Hỏi về cách tính lãi cho vay tín chấp

t3dkp

Thành viên
[FONT=&quot]Chào các bạn, mình đang băn khoăn bài tập này:
"Ngân Hàng A cho Ông B vay tiêu dùng số tiền 5 tỷ, ls vay 18%/năm, yêu cầu trả trong 10 năm, 6 tháng trả 1 lần, cuối kỳ, số tiền ngân hàng A phải thu nợ cuối mỗi năm là:[/FONT]
[FONT=&quot]
a, 0.5488 b, 0.5477 c, 0.5499 tỷ."
theo như mình nghĩ thì đây là bài tập tính giá trị hiện tại của dòng tiền đều nhau tức sử dụng công thức: 1/r * [1-1/(1+r)^1]*A=P=5000 tr. >> A = 1112,57 tr chứ nhi? Mong các bạn chỉ giáo!!! Nhân đây cho minh hỏi luôn cách tính lãi trả góp thì như thế nào? tính tổng lãi và vốn vay gốc rồi chia đều cho các năm hay tính theo số dự nợ thực tế?
[/FONT]
 
Phương thức trả lãi và gốc ntn bạn?
tức là giả dụ như bài ở trên là vay 5 tỷ, lãi suất một năm 18% thì tiền lãi một năm là 900 triệu, suy ra tổng tiền lãi 10 năm là 9000 triệu, cộng với vốn gốc là 5 tỷ thì mỗi năm sẽ trả là (9000 + 5 000) / 10 = 1400 trăm. Hoặc là cách lấy theo dự nợ thực tế, tức là năm nhất trả lãi vay 900 triệu, trả gốc 500 triệu (5 tỷ / 10 năm) năm hai trả lãi 0,18 * 4500 (5 tỷ gốc trừ 500 triệu tiền trả gốc năm 1) và trả tiền gốc là 500 triệu vậy tổng tiền trả năm 2 là 1310 triệu... cứ thế cho đến năm 10. Tóm lại cả hai cách trên đều không phải là đáp án của đề ra nên tớ băn khoăn? Mong mọi người chỉ giáo?
 
Có 2 vấn đề mình thấy chưa được rõ ràng lắm trong câu hỏi của bạn ở #1:
- Thời gian trả nợ là 6 tháng 1 lần, nhưng lại hỏi cuối mỗi năm trả bao nhiêu (chỗ này mình nghĩ chắc là cuối mỗi kỳ trả bao nhiêu thì hợp lý hơn :D)
- Phương thức tính lãi và trả nợ chưa nói rõ ràng. Có 2 cách thông dụng mình biết là trả theo niên kim cố định và gốc trả đều, lãi tính theo dư nợ. Căn cứ vào câu hỏi thì mình nghĩ là trả theo niên kim cố định. Tức là cuối mỗi kỳ trả 1 số tiền bằng nhau.

Tới đây bạn áp dụng công thức tính là với n = 20, r = 9% chắc là ra đúng kq đấy. :D
 
Có 2 vấn đề mình thấy chưa được rõ ràng lắm trong câu hỏi của bạn ở #1:
- Thời gian trả nợ là 6 tháng 1 lần, nhưng lại hỏi cuối mỗi năm trả bao nhiêu (chỗ này mình nghĩ chắc là cuối mỗi kỳ trả bao nhiêu thì hợp lý hơn :D)
- Phương thức tính lãi và trả nợ chưa nói rõ ràng. Có 2 cách thông dụng mình biết là trả theo niên kim cố định và gốc trả đều, lãi tính theo dư nợ. Căn cứ vào câu hỏi thì mình nghĩ là trả theo niên kim cố định. Tức là cuối mỗi kỳ trả 1 số tiền bằng nhau.

Tới đây bạn áp dụng công thức tính là với n = 20, r = 9% chắc là ra đúng kq đấy. :D
đây là đề thi vao ngân hàng agribank hôm 6/11 bạn ạ. tớ nghĩ chắc đề không sai chỉ do mình tính sai thui!
 
