HOT BÀI TẬP LỚN - DẠNG BÀI TẬP CHIẾT KHẤU

acidamin

Admin
22881

Dạng Bài tập Chiết khấu là dạng vô cùng CƠ BẢN mà hầu hết các đợt thi tuyển của BIDV mọi năm đều đưa ra trong Đề thi của vị trí CV. Quản lý Khách hàng.

Dựa trên Dạng đề thi này, BQT xin gửi đến Anh chị em một bài tập tham khảo dạng này để Anh em thử sức.

Đáp án sẽ được cung cấp trong Tối nay.
--------------
Bài 1: Ngày 15/10/2008, Công ty Hải Nam đến BIDV CN Hà Thành xin chiết khấu các loại chứng từ dưới đây:
1. Hối phiếu số 018/HP
- Số tiền: 200.000.000
- Ngày ký phát: 5/5/2008
- Ngày chấp nhận: 10/5/2008
- Ngày thanh toán: 10/2/2009
2. Trái phiếu Kho bạc số TP/0425
- Mệnh giá: 500.000.000
- Thời hạn: 3 năm
- Ngày phát hành: 15/01/2006
- Ngày đáo hạn: 15/01/2009
- Lãi suất: 10%/năm
- Tiền mua trái phiếu và lãi được thanh toán một lần khi đáo hạn.
- Người mua Trái phiếu: Công ty Hải Nam
- Người phát hành: Kho bạc Nhà nước
3. Trái phiếu Ngân hàng số TPNH 00928
- Mệnh giá: 300.000.000
- Thời hạn: 3 năm
- Ngày phát hành: 15/04/2006
- Ngày đáo hạn: 15/04/2009
- Lãi suất: 9%/năm, trả lãi định kỳ hàng năm
- Đơn vị phát hành: Ngân hàng BIDV
- Người sở hữu: Công ty Hải Nam
Sau khi kiểm tra các chứng từ, BIDV đồng ý chiết khấu ngay trong ngày với điều kiện sau:
- Lãi suất chiết khấu là: 1.2%/tháng
- Tỷ lệ hoa hồng & phí: 0.6%

Yêu cầu:
a. Xác định giá trị chiết khấu các chứng từ nói trên.
b/ Tính số tiền chiết khấu BIDV được hưởng.
c/ Tính giá trị còn lại thanh toán cho Công ty Hải Nam
-------
GIẢI ĐÁP:
a. Xác định giá trị chiết khấu của chứng từ

- Hối phiếu số 018/HP: 200.000.000
- Trái phiếu Kho bạc (lãi trả một lần khi đáo hạn) = 500.000.000 + (500.000.000 x 10% x 3) = 650.000.000
- Trái phiếu Ngân hàng (trả lãi định kỳ hàng năm): Còn một kỳ lãi chưa đến
= 300.000.000 + (300.000.000 * 9%) = 327.000.000

b. Tính số tiền chiết khấu BIDV được hưởng:
- Giá trị chiết khấu: Ở trên
- Lãi suất chiết khấu: 1.2%/tháng
- Thời hạn chiết khấu:

Chứng từ

Ngày chiết khấu

Ngày đáo hạn

Thời hạn chiết khấu

HP 018/HP

15/10/08

10/02/09

118 ngày

Trái phiếu Kho bạc

15/01/09

92 ngày

Trái phiếu Ngân hàng

15/04/09

182 ngày
[TBODY] [/TBODY]

* Với Hối phiếu:
V1= C1 – E1 - H1
+ E1 = 200 triệu x 118 x 1.2%/30 = 9.440.000
+ H1 = 200 triệu x 0.6% = 1.200.000
=> V1 = 200.000.000 - 9.440.000 - 1.200.000 = 189.360.000

* Với Trái phiếu KB:
V2= C2 – E2 - H2
+ E2 = 650 triệu x 92 x 1.2%/30 = 23.920.000
+ H2 = 650 triệu x 0.6% = 3.900.000
=> V2 = 650.000.000 - 23.920.000 - 3.900.000 = 622.180.000

* Với Trái phiếu NH:
V3= C3 – E3 - H3
+ E3 = 327 triệu x 182 x 1.2%/30 = 23.805.000
+ H3 = 327 triệu x 0.6% = 1.962.000
=> V3 = 327.000.000 - 23.805.000 – 1.962.000 = 301.232.400

Như vậy:
+ Tổng số tiền chiết khấu BIDV được hưởng = (E1+E2+E3) + (H1+H2+H3) = 64.227.600
+ Giá trị còn lại thanh toán cho Công ty = V1+V2+V3= 1.112.772.400
 
Last edited by a moderator:

Hien Harmony

Thành viên
Ad ơi, em có thắc mắc là trong bài giải tại sao
1. Ad không tính HIỆN GIÁ tất cả các khoản thu nhập từ GTCG trong tương lai về NGÀY CHIẾT KHẤU.
theo đó, SỐ TIỀN KH nhận được = PV(GTCG) - %hoa hồng phí* MỆNH GIÁ
2. PHÍ HOA HỒNG trên MỆNH GIÁ chứ?
 
Top