tuyển dụng năm 2021 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh Hóc Môn tuyển dụng lao động làm việc tại chi nhánh và các Phòng giao dịch trực thuộc, như sau: - Lao động chuyên môn...
Back
Bên trên