Đáp án là 547,7 triệu đúng rồi. 1 năm chia ra làm 2 kỳ, kỳ 1 là giữa năm, kỳ còn lại là cuối năm. Họ bảo tính số tiền cuối năm, chẳng qua là cách gây nhiễu thôi, cách tính cũng vẫn giống như tính số tiền phải trả hàng kỳ.
Khi cho vay tiêu dùng: ngân hàng thường sử dụng 3 phương pháp tính số tiền phải trả hàng kỳ:
1. PP lãi gộp
2. PP lãi đơn
3. PP hiện giá
trong bài trên người ta sử dụng phương pháp hiện giá.
PP hiện giá và PP lãi gộp khách hàng đều phải trả số tiền theo kỳ khoản cố định bằng nhau nhưng phương pháp tính là khác nhau. Để đạt được lãi suất hiệu dụng là như nhau ở cả 3 phương pháp ngân hàng sẽ niêm yết lãi suất thông báo khác nhau với khách hàng. PP lãi gộp, lãi hàng kỳ tính theo pp đường thẳng sẽ cho ra kỳ khoản cố định bằng nhau với lãi và gốc hàng kỳ là như nhau ở tất cả các kỳ. Còn PP hiện giá sẽ cho ra kết quả là kỳ khoản cố định bằng nhau, nhưng gốc tăng dần và lãi giảm dần.
PP lãi đơn và PP hiện giá tính trên dự nợ giảm dần.
Còn PP lãi gộp tính trên vốn gốc ban đầu.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Đáp án là 547,7 triệu đúng rồi. 1 năm chia ra làm 2 kỳ, kỳ 1 là giữa năm, kỳ còn lại là cuối năm. Họ bảo tính số tiền cuối năm, chẳng qua là cách gây nhiễu thôi, cách tính cũng vẫn giống như tính số tiền phải trả hàng kỳ.
Khi cho vay tiêu dùng: ngân hàng thường sử dụng 3 phương pháp tính số tiền phải trả hàng kỳ:
1. PP lãi gộp
2. PP lãi đơn
3. PP hiện giá
trong bài trên người ta sử dụng phương pháp hiện giá.
PP hiện giá và PP lãi gộp khách hàng đều phải trả số tiền theo kỳ khoản cố định bằng nhau nhưng phương pháp tính là khác nhau. Để đạt được lãi suất hiệu dụng là như nhau ở cả 3 phương pháp ngân hàng sẽ niêm yết lãi suất thông báo khác nhau với khách hàng. PP lãi gộp, lãi hàng kỳ tính theo pp đường thẳng sẽ cho ra kỳ khoản cố định bằng nhau với lãi và gốc hàng kỳ là như nhau ở tất cả các kỳ. Còn PP hiện giá sẽ cho ra kết quả là kỳ khoản cố định bằng nhau, nhưng gốc tăng dần và lãi giảm dần.
PP lãi đơn và PP hiện giá tính trên dự nợ giảm dần.
Còn PP lãi gộp tính trên vốn gốc ban đầu.
cảm ơn bạn, bạn có thể viết công thức tính được không? Mình không phải học chuyên về ngân hàng nên không rõ, bạn có thể chỉ cho mình kiến thức này ở giáo trình nào vậy được không?
 
cảm ơn bạn, bạn có thể viết công thức tính được không? Mình không phải học chuyên về ngân hàng nên không rõ, bạn có thể chỉ cho mình kiến thức này ở giáo trình nào vậy được không?

Đáp án của bạn ở trên là đúng rồi đấy.

Công thức này thì bạn tham khảo giáo trình Tín dụng của HVNH để nghiên cứu kỹ.

A = (C * (1+r)^n * r) / ((1+r)^n - 1)

Còn "key" của nó thì vẫn là quy tất cả về giá trị hiện tại của tiền (Present value - PV).
Giả sử cuối mỗi kỳ phải thanh toán cho NH 1 số tiền là A. Quy tất cả về PV thì tổng tất cả PV đó chính bằng C = 5.000 trđ. Từ phương trình đó sẽ tính ra được A.

A = (5000*(1+0.09)^20 * 0.09) / ((1+0.09)^20 - 1)
 
Cái ni là vay và trả nợ theo niên khoản bạn ạ. Mình dùng công thức V= a*[1-(1+i)^-n]/i
Ta thay V=5 tỷ, i=9% (do 6 tháng trả 1 lần) và n=20 (10 năm).
Từ đó suy ra a= 0,5477 tỉ. :)
 
