abb tuyển dụng

 1. RichardSon

  ABBank Ngân hàng TMCP An Bình tuyển dụng Chuyên viên Giám sát tín dụng & Xử lý nợ tại TP.HCM [30.09.2015]

  NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN/NHÂN VIÊN GIÁM SÁT TÍN DỤNG & XỬ LÝ NỢ Địa điểm làm việc: TP. Hồ Chí Minh Các nhiệm vụ chính: Thực hiện giám sát trên T24 về việc chuyển nhóm nợ 2 và 3 của Chi nhánh, theo dõi khách hàng và liên hệ trực tiếp với cấp cơ sở để nắm bắt tình...
 2. RichardSon

  ABBank Ngân hàng TMCP An Bình tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ khách hàng tại Vĩnh Phúc [30.09.2015]

  NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN/CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN/DOANH NGHIỆP Các nhiệm vụ chính: Tổ chức tiếp thị bán hàng, phát triển khách hàng hiện hữu và khách hàng tiềm năng. Tìm hiểu, thu thập thông tin tổng quát của khách hàng tiềm năng. Lập kế hoạch...
 3. RichardSon

  ABBank Ngân hàng TMCP An Bình tuyển dụng tại TP Hồ Chí Minh [31.08.2015]

  NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 1.Chuyên viên/Nhân viên hỗ trợ tín dụng Nhiệm vụ chính: - Trên cơ sở quyết định cho vay của các bộ phận có thẩm quyền, bộ phận Hỗ trợ tín dụng tiến hành làm thủ tục giấy tờ có liên quan để có thể ký kết Hợp đồng Tín Dụng/ Bảo Lãnh & các Hợp đồng...
 4. cocghe266

  ABBank ABBank tuyển dụng nhiều vị trí tại Hà Nội, TPHCM & nhiều tỉnh thành (tháng 4, 5/2015)

  STT Vị trí tuyển (click vào tên vị trí để xem chi tiết) Địa điểm 1 Chuyên viên IT (mảng hạ tầng & vận hành) Hà Nội (Hội sở) 2 CV/NV Quan Hệ Khách Hàng Cá nhân/ Doanh nghiệp Hà Nội 3 Chuyên viên Phát triển phần mềm (IT Core Banking)- Khối CNTT Hà Nội (Hội sở) 4 Chuyên Viên/Nhân Viên Quan Hệ...
 5. cocghe266

  ABBank ABBank tuyển dụng CV Thẩm định tài sản tại Đồng Tháp & Bình Thuận [15.04.2015]

  Mô tả công việc: Trực tiếp thẩm định tài sản Thu thập dữ liệu thị trường tài sản tại khu vực được giao thẩm định Tổng hợp các thông tin và phân tích biến động thị trường Lập báo cáo đánh giá diễn biến thị trường, đề xuất điều chỉnh mức giá thị trường hoặc các quy định thẩm định nội bộ ABBANK...
 6. cocghe266

  ABBank ABBank tuyển dụng CV/NV QHKH Cá nhân/DN tại C/Thơ, V/Tàu, B/Phước, Tây Ninh [10.04.2015]

  Địa điểm: Cần Thơ, Vũng Tàu, Bình Phước, Tây Ninh Mô tả công việc: Tìm kiếm và tư vấn cho khách hàng về sản phẩm tín dụng/phi tín dụng của ABBANK. Thiết lập các kế hoạch khai thác khách hàng theo từng khu vực, từng địa bàn cụ thể và từng đối tượng khách hàng. Tiếp nhận, thẩm định và hoàn tất...
 7. cocghe266

  ABBank ABBank tuyển dụng GDV tại Quận 8 (TPHCM) [15.04.2015]

  Mô tả công việc: Trực tiếp giới thiệu những sản phẩm của ABBANK tới khách hàng. Thực hiện các nghiệp vụ tại quầy giao dịch: gửi tiền, tiết kiệm, chuyển tiền, thanh toán.. Thu chi tiền mặt và ngọai tệ trong hạn mức qui định Thực hiện các công việc khác do cán bộ quản lý giao Yêu cầu công việc...
 8. cocghe266

  ABBank tuyển dụng nhiều vị trí tại Hà Nội, TPHCM và nhiều tỉnh thành (tháng 3/2015)

  STT Vị trí tuyển (click vào tên vị trí để xem chi tiết) Địa điểm 1 Trưởng/ Phó phòng Quan hệ khách hàng Hưng Yên 2 Chuyên Viên/Nhân Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá nhân Bắc Ninh 3 Trưởng Phòng Giao Dịch PGD Hà Đông - CN Hà Nội 4 Nhân viên/Chuyên viên Thẩm Định Tài Sản Hưng Yên 5 Trưởng/Phó Phòng Tín...
 9. Lunited

  ABBank ABBank tuyển dụng Chuyên Viên Thẩm Định Tài Sản - Gia Lai [15.02.2015]

  Mô tả công việc: Trực tiếp thẩm định tài sản Thu thập dữ liệu thị trường tài sản tại khu vực được giao thẩm định Tổng hợp các thông tin và phân tích biến động thị trường Lập báo cáo đánh giá diễn biến thị trường, đề xuất điều chỉnh mức giá thị trường hoặc các quy định thẩm định nội bộ ABBANK...
 10. Lunited

  ABBank ABBank tuyển dụng CV/NV QHKH cá nhân/doanh nghiệp - Long An [15.02.2015]

  Mô tả công việc: Tìm kiếm và tư vấn cho khách hàng về sản phẩm tín dụng/phi tín dụng của ABBANK. Thiết lập các kế hoạch khai thác khách hàng theo từng khu vực, từng địa bàn cụ thể và từng đối tượng khách hàng. Tiếp nhận, thẩm định và hoàn tất hồ sơ vay của khách hàng. Hướng dẫn các thủ tục giải...
 11. cocghe266

