Văn bản mới: QĐ 493 - Phân loại Nợ & Trích lập dự phòng!

tuanthnv

Thành viên tích cực
12/5/14
476
242
0
33
Thông tư 09/2014 là mới nhất bạn nhé.
áp dụng từ 20/03/2014
Thông tư 09 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/3/2014và hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/4/2015.
Điểm quan trọng nhất trong việc sửa đổi Thông tư 02 lần này là tiếp tục lùi thời hạn áp dụng phân loại nợ theo Thông tư 02 đến hết 31/12/2014.
 

buoncp

Thành viên
19/6/11
9
5
0
44
Thông tư 02,09 có hiệu lực từ 1/6/2014, tháy thế QĐ 493 rồi