Thắc mắc về tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu ???

TonyGuyz

Thành viên
Tối thiểu là 8%, còn tùy theo quy định của NHNN từng thời kỳ, từng diễn biến của thị trường, CAR có thể theo đổi tương ứng.
 

hoanglong_ta

Verified Banker
Nhưng có 1 vấn đề là như thế này, Theo Luật các TCTD thì các tổ chức tín dụng BAO GỒM CẢ CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI phải duy trì tỷ lệ an tòan vốn tối thiểu 8%. .....Trong trường hợp tổ chức tín dụng, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI không đạt hoặc có khả năng không đạt tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này, tổ chức tín dụng, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước giải pháp, ..... Ngân hàng Nhà nước áp dụng các biện pháp cần thiết.....blad blad...

Theo Thông tư 13 thì "Tổ chức tín dụng, TRỪ CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI, phải duy trì tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu 9%.

Như vậy là CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI sẽ KHÔNG phải duy trì tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (9%) nữa
hay là
VẪN PHẢI DUY TRÌ tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu 8% theo như Luật TCTD?????????
 

picaca94

Thành viên
Theo TT36 là 9% nhé, việc thay đổi do NHNN tính toán và quyết định theo từng thời kỳ
 

Featured resources

Featured resources

Top