SeABank tuyển nhân sự làm tại Thái Nguyên, Hải Phòng, Hà Nội, Tiền Giang, TP. HCM

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

trantuy_1990

Thành viên gắn bó
Các vị trí tuyển dụng: Giám đốc/Phó Giám đốc chi nhánh; Trưởng phòng Khách hàng cá nhân/doanh nghiệp; Trưởng phòng Quản trị & Hỗ trợ hoạt động; Chuyên viên Quản lý Quan hệ khách hàng cá nhân; Chuyên viên Quản lý Quan hệ khách hàng doanh nghiệp; Chuyên viên phát triển kinh doanh (sản phẩm phẩm trả lương qua tài khoản); Chuyên viên Hỗ trợ hoạt động; Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng; Trưởng nhóm Teller (Kiểm soát viên kế toán); Teller (Giao dịch viên); Nhân viên hành chính nhân sự; Chuyên viên quản lý rủi ro; Ứng viên quan tâm hãy click vào đây để biết thêm chi tiết về mô tả công việc, yêu cầu riêng và nơi làm việc của từng vị trí tuyển dụng.

Yêu cầu chung: Nam/Nữ, ngoại hình khá, giao tiếp tốt; Tốt nghiệp đại học chính quy trở lên chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Luật (Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành liên quan đối với các vị trí Teller, Hỗ trợ tín dụng, Chuyên viên phát triển kinh doanh sản phẩm trả lương qua tài khoản, Nhân viên hành chính nhân sự); Ưu tiên ứng viên có khả năng giao tiếp bằng Tiếng Anh.

YÊU CẦU RIÊNG CHO TỪNG VỊ TRÍ

Giám đốc/Phó Giám đốc chi nhánh


Mô tả tóm tắt công việc: Xây dựng, tổ chức các hoạt động của chi nhánh; Hoạch định chiến lược phát triển của chi nhánh và PGD trực thuộc; Xây dựng, quản lý và đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh của CN và PGD trực thuộc.
Yêu cầu riêng: Dưới 45 tuổi, am hiểu địa bàn; Có ít nhất 05 năm làm việc trong lĩnh TCNH, trong đó có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm đảm nhận vị trí quản lý tương đương hoặc 02 năm đảm nhận vị trí TP chuyên môn tại các CN hoặc Hội sở chính của Ngân hàng (Tín dụng/Kế toán/Quản lý rủi ro/Tái Thẩm định).
Nơi làm việc: Hải Phòng, Hà Nội, Tiền Giang, thành phố Hồ Chí Minh.

Trưởng phòng Khách hàng cá nhân/doanh nghiệp

Mô tả tóm tắt công việc: Đề xuất chiến lược và mục tiêu kinh doanh đối với thị trường khách hàng cá nhân/doanh nghiệp; Chịu trách nhiệm về doanh số và công tác phát triển các đối tượng khách hàng cá nhân/ khách hàng doanh nghiệp trên địa bàn.
Yêu cầu riêng: Độ tuổi dưới 40; Am hiểu thị trường địa phương, ít nhất 03 năm làm việc tại địa bàn; Tối thiểu 01 năm đảm nhận vị trí quản lý tương đương hoặc 02 năm đảm nhận vị trí KSV tín dụng tại các ngân hàng khác hoặc ít nhất 03 năm làm việc ở vị trí chuyên viên tín dụng.
Nơi làm việc: Thái Nguyên, Hải Phòng, Hà Nội, Tiền Giang, thành phố Hồ Chí Minh.

Trưởng phòng Quản trị & Hỗ trợ hoạt động

Mô tả tóm tắt công việc: Chịu trách nhiệm về các công tác liên quan đến quản trị và hỗ trợ hoạt động kinh doanh của chi nhánh.
Yêu cầu riêng: Có ít nhất 03 năm làm việc trong lĩnh vực TCNH tại địa bàn trong đó tối thiểu 01 năm tại vị trí quản lý tương đương (Trưởng/ phó phòng Kế toán) hoặc 02 năm kinh nghiệm kiểm soát viên kế toán.
Nơi làm việc: Thái Nguyên, Hải Phòng, Hà Nội, Tiền Giang, thành phố Hồ Chí Minh.

Chuyên viên Quản lý Quan hệ khách hàng cá nhân

Mô tả tóm tắt công việc: Chịu trách nhiệm về doanh số bán hàng & tiếp thị các sản phẩm và dịch vụ của SeABank tới đối tượng KHCN.
Yêu cầu riêng: Am hiểu thị trường địa phương, có kinh nghiệm làm kinh doanh, phát triển khách hàng ít nhất 01 năm; Ưu tiên ứng viên người địa phương & có kinh nghiệm làm việc tại những ngân hàng khác.
Nơi làm việc: Thái Nguyên, Hải Phòng, Hà Nội, Tiền Giang, thành phố Hồ Chí Minh.

