doccotinh000

Thành viên
Mình xem các topic đợt thi ngày 20/05/2014 của NHCS thì đến ngày 18/07/2014 mới có kết quả, một số tỉnh đến ngày 21/07/2014 mới thông báo (do ngày 19-20/07 là thứ 7 và CN), ngày 24/07/2014 thì tập trung tại địa điểm tập huấn, chỉ những ai đậu mới nhận được thông báo mọi người ah
mình thi khóa ngày 24/10/2014, nếu giống như lần trước thì ngày 23/12/2014 và 26/12/2014 sẽ có kết quả (do ngày 24-25/12/2014 là thứ 7 và CN) ^ ^
Có bạn nào thi Tiền Giang ko zậy mọi người!
 

Top