Hỏi về hạch toán kế toán ngân hàng

ssbk

Thành viên tích cực
Các bạn cho mình hỏi:
Ngày 1/5/200X, khách hàng A gửi tiết kiệm kỳ hạn 3 tháng, số tiền 50 triệu, lãi suất 0.9%/tháng. Lãi suất không kỳ hạn: 0.3%/tháng. [FONT=&amp]1. [/FONT][FONT=&amp]Ngày 16/7/200X: Khách hàng đến rút tiền trước hạn:[/FONT] thì hạch toán thế nào. Mình thấy có 2 cách như sau:
Cách 1:
1/5/200X: Khách hàng gửi tiền, hạch toán:
Nợ 1011: 50
Có 4232 : 50
Số dự trả hàng tháng là : 50*0.9%=0.45
hàng tháng hạch toán
nợ 8010: 0.45
có 4913: 0.45
Ngày 16/7 khách hàng tới rút tiền:
[FONT=&amp]Số lãi thực trả:[/FONT] [FONT=&amp]50tr*0.3%*2 + 50tr*0.3%*[/FONT][FONT=&amp]15/30 = 0.375 tr[/FONT]
[FONT=&amp]Thoái chi:[/FONT] [FONT=&amp]
Nợ 4913: 0.9[/FONT] [FONT=&amp]
Có 8010: 0.9[/FONT] [FONT=&amp]
Rút Gốc:
[/FONT] [FONT=&amp] Nợ 4232: 50[/FONT] [FONT=&amp]
Có 1011: 50[/FONT] [FONT=&amp]
Rút lãi:[/FONT]
[FONT=&amp] Nợ 8010: 0.375[/FONT] [FONT=&amp]
Có 1011: 0.375[/FONT] [FONT=&amp]
Cách 2[/FONT]
[FONT=&amp]
Hạch toán: [/FONT]
[FONT=&amp]
Nợ 4232: 50[/FONT] [FONT=&amp]Nợ 4913: 0.375[/FONT] [FONT=&amp]
Có 1011: 50.375[/FONT] [FONT=&amp]
Thoái chi: [/FONT][FONT=&amp]
Nợ 4913: chênh lệch[/FONT]
[FONT=&amp] Có 7900: chênh lệch[/FONT] [FONT=&amp]
Mình không biết 2 cách trên thế nào, mong các bạn giải đáp[/FONT]
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Bạn cho mình hỏi tại sao thoái chi là cả 0.9 nhỉ, vì mình cũng sẽ trả cho KH 1 khoan là 0.375
Và cho minh hổi tại sao cho rút lãi lại ko là Nợ 4913/Có 1011: 0.375
 
Bạn cho mình hỏi tại sao thoái chi là cả 0.9 nhỉ, vì mình cũng sẽ trả cho KH 1 khoan là 0.375
Và cho minh hổi tại sao cho rút lãi lại ko là Nợ 4913/Có 1011: 0.375
Đúng lý là mình thoái chi 2 tháng lãi đã dự trả mà. Bạn có thể làm tính gộp là N 491 0,9/ C801 0,525 và C1011 0,375 cái này tương đương voi N491/ C801 0,9 và N 801/ C 1011: 0,375. Nếu bạn viết là N491/ C 1011: 0, 375 thì k đúng với bản chất của nó rồi. Khi dự trả là mình đang thực hiện nguyên tắc " cơ sở dồn tích" trong kế toán, nó liên quan đến chi phí và khoản phải trả cho khách hàng. Nên khi thoái chi mình cũng phải viết bút toán ngược lại của bút toán dự trả thì mới phù hợp chứ. Mình nghĩ thế, k biet bạn nghĩ sao.
 
Các bạn cho mình hỏi là TH mà KH lập TK gửi tiền có kỳ hạn 3 tháng vào ngày mồng 5 mà ngân hàng chạy lãi vào ngày 25.Vậy ta nên hackj toán thế nào:
C1, NH sẽ tính lãi vào ngày 25 theo số ngày.Ví dụ ngày 25 tháng này là 20 ngày.Rồi tháng tiếp theo là tròng tháng.
C2,Bỏ qua ngày 25 hạch toán lãi vào ngày 5
Bạn nào có cách giải cho y kiến nhé.
Cám ơn trước!
 
Đối với tk tiet kieemjj có kì hạn thì tính lãi tròn tháng bạn a, tức là cứ đến mùng 5thang tiếp theo thì hệ thống tự động tính thêm lãi thôi. Ngày 25 đó sử dụng cho tiền gửi thanh toán k kỳ hạn và tiết kiệm k kỳ hạn nhé.
Các bạn cho mình hỏi là TH mà KH lập TK gửi tiền có kỳ hạn 3 tháng vào ngày mồng 5 mà ngân hàng chạy lãi vào ngày 25.Vậy ta nên hackj toán thế nào:
C1, NH sẽ tính lãi vào ngày 25 theo số ngày.Ví dụ ngày 25 tháng này là 20 ngày.Rồi tháng tiếp theo là tròng tháng.
C2,Bỏ qua ngày 25 hạch toán lãi vào ngày 5
Bạn nào có cách giải cho y kiến nhé.
Cám ơn trước!
 
Đối với tk tiet kieemjj có kì hạn thì tính lãi tròn tháng bạn a, tức là cứ đến mùng 5thang tiếp theo thì hệ thống tự động tính thêm lãi thôi. Ngày 25 đó sử dụng cho tiền gửi thanh toán k kỳ hạn và tiết kiệm k kỳ hạn nhé.

Bạn có thể cho mình biút toán cụ thể được ko?
Ko cần số liệu đâu.Bài tập này m lấy ra trong sách BT của HVNH ra đó.Hi
 
bạn lấy bài tập trang naof, bạn cho ví dụ mình thử hạch toán coi. Mình biết làm chứ bây giờ ngại nghĩ số liệu lắm
Bạn có thể cho mình biút toán cụ thể được ko?
Ko cần số liệu đâu.Bài tập này m lấy ra trong sách BT của HVNH ra đó.Hi
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,585
Số bình luận
528,106
Tổng số thành viên
351,946
Thành viên mới nhất
huytoan2501hd
Back
Bên trên