Mình thấy kiến thức của bạn đã đủ 3 phương pháp mình vừa đề cập rồi đấy t3dkp.
tức là giả dụ như bài ở trên là vay 5 tỷ, lãi suất một năm 18% thì tiền lãi một năm là 900 triệu, suy ra tổng tiền lãi 10 năm là 9000 triệu, cộng với vốn gốc là 5 tỷ thì mỗi năm sẽ trả là (9000 + 5 000) / 10 = 1400 trăm
--> đây chính là cách tính theo LÃI GỘP, và phương pháp phân bổ lãi là phương pháp đường thẳng.
Như vậy tổng lãi phải trả là 5000*18%*10=9000 triệu. Vậy mỗi 6 tháng bạn phải trả lãi 9000/20=450 triệu. Gốc KH phải trả mỗi 6 tháng là 5000/20=250 triệu. Tổng phải trả hàng kỳ của khách hàng là 750 triệu
Thực tế đây là cách ngân hàng xác lập cho khách hàng để trả nợ đơn giản với yêu cầu khách hàng ko trả nợ trước hạn, nếu trả nợ trước hạn khách hàng phải chịu trả theo cách phân bổ lãi suất hiệu dụng của ngân hàng, gọi là quy tắc 78 ( trên lý thuyết) và đây là cơ sở của việc các ngân hàng bắt bạn phải chịu đóng phạt khi trả tiền vay trước hạn.
với quy tắc 78, số lãi bạn phải trả 1 kỳ hơi phức tạp hơn.
Hoặc là cách lấy theo dự nợ thực tế, tức là năm nhất trả lãi vay 900 triệu, trả gốc 500 triệu (5 tỷ / 10 năm) năm hai trả lãi 0,18 * 4500 (5 tỷ gốc trừ 500 triệu tiền trả gốc năm 1) và trả tiền gốc là 500 triệu vậy tổng tiền trả năm 2 là 1310 triệu... cứ thế cho đến năm 10
----> Đây là PP lãi đơn, lãi được tính trên dư nợ giảm dần. Cách này thì chắc bạn hiểu, ở đây trả 6 tháng thì cứ lấy dư nợ thực tế nhân 9%.
theo như mình nghĩ thì đây là bài tập tính giá trị hiện tại của dòng tiền đều nhau tức sử dụng công thức: 1/r * [1-1/(1+r)^1]*A=P=5000 tr. >> A = 1112,57 tr chứ nhi? Mong các bạn chỉ giáo
---> Còn đây là phương pháp hiện giá. Tính theo quy tắc trong quản trị tài chính, sử dụng LÃI KÉP, tức là ghép lãi mỗi 6 tháng một lần.
Bạn sẽ ra kết quả cần tính. 5000=A*PVFA(9%,20)

Như vậy bạn có thể thấy, ở mỗi phương pháp nếu mình dùng lãi suất thông báo là 18% sẽ cho ra 1 kết quả lãi khách hàng phải đóng là khác nhau, lãi suất hiệu dụng mà ngân hàng thực hưởng sẽ là khác nhau.
Vì vậy, trên thực tế ngân hàng sẽ xác định trước lãi suất hiệu dụng mà mình muốn hưởng, sau đó quy ra lãi suất thông báo ở mỗi phương pháp. Trong các phương pháp này, lãi suất thông báo của lãi gộp là sẽ phải là thấp nhất.


Thực tế cho thấy, một số cán bộ tín dụng không giải thích cho khách hàng hiểu về cách tính lãi của ngân hàng dẫn đến khách hàng có khi cảm thấy bất mãn về cách tính lãi khi ngân hàng tính theo lãi gộp, bởi cách tính này ngân hàng tính trên vốn gốc ban đầu. Nhưng đây là pp có lãi suất thông báo thấp nhất. Vì vậy nên giải thích rõ cho khách hàng về việc mỗi pp sẽ có laiuaasts thông báo khác nhau.

Việc áp dụng phương pháp nào là theo tư vấn của cán bộ tín dụng với nhu cầu vay thực tế của khách hàng.

Trong đề thi của ngân hàng họ sẽ bảo bạn cần tính theo phương pháp nào ( nếu là bài tâp tự luận). Đề trên là trắc nghiệm nên bạn phải tự hình dung ra họ đang sử dụng pp nào.

Những kiến thức trên bạn có thể tìm đọc trong các giáo trình tín dụng của các trường đại học. Mình đang học Đại Học Ngân Hàng TPHCM, nên sử dụng giáo trình của ĐHNHTPHCM
Ngoài ra bạn có thể tìm đọc ở sổ tay tín dụng của các ngân hàng.
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,577
Số bình luận
528,092
Tổng số thành viên
351,712
Thành viên mới nhất
cradleoffilthme
Back
Bên trên