agribank tuyển dụng 2021

 1. T

  HOT Agribank Chi nhánh tỉnh Yên Bái Thông báo Tuyển dụng Lao động năm 2021 [06.10]

  Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Thông báo Tuyển dụng năm 2021 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) - Chi nhánh tỉnh Yên Bái có nhu cầu tuyển dụng lao động năm 2021 với số lượng và vị trí tuyển dụng như sau: I. Số lượng, vị trí...
 2. T

  HOT Agribank Chi Nhánh tỉnh Thái Nguyên Thông báo Tuyển dụng Lao động năm 2021 [01.10]

  Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Thông báo Tuyển dụng năm 2021 Agribank Chi Nhánh tỉnh Thái Nguyên Thông báo Tuyển dụng Lao động năm 2021 1. Vị trí, số lượng và hình thức tuyển dụng Tuyển dụng bằng hình thức thi tuyển 10 lao động chuyên môn nghiệp vụ làm...
 3. T

  HOT Agribank Chi Nhánh Tỉnh Tây Ninh Thông báo Tuyển dụng Lao động năm 2021 [31.10]

  Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Thông báo Tuyển dụng năm 2021 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi Nhánh Tỉnh Tây Ninh có nhu cầu tuyển dụng lao động với số lượng và vị trí như sau: VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG SỐ LƯỢNG Tín dụng 04 Kế toán...
 4. T

  HOT Agribank Chi nhánh Nam Thanh Hóa Thông báo Tuyển dụng Lao động năm 2021 [10.10]

  Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Thông báo Tuyển dụng năm 2021 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh Nam Thanh Hóa tuyển dụng 16 lao động làm việc tại Hội sở và các chi nhánh loại II trực thuộc, gồm các vị trí: 1. Điều...
 5. T

  HOT Agribank Chi nhánh Đông Anh Thông báo Tuyển dụng Lao động năm 2021 [27.09]

  Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Thông báo Tuyển dụng năm 2021 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) - Chi nhánh Đông Anh thông báo tuyển dụng: I CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG: 09 lao động tín dụng và kế toán II. ĐIỀU KIỆN VỀ TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO...
 6. T

  HOT Agribank Chi nhánh tỉnh Bình Thuận Thông báo Tuyển dụng Lao động năm 2021 [30.09]

  Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Thông báo Tuyển dụng năm 2021 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) - Chi nhánh tỉnh Bình Thuận có nhu cầu tuyển dụng 11 lao động làm chuyên môn nghiệp vụ (mã 01); 01 chỉ tiêu công nghệ thông tin (mã...
 7. Nguyễn Nhật Min

  Phiếu đăng ký dự tuyển Agribank 2021 (Mới nhất)

  Agribank đã CHÍNH THỨC thông báo tuyển dụng trên một số Chi nhánh, dự kiến các Chi nhánh khác sẽ lần lượt lên tin tuyển dụng trong tháng 9,10, ưu tiên nhân sự chưa có kinh nghiệm. Đây được đánh giá là đợt tuyển dụng LỚN NHẤT trong năm 2021. UB gửi đến các bạn ứng viên ứng tuyển Agribank 2021...
 8. T

  HOT Agribank Chi nhánh tỉnh Điện Biên Thông báo Tuyển dụng Lao động năm 2021 [21.09]

  Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Thông báo Tuyển dụng năm 2021 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Điện Biên (Agribank Điện Biên) cần tuyển nhân sự vào làm việc tại các chi nhánh huyện, thị xã trực thuộc Agribank Điện Biên...
 9. T

  HOT Agribank Chi nhánh Đông Hải Phòng Thông báo Tuyển dụng Lao động năm 2021 [20.09]

  Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Thông báo Tuyển dụng năm 2021 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh Đông Hài Phòng tuyển dụng lao động năm 2021 cho các đơn vị trực thuộc, làm việc tại các vị trí: I. CHỈ TIÊU VÀ VỊ TRÍ TUYỂN...
 10. T

  HOT Agribank Chi nhánh tỉnh Nam Ninh Bình Thông báo Tuyển dụng Lao động năm 2021 [21.09]

  Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Thông báo Tuyển dụng năm 2021 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) - Chi nhánh Nam Ninh Bình tổ chức tuyển dụng lao động năm 2021 cho các đơn vị trực thuộc Chi nhánh. Cụ thể như sau: I. ĐƠN VỊ VÀ VỊ...
 11. T

