Verified Banker, Nam, from Hoàng Văn Thụ, Chương Mỹ, Hà Nội