ABBank Ngân hàng TMCP An Bình tuyển dụng Chuyên viên Giám sát tín dụng & Xử lý nợ tại TP.HCM [30.09.2015]

RichardSon

Super Moderator
Super Mod
NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
CHUYÊN VIÊN/NHÂN VIÊN GIÁM SÁT TÍN DỤNG & XỬ LÝ NỢ
Địa điểm làm việc: TP. Hồ Chí Minh
Các nhiệm vụ chính:

 • Thực hiện giám sát trên T24 về việc chuyển nhóm nợ 2 và 3 của Chi nhánh, theo dõi khách hàng và liên hệ trực tiếp với cấp cơ sở để nắm bắt tình hình khách hàng và định hướng xử lý.
 • Báo cáo tổng hợp nhóm nợ 2,3 phát sinh trong tháng, lập báo cáo tổng hợp tình hình chuyển nhóm.
 • Theo dõi xuyên suốt quá trình khách hàng sử dụng vốn vay, theo dõi thông tin khách hàng (qua điện thoại, Internet, mail, khách hàng cùng kinh doanh .v.v.) nhằm phát hiện kịp thời những tiềm ẩn rủi ro và có biện pháp xử lý kịp thời (lập biên bản kiểm tra, nhắc nhở khách hàng .v.v.) hoặc có biện pháp chế tài (ngưng giải ngân, hoặc giải ngân có điều kiện .v.v.).
 • Kiểm tra hoạt động thực tế của khách hàng (tại văn phòng công ty, nơi làm việc khách hàng, nơi có TSĐB) hoặc kiểm tra tài sản đảm bảo theo định kỳ, đột xuất hoặc theo yêu cầu.
 • Lập danh mục các khách hàng có dư nợ lớn. Áp dụng quy luật 70/30 (30% khách hàng chiếm 70% dư nợ).
 • Báo cáo Trưởng phòng về việc kiểm soát đánh giá danh mục.
 • Thực hiện, tổng hợp các báo cáo nợ chuyển nhóm phát sinh tháng, báo cáo kiểm tra thực tế khách hàng, báo cáo đánh giá lại khách hàng.
 • Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu khác.
Yêu cầu:
 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tài chính Kế toán, Ngân hàng hoặc các ngành có liên quan.
 • Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm tại bộ phận Giám sát tín dụng Ngân hàng hoặc liên quan đến nghiệp vụ tín dụng (Quản lý tín dụng, Phê duyệt tín dụng, Kiểm soát viên, Quan hệ khách hàng...).
 • Có kiến thức về kiểm tra, đánh giá các hồ sơ tín dụng tại Ngân hàng.
 • Anh Văn giao tiếp.
 • Thông thạo vi tính văn phòng.
 • Liêm chính, trung thực, tôn trọng đạo đức nghề nghiệp.
 • Nghiêm túc, có trách nhiệm, vui vẻ hòa đồng.
Cách thức ứng tuyển:
Các ứng viên quan tâm với vị trí này xin vui lòng gửi đơn ứng tuyển theo mẫu của ABBANK (tải Tại đây) đến địa chỉ email:tuptc@abbank.vn
Hạn chót nộp hồ sơ: 30/09/2015
ABB
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,585
Số bình luận
528,084
Tổng số thành viên
351,980
Thành viên mới nhất
w88goalsnet
Back
Bên trên