Chuyên viên Quản lý Quan hệ khách hàng doanh nghiệp

Mô tả tóm tắt công việc: Chịu trách nhiệm về doanh số bán hàng & tiếp thị các sản phẩm và dịch vụ của SeABank tới đối tượng KHDN.
Yêu cầu riêng: Am hiểu thị trường địa phương, có kinh nghiệm làm kinh doanh, phát triển khách hàng ít nhất 01 năm; Ưu tiên ứng viên người địa phương & có kinh nghiệm làm việc tại những ngân hàng khác.
Nơi làm việc: Thái Nguyên, Hải Phòng, Hà Nội, Tiền Giang, thành phố Hồ Chí Minh.

Chuyên viên phát triển kinh doanh (sản phẩm phẩm trả lương qua tài khoản)

Mô tả tóm tắt công việc: Chịu trách nhiệm về các chỉ tiêu mà Chi nhánh giao về việc phát triển các hợp đồng trả lương qua tài khoản với các doanh nghiệp; Phát triển danh mục khách hàng cá nhân để bán chéo các dịch vụ, sản phẩm của ngân hàng SeABank.
Yêu cầu riêng: Có ít nhất 01năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh/Marketing; Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm tại vị trí tương đương ở các ngân hàng khác.
Nơi làm việc: Thái Nguyên, Hà Nội, Tiền Giang, thành phố Hồ Chí Minh.

Chuyên viên Hỗ trợ hoạt động

Mô tả tóm tắt công việc: Đảm nhận các công việc liên quan đến kế toán nội bộ, hạch toán các hợp đồng trả lương qua tài khoản (Đối với HTHD); Phối hợp với Phòng khách hàng cá nhân/doanh nghiệp để thực hiện các thủ tục trả lương qua tài khoản mà phòng khai thác được; Các công việc khác khi có yêu cầu của Trưởng phòng.
Yêu cầu riêng: Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm kế toán tổng hợp; Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tương đương; Ưu tiên ứng viên sử dụng tốt phần mềm T24.
Nơi làm việc: Thái Nguyên, Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh.

Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng

Mô tả tóm tắt công việc: Đảm nhận các công việc liên quan đến việc hỗ trợ và hạch toán hồ sơ tín dụng theo đúng quy định của SeABank, đặc biệt là soạn hợp đồng tín dụng, thực hiện việc đăng ký thế chấp, kiểm tra tính tuân thủ của hồ sơ vay trước khi trình; Trưởng phòng QT&HTHĐ và trước khi khoản giải ngân được trưởng các phòng ban phê duyệt theo đúng quy định của SeABank.
Yêu cầu riêng: Có kinh nghiệm làm việc tại vị trí Hỗ trợ tín dụng/Teller trong ngân hàng; Ưu tiên ứng viên được đào tạo chuyên ngành Luật; Ưu tiên ứng viên sử dụng tốt phần mềm T24; Năng động, hoạt bát, có khả năng làm việc độc lập dưới áp lực cao.
Nơi làm việc: Thái Nguyên, Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh.

Trưởng nhóm Teller (Kiểm soát viên kế toán)

Mô tả tóm tắt công việc: Phê duyệt các giao dịch kế toán với khách hàng vượt hạn mức của Giao dịch viên; Quản lý các Giao dịch viên và chất lượng hoạt động của nhóm; Kiểm tra, đối chiếu tất cả các giao dịch của các Teller tại Chi nhánh.
Yêu cầu riêng: Có ít nhất 1,5 năm kinh nghiệm làm giao dịch viên trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng; Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tương đương.
Nơi làm việc: Thái Nguyên, Hải Phòng, Hà Nội, Tiền Giang, thành phố Hồ Chí Minh.

Teller (Giao dịch viên)

Mô tả tóm tắt công việc: Thực hiện công tác phát triển khách hàng huy động; Trực tiếp thực hiện hoạt động giao dịch kế toán với khách hàng.
Yêu cầu riêng: Từ 20 tuổi – 25 tuổi, Nữ cao từ 1m58 hoặc Nam cao từ 1m65 trở lên; Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm kế toán, thủ quỹ, kiểm ngân hoặc dịch vụ khách hàng hoặc đã có kinh nghiệm làm việc tại các ngân hàng khác.
Nơi làm việc: Thái Nguyên, Hải Phòng, Hà Nội, Tiền Giang, thành phố Hồ Chí Minh.

