Văn bản mới: QĐ 493 - Phân loại Nợ & Trích lập dự phòng!

hungmh

Verified Banker
11/1/12
22
9
0
32
có ai đọc cái này cho tớ hỏi về điều 7 với? hình như một số NH đang áp dụng phân loại nợ theo XHNB khi gửi lên CIC phải k?
 

linhlun268

Thành viên
14/3/12
47
9
0
A, A
cho e hỏi 1 chút là hiện nay các NHTM áp dụng phân loại nợ và trích lập dự phòng dựa trên quyết định này phải không ạ?đây là quyết định mới nhất phải k ạ ?
 

catbien_dn

Verified Banker
6/7/11
91
103
15
Văn bản này đã lâu lắm rồi. Có thông tư 08 sửa đổi, bổ sung QĐ 493 này. Hiện nay, hấu hết các NH đều phân loại nợ theo các văn bản này.
 

catbien_dn

Verified Banker
6/7/11
91
103
15
Sorry mọi người là mình nhầm là QĐ 18 chứ không phải thông tư 08 nhé. Chi tiết quyết định này các bạn xem link sau nhé. Thành thật xin lỗi mọi người.
 

catbien_dn

Verified Banker
6/7/11
91
103
15
Ngày 24/04/2007 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ký Quyết định số 18/2007/QĐ-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng, dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động Ngân hàng của tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 493/2005/QĐ- NHNN ngày 22/04/2005.
Chi tiết công văn các bạn xem link bên dưới nhé: http://ub.com.vn/threads/16473-Quyet-dinh-18-sua-doi-bo-sung-Quyet-dinh-493-ve-phan-loai-no.html?p=106063#post106063
 

phevos

Verified Banker
21/5/13
187
79
0
Quyết định 493 đã được thay thế bởi thông tư 02/2013/TT-NHNN nhé
Chính xác là văn bản hợp nhất giữa thông tư 12/2013 với 09/2014 NHNN ban hành đầu năm nay