  HOT Agribank Chi nhánh tỉnh Ninh Bình Thông báo Tuyển dụng Lao động năm 2021 [21.09]

  Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Thông báo Tuyển dụng năm 2021 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh tỉnh Ninh Bình Thông báo Tuyển dụng Lao động năm 2021 như sau: 1. Vị trí và số lượng tuyển dụng: Nghiệp vụ tín dụng...
 12. T

  HOT Agribank Chi nhánh tỉnh Lâm Đồng II Thông báo Tuyển dụng Lao động năm 2021 [08.10]

  Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Thông báo Tuyển dụng năm 2021 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh Lâm Đồng II có nhu cầu tuyển dụng lao động năm 2021 với số lượng và vị trí như sau: Số lượng cần tuyển: 17 (mười bảy)...
 13. T

  HOT Agribank Chi nhánh tỉnh Hải Dương và Agribank Chi nhánh Hải Dương II Thông báo Tuyển dụng Lao động năm 2021 [16.09]

  Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Thông báo Tuyển dụng năm 2021 Agribank Chi nhánh tỉnh Hải Dương và Agribank Chi nhánh Hải Dương II thông báo tuyển dụng lao động năm 2021. Cụ thể: * Agribank Chi nhánh tỉnh Hải Dương: - Nghiệp vụ Tín dụng: Thành Phố: 01 lao...
 14. Nguyễn Nhật Min

  HOT Tiêu chí Hồ sơ & Bằng cấp khi nộp Agribank tháng 09/2021 (mới nhất)

  Agribank đã CHÍNH THỨC thông báo tuyển dụng trên một số Chi nhánh, dự kiến các Chi nhánh khác sẽ lần lượt lên tin tuyển dụng trong tháng 9,10, ưu tiên nhân sự chưa có kinh nghiệm. Đây được đánh giá là đợt tuyển dụng LỚN NHẤT trong năm 2021. BQT U&Bank hiện đang cập nhật Danh sách các chi nhánh...
 15. T

  HOT Agribank Chi nhánh tỉnh Lai Châu Thông báo Tuyển dụng Lao động năm 2021 [15.09]

  Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Thông báo Tuyển dụng năm 2021 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Lai Châu (Agribank Chi nhánh tỉnh Lai Châu) Thông báo tuyển dụng lao động vào làm việc tại chi nhánh, cụ thể như sau: I. VỊ...
 16. T

  HOT Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II Thông báo Tuyển dụng Lao động năm 2021 [17.09]

  Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Thông báo Tuyển dụng năm 2021 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) - Chi nhánh Hà Tĩnh II tuyển dụng 11 lao động làm việc tại các Chi nhánh loại II trực thuộc, cụ thể như sau: I. ĐIỀU KIỆN VÀ TIÊU...
 17. T

  HOT Agribank Chi nhánh Tỉnh Bến Tre Thông báo Tuyển dụng Lao động năm 2021 [19.09]

  Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Thông báo Tuyển dụng năm 2021 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) - Chi nhánh tỉnh Bến Tre thông báo tuyển dụng lao động năm 2021 như sau: - Vị trí tuyển dụng: 02 vị trí. + Chuyên môn nghiệp vụ...
 18. T

  HOT Agribank Chi nhánh Tỉnh Phú Thọ Thông báo Tuyển dụng Lao động năm 2021 [24.09]

  Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Thông báo Tuyển dụng năm 2021 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Phú Thọ có nhu cầu tuyển dụng lao động làm việc tại các Chi nhánh trong tỉnh Phú Thọ (địa bàn thành phố Việt Trì; Lâm Thao; Tam...
 19. T

  HOT Agribank Thông báo Tuyển dụng Lao động năm 2021

  CẬP NHẬT CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG MỚI NHẤT AGRIBANK ĐỢT I/2022 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Thông báo Tuyển dụng năm 2021 A. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG: KHU VỰC PHÍA BẮC - MIỀN NÚI CAO, BIÊN GIỚI: Chi nhánh Hà Giang (08 chỉ tiêu): Hạn nộp hồ sơ từ ngày 01/10/2021...
 20. T

  HOT Agribank Chi nhánh Tỉnh Lạng Sơn Thông báo Tuyển dụng Lao động năm 2021 [15.09]

  Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Thông báo Tuyển dụng năm 2021 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn tuyển dụng lao động năm 2021 như sau: 1. Số lượng chỉ tiêu tuyển dụng Số lượng tuyển dụng đơn vị có nhu cầu: 10...
Back
Bên trên