hoabapcai

Thành viên tích cực
3/5/14
118
33
0
29
mới nghe được thông tin, không biết chính xác hay không, phải sang tháng 1 có thể tháng 2 mới có kết quả, đừng chờ đợi mất công, cứ coi như mình rớt rồi, khỏi phải mong ngóng từng ngày
 

ngocsang2706

Thành viên tích cực
14/8/13
164
87
25
29
mới nghe được thông tin, không biết chính xác hay không, phải sang tháng 1 có thể tháng 2 mới có kết quả, đừng chờ đợi mất công, cứ coi như mình rớt rồi, khỏi phải mong ngóng từng ngày
bạn nghe thông tin ở đâu rứa?