MB [HOT] MB tuyển dụng TẬP TRUNG đợt 1/2017 trên toàn hệ thống [22.12.2016]

MB 5 Tháng 12 2016

 1. View previous comments
 2. vanhacngo
  vanhacngo
  hóng tiếp
  11 Tháng 1 2017
 3. nguyenbao1508
  nguyenbao1508
  Mọi người ơi, nếu lịch ngày 16 thi thì roi vào thứ 2, thường các Nh khác thi viết là thứ 7, CN. Có chắc là ngày 16 thi viết ko mọi ng,
  12 Tháng 1 2017
 4. baobinh177
  baobinh177
  jj
  12 Tháng 1 2017
 5. anh135
  anh135
  vị trí RMVIP bên MB như thế nào mọi người nhỉ
  12 Tháng 1 2017
 6. fiangfiang
  fiangfiang
  Vì trí này là trợ lý giám đốc QHKH yêu cầu phải có kinh nghiệm về KHCN tại NH hoặc kinh nghiệm sales ít nhất 3 năm. Lương thưởng thì tùy vào lợi nhuận bạn mang lại cho NH thôi. Vào vị trí này sẽ improve nhiều thứ tốt lắm, mạnh dạn nộp bạn nhé!
  12 Tháng 1 2017
 7. duongtrung
  duongtrung
  16 thi rồi, vậy bao giờ có danh sách vậy các bạn
  12 Tháng 1 2017
 8. trunghieu208
  trunghieu208
  Chua thấy ds gì hết bạn.
  Bạn nào có tài liệu QHKH CN share mình với


  Sent from my iPad using U&Bank Mobile app
  12 Tháng 1 2017
 9. hongtrang999
  hongtrang999
  12 Tháng 1 2017
 10. trunghieu208
  trunghieu208
  12 Tháng 1 2017
 11. huynguyen1210
  huynguyen1210
  có ai nhận được tin nhắn nhắc đi thi viết ko?
  12 Tháng 1 2017
 12. View more comments