Review Thi tuyển và phỏng vấn vào Ngân hàng TMCP Sài gòn - SCBnhockute

Thành viên mới
Ai có ý vào SCB thì nên đọc mấy dòng dưới nghen.

- Một là nên có vợ/chồng trước rồi hãy vào vì thời gian cho bản thân còn không có lấy gì cho người khác =))
- Hai là lương cao nhưng áp chỉ tiêu + nghe sếp chửi rất nhức nách
- Ba là giờ bắt bán chéo bảo hiểm, riết không biết các bạn đang apply vào vị trí giao dịch viên hay nhân viên tư vấn bán bảo hiểm nữa. Bán không được thì ... ăn chửi sml nha
- Bốn là system thuộc dạng cổ đại, xử lý một khách hàng khoảng vài nghiệp vụ là chứng từ khoảng hơn 5-10 bộ​
 

Banker Hub

Top