Hỏi về việc kiểm tra CIC với khách hàng có 2 CMND

hason789

Verified Banker
việc kiểm tra rất dễ dàng, yêu cầu khách hàng cung cấp số chứng minh cũ là 9 số là kiểm tra được, số chứng minh mơi là 12 số
 

Xuan DT53A

Verified Banker
xem trên sổ hộ khẩu của khách hàng thường sẽ có số cmt cũ và số cmt mới
 

Nghĩ mãi không ra

Verified Banker
TH1: KH cung cấp CMND cũ cho ngân hàng B hoặc bất kì giấy tờ nào có số CMND cũ của KH
 

Nghĩ mãi không ra

Verified Banker
TH 2: KH phát sinh thêm 1 khoản vay nữa tại ngân hàng A, và sử dụng số CMND mới để làm hồ sơ vay, thì trên CIC sẽ cập nhật cả 2 số CMND của KH, lúc này NH B tra cic thì trên thông tin cic sẽ hiện cả 2 số CMND của KH
 

Featured resources

Featured resources

Top