Nhân viên hành chính nhân sự

Mô tả tóm tắt công việc: Thực hiện các công việc liên quan đến hành chính, văn thư và công tác hậu cần của chi nhánh; Thực hiện công tác quản lý lao động và đào tạo của chi nhánh; Các công việc khác khi có yêu cầu của Trưởng phòng quản trị và hỗ trợ hoạt động.
Yêu cầu riêng: Có kỹ năng tổ chức và quản lý công việc; Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Nơi làm việc: Thái Nguyên, Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh.

Chuyên viên quản lý rủi ro

Mô tả tóm tắt công việc: Chịu trách nhiệm về thẩm định và đánh giá mức độ rủi ro của các khoản vay tín dụng tại chi nhánh; Giám sát các khoản vay và xử lý nợ quá hạn tại chi nhánh; Các công việc khác theo phân công của Trưởng phòng.
Yêu cầu riêng: Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tín dụng, có kinh nghiệm thẩm định hồ sơ khách hàng doanh nghiệp; Ưu tiên ứng viên đã làm kiểm soát tín dụng tại các chi nhánh; Kỹ năng phân tích tài chính, phân tích và quản lý rủi ro.
Nơi làm việc: Thái Nguyên, Hải Phòng, Hà Nội, Tiền Giang, thành phố Hồ Chí Minh

Hồ sơ dự tuyển: Mẫu đơn dự tuyển được ghi đầy đủ nội dung(Downloa theo đường link bên dưới); Bản sao các văn bằng, chứng chỉ có liên quan (không cần công chứng); 02 ảnh 3cm x 4cm; Lưu ý: Ứng viên không thêm bớt cột, dòng thay đổi định dạng của mẫu đơn dự tuyển. Quy định đặt tên CV ứng tuyển: Họ tên ứng viên_mã số vị trí tuyển dụng_Nơi dự tuyển.
Nơi nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức Nhân sự, Hội sở SeABank, theo địa chỉ số 25 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội; Hoặc gửi tới Email: nhantai@seabank.com.vn; Hoặc ứng viên cũng có thể gửi hồ sơ qua đường tuyển dụng trực tuyến (Ứng viên hãy click vào đây để tạo và gửi hồ sơ trực tuyến). SeABank khuyến khích ứng viên nộp hồ sơ qua email hoặc trực tuyến.

Thời gian nhận hồ sơ đến trước 17h ngày 30/06/2011. Ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ sớm và SeABank sẽ chủ động tổ chức thi tuyển khi có đủ lượng hồ sơ cần thiết.

Bản thông tin ứng viên downloa TẠI ĐÂY
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
bạn Trantuy ơi, mã chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân với DN là gì vậy?
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
bạn Trantuy ơi, mã chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân với DN là gì vậy?
Mọi người nếu muốn gửi hồ sơ dự tuyển thì cứ hoàn thiện hồ sơ sớm đi , về MÃ DỰ TUYỂN thì tớ đã liên lạc với anh chị phòng tuyển dụng của SEA rùi( vì trên thông tin tuyển dụng của SEA cũng không thấy ghi "chỉ ghi số thứ tự của 12 vị trí" :d ,sẽ nhận được hồi âm sớm thôi, khi nào nhận được hồi âm tớ sẽ thông báo cho mọi người biết ngay. Thân
 
Đa phần các vị trí đều yêu cầu có ít nhất 1 năm kinh nghiệm, thế thì có cơ hội nào cho các bạn mới ra trường :(
 
đợt trước mình cũng làm hồ sơ nộp ngân hàng này nhưng không có mã vị trí công việc
 
hic..hôm qua mình đọc thấy yêu cầu kinh nghiệm nên không apply, sinh viên mới ra trường mấy ai là có kinh nghiệm. Có nên cố đấm ăn xôi theo ruan u fang ko ta ??..........Mà t định ứng tuyển vào vị trí:" Chuyên viên hỗ trợ tín dung" Mọi người có ai rõ về vị trí này ko, share cho t ít kinh nghiệm với hhihii...
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
ôi mình chẳng hiểu nổi, gửi CV cho Seabank cứ nhận đc 2 mail 1 là thư trả lời tự động của seabank đã nhận đc mail, 1 của postmaster thông báo lỗi do full hòm thư của ng nhận, rốt cục là như nào đây >''<
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,586
Số bình luận
528,089
Tổng số thành viên
352,204
Thành viên mới nhất
win79vingame
Back
Bên trên