  ABBank ABBAnk tuyển dụng Giao dịch viên tại Quảng Nam [31.01.2015]

  Mô tả công việc: Cung cấp thông tin, tư vấn và hướng dẫn khách hàng các sản phẩm của ngân hàng. Lập phiếu thu, phiếu chi khi khách hàng giao dịch. Thu chi trực tiếp với khách hàng trong phạm vi hạn mức của mình. Lập & thực hiện các thủ tục mở/đóng tài khỏan cho khách hàng. Lập các thủ tục gửi...
 12. cocghe266

  ABBank ABBank tuyển dụng CV Kinh doanh chứng khoán tại Hà Nội [30.01.2015]

  Vị trí tuyển dụng: CV Kinh doanh chứng khoán - Khối Nguồn vốn và Đầu tư Mô tả công việc: Tiếp nhận, xây dựng và triển khai các kế hoạch hành động chi tiết của bản thân gắn liền với kế hoạch và mục tiêu chung của phòng/ bộ phận. Thực hiện hoạt động kinh doanh chứng khoán hàng ngày trong thẩm...
 13. cocghe266

  ABBank ABBank tuyển dụng CV Thẩm định tín dụng làm việc tại các chi nhánh tại Hà Nội [25.01.2015]

  Mô tả công việc: Tái thẩm định, rà soát rủi ro đối với các khoản cấp tín dụng vượt mức phán quyết của các chi nhánh và Sở Giao dịch theo hạn mức phân công và trình cấp thẩm quyền phê duyệt. Lập báo cáo thẩm định những hồ sơ trình cấp có thẩm quyền. Phối hợp với các đơn vị kinh doanh thẩm định...
 14. cocghe266

  ABBank ABBank tuyển dụng NV/CV QHKH Cá nhân & DN tại Hà Nội [31.01.2015]

  1. Nhân viên/Chuyên viên Quan hệ Khách hàng cá nhân Mô tả công việc: Tổ chức tiếp thị bán hàng, phát triển khách hàng hiện hữu và khách hàng tiềm năng Tìm hiểu, thu thập thông tin tổng quát của khách hàng tiềm năng Lập kế hoạch tiếp thị, trực tiếp tiếp xúc khách hàng để giới thiệu các sản...
 15. cocghe266

  ABBank ABBank tuyển dụng CV/NV TTQT tại các chi nhánh tại Hà Nội [30.01.2015]

  Mô tả công việc: Tiếp nhận xử lý giao dịch thanh toán quốc tế bao gồm thư tín dụng nhập/xuất, nhờ thu nhập/xuất, chuyển tiền đi/đến, bảo lãnh quốc tế. Hướng dẫn và tư vấn về nghiệp vụ thanh toán quốc tế cho các Chi nhánh/Phòng giao dịch đảm bảo tuân thủ quy trình TTQT của NH An Bình, thông lệ...
 16. cocghe266

  ABBank ABBank tuyển dụng Giao dịch viên tại TPHCM [14.01.2015]

  Mô tả công việc: Trực tiếp giới thiệu những sản phẩm của ABBANK tới khách hàng. Thực hiện các nghiệp vụ tại quầy giao dịch: gửi tiền, tiết kiệm, chuyển tiền, thanh toán.. Thu chi tiền mặt và ngọai tệ trong hạn mức qui định Thực hiện các công việc khác do cán bộ quản lý giao Yêu cầu công việc...
 17. cocghe266

  ABBank ABBank tuyển dụng CV/NV QHKH Cá nhân tại Hà Nội [16.01.2015]

  Mô tả công việc: Tổ chức tiếp thị bán hàng, phát triển khách hàng hiện hữu và khách hàng tiềm năng Tìm hiểu, thu thập thông tin tổng quát của khách hàng tiềm năng Lập kế hoạch tiếp thị, trực tiếp tiếp xúc khách hàng để giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng doanh nghiệp. Hướng dẫn khách...
 18. cocghe266

  ABBank ABBAnk tuyển dụng Giao dịch viên tại Sơn La [10.01.2015]

  Mô tả công việc: Trực tiếp giới thiệu những sản phẩm của ABBANK tới khách hàng. Thực hiện các nghiệp vụ tại quầy giao dịch: gửi tiền, tiết kiệm, chuyển tiền, thanh toán.. Thu chi tiền mặt và ngọai tệ trong hạn mức qui định Thực hiện các công việc khác do cán bộ quản lý giao Yêu cầu công việc...
 19. cocghe266

  ABBank ABBank tuyển dụng nhiều vị trí tại TPHCM, Tây Ninh, Long An [31.12.2015]

  STT Vị trí tuyển (click vào tên vị trí để xem chi tiết) Địa điểm 1 Trưởng phòng Quan hệ khách hàng cá nhân Khu vực Hồ Chí Minh 2 Chuyên viên/ Nhân viên Quan hệ khách hàng (cá nhân/ doanh nghiệp) Khu vực Hồ Chí Minh 3 Nhân Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh nghiệp/ Cá nhân Tây Ninh 4 Nhân viên/ Chuyên...
 20. cocghe266

  ABBank ABBank tuyển dụng NV/CV Hỗ trợ giải ngân tại Hà Nội [30.11.2014]

  Mô tả công việc: Thực hiện nghiệp vụ: giải ngân (bao gồm cả chiết khấu), kiểm tra điều kiện phát hành L/C và quản lý khoản tín dụng sau giải ngân/phát hành bảo lãnh/L/C theo phê duyệt, bao gồm các chức năng: * Kiểm tra điều kiện phát hành L/C: * Giải ngân Quản lý khoản cấp tín dụng sau...
Back
Bên trên