vbsp

 1. T

  HOT NHCSXH tỉnh Hưng Yên tuyển dụng lao động năm 2021 [31.12]

  Căn cứ thông báo về việc tuyển dụng lao động năm 2021 của Hội đồng tuyển dụng Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), Chi nhánh NHCSXH tỉnh Hưng Yên thông báo tuyển dụng lao động như sau: 1. Vị trí tuyển dụng: Cán bộ làm chuyên môn nghiệp vụ. 2. Nơi làm việc: Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách...
 2. T

  HOT NHCSXH tỉnh Ninh Thuận tuyển dụng lao động năm 2021 [31.12]

  Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Ninh Thuận thông báo tuyển dụng lao động nghiệp vụ làm việc tại các Phòng giao dịch NHCSXH cấp huyện. 1. Điều kiện và tiêu chuẩn a. Điều kiện: Người đãng ký dự thi phải có đầy đủ và đáp ứng các yêu cầu sau: – Có quốc tịch Việt Nam và cư...
 3. T

  HOT NHCSXH tỉnh Bình Thuận tuyển dụng lao động năm 2021

  Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bình Thuận tuyển dụng lao động như sau: • Vị trí cần tuyển dụng: Tín dụng, kế toán • Nơi làm việc: Phòng giao dịch NHCSXH huyện • Số lượng: 05 1. Điều kiện chung: – Có quốc tịch Việt Nam và cư trú hợp pháp tại Việt Nam. – Không quá 30 tuổi tính...
 4. T

  HOT NHCSXH tỉnh Thái Bình tuyển dụng lao động năm 2021 [31.12]

  Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Thái Bình thông báo nhận hồ sơ thí sinh dự thi tuyển vào làm việc tại 03 Phòng giao dịch NHCSXH huyện Thái Thụy, Hưng Hà, Quỳnh Phụ thuộc Chi nhánh tỉnh Thái Bình với số lượng tuyển dụng là 05 chỉ tiêu. 1. Điều kiện và tiêu chuẩn: 1.1. Điều...
 5. T

  HOT NHCSXH tỉnh Long An Thông báo Tuyển dụng Lao động năm 2021 [31.12]

  NHCSXH tỉnh Long An Thông báo Tuyển dụng 08 lao động làm Nghiệp vụ (Tín dụng/Kế toán) và 01 lao động Tin học làm việc tại Hội sở chi nhánh tỉnh và các đơn vị cấp huyện trực thuộc, với những yêu cầu sau: 1. Điều kiện, tiêu chuẩn tuyển dụng - Có quốc tịch Việt Nam và cư trú hợp pháp tại Việt...
 6. T

  HOT NHCSXH tỉnh Đồng Nai Thông báo Tuyển dụng Lao động năm 2021 [31.12]

  Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đồng Nai thông báo tuyển dụng lao động năm 2021 với các nội dung sau: 1. Nhu cầu, số lượng và vị trí tuyển dụng – Số lượng: 05 lao động. – Vị trí cần tuyển dụng: kế toán, tín dụng. – Nơi làm việc: Các Phòng giao dịch NHCSXH huyện. 2. Điều kiện...
 7. T

  HOT NHCSXH tỉnh Bình Phước Thông báo Tuyển dụng Lao động năm 2021 [31.12]

  Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bình Phước thông báo tuyển dụng lao động, với nội dung cụ thể như sau: 1. Số lượng: 09 lao động làm Nghiệp vụ và 01 lao động làm Tin học tại chi nhánh và các Phòng giao dịch cấp huyện. 2. Điều kiện, tiêu chuẩn dự thi tuyển: a. Điều kiện: - Có quốc tịch Việt...
 8. T

  HOT NHCSXH Thông báo tuyển dụng lao động năm 2021 tại khu vực Đồng bằng Sông Hồng và Bắc Trung Bộ [31.12]

  Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thông báo tuyển dụng lao động cho chi nhánh NHCSXH các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng Sông Hồng và Bắc Trung Bộ, như sau: 1. Đơn vị, số lượng lao động tuyển dụng TT Tên chi nhánh Số lượng tuyển dụng Trong đó Chuyên môn nghiệp vụ Tin học...
 9. Anth

  HOT Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thông báo tuyển dụng lao động cho chi nhánh các tỉnh khu vực Đồng bằng Sông Hồng [08.12]

  (VBSP News) NHCSXH thông báo tuyển dụng lao động cho chi nhánh NHCSXH các tỉnh khu vực Đồng bằng Sông Hồng, cụ thể như sau: 1. Đơn vị, số lượng lao động tuyển dụng: 2. Điều kiện, tiêu chuẩn a) Điều kiện - Có quốc tịch Việt Nam và cư trú hợp pháp tại Việt Nam. - Không quá 30 tuổi (tính đến...
 10. K

  HOT Sơ lược về ngân hàng Chính sách xã hội - VBSP

  Sơ lược về ngân hàng Chính sách xã hội - VBSP Ngân hàng Chính sách xã hội là ngân hàng hoạt động không vì mục đích lợi nhuận mà để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Do đó, ngân hàng Chính sách xã hội được Chính phủ Việt Nam bảo đảm khả năng thanh toán; tỷ lệ dự trữ bắt buộc...
 11. cocghe266

  CQNN NH Chính sách Xã hội thông báo tuyển dụng Đợt II/2014 [08.09-12.09.2014]

  Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thông báo tuyển dụng lao động đợt II năm 2014 để bổ sung chỉ tiêu lao động còn thiếu do giảm tự nhiên cho các chi nhánh NHCSXH tỉnh, thành phố. Cụ thể như sau: 1. Số lượng lao động tuyển dụng: 125 lao động (Xem bảng tổng hợp số lượng lao động tuyển dụng kèm...
Back
Bên trên