[Hỏi] Bài tập môn kế toán ngân hàng của ĐH Ngân hàng

nhankythu

Thành viên tích cực
Tình hình là em vừa học môn này,có vài nghiệp vụ phát sinh em chưa hiểu rõ,mong các bậc tiền bối giúp em.Thanks mọi người nhiều lắm.

Bài 1: Tại ngân hàng công thương ngày 12/12/Y có nghiệp vụ sau:
KH A xuất CMND và sổ tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng để rút toàn bộ tiền gửi hiện có.Stk mở ngày 12/5/Y số tiền 200trd,lãnh lãi khi đến hạn,lãi suất 1%/tháng.Khi đến hạn nếu khách ko đến lãnh tiền thì NH sẽ nhập lãi vào vốn cho KH và tự động chuyển sang kỳ hạn mới với lãi suất tương ứng tại thời điểm đó.Ngày 10/8/Y,NH áp dụng ls 0.9%/tháng cho loại tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng trả lãi sau,nếu KH rút vốn trước hạn thì chỉ được hưởng lãi 0.3%/tháng

Yêu cầu:Xử lý và định khoản nghiệp vụ trong trường hợp

1.KH đề nghị lãnh toàn bộ bằng tiền mặt

2.KH đề nghị nhận tiền lãi,tiền gốc chuyển sang gửi tiết kiệm 3 tháng

Biết:

1.NH dự chi lãi tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn vào cuối mỗi tháng
2.LS tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn 3 tháng là 0.8%/ thángBài 2:
Ngày 1/1/Y NH phát hàng trái phiếu ngang mệnh giá có chiết khấu với số lượng 10 000 trái phiếu,người mua trái phiếu thanh toán bằng chuyển khoản từ tài khoản tiền gửi tại ngân hàng.Mệnh giá 1TP là 1trd,kỳ hạn 2 năm,ls 12%/năm,6 tháng lãnh lãi 1 lần,số tiền chiết khấu là 5 000đ/trái phiếu

Yêu cầu:Xử lý và định khoản nghiệp vụ kể từ khi phát hành đến khi thanh toán cho KH
Biết:NH thực hiện chi lãi,phân bổ chiết khấu hoặc phụ trội vào cuối mỗi tháng
 
Bài 1:
- Ngày 12/5/200x: Khi KH gửi tiền:
Nợ: TK 1011:200tr
Có: Tk 4232/6 tháng/KH A: 200tr
- Ngày 12/11/200x: Kh không đến rút tiền, NH sẽ lập cho KH 1 tài khoản tiết kiệm mới với kỳ hạn tương đương( 6 tháng), và theo lãi suất hiện hành là: 0,9%
Nợ: Tk 4232/6 tháng/KHA: 200tr
Nợ: Tk 4913: 200tr*1%*6=12tr
Có: TK 4232/6 tháng mới/KHA: 212tr
-Ngày 12/12/200x: KH tới rút tiền ( giả sử NH chạy lãi cuối ngày)
Số lãi KH nhận được là: 212tr*0,3%=0,636tr

1,KH đề nghị lãnh toàn bộ bằng tiền mặt:
Nợ: TK4232/6 tháng mới/KHA: 212tr
Nợ: TK 801: 0,636tr
Có: TK 1011: 212,636tr

2,KH đề nghị nhận tiền lãi, tiền gốc chuyển sang gửi tiết kiệm 3 tháng

Nợ: TK 4232/6tháng mới/KHA: 212tr
Nợ: TK 801: 0,636tr
Có: TK 1011: 12,636tr
Có: TK 4232/ 3 tháng/KHA: 200tr

Bài 2:
- Ngày 1/1/Y:
Nợ: TK 4211/KH: 9.950.000.000 đ
Nợ: TK 432: 50.000.000đ
Có: TK 431: 10.000.000.000đ

Định kỳ, NH dự chi lãi và phân bổ giá trị chiết khấu:
- Ngày 31/1/Y:
Phân bổ lãi: Nợ: TK 803:10.000.000.000*12%/12=100.000.000đ
Có: TK 492: 100.000.000đ
Phân bổ gt CK: Nợ: Tk 803: 2.083.333đ
Có: TK 432: 2.083.333đ
....
- Ngày 1/7/Y:
Nợ: TK 492: 600tr
Có: TK 1011/4211: 600tr
- Tương tự ngày 1/1/Y+1, 1/7/Y+1
- Ngày 1/1/Y+2:
Nợ: TK 492: 600tr
Nợ: TK 431: 10 tỷ
Có: 1011/4211: 10,6 tỷ
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,057
Số bình luận
527,536
Tổng số thành viên
349,479
Thành viên mới nhất
vilotrendcom
Back
Bên trên