Đề thi vị trí Chuyên viên Quan hệ khách hàng vào BIDV ngày 14/07/2013

mr_demen

Verified Banker
Chưa thi vào BIDV nhưng cũng hóng tý dù nghe nói năm nay BIDV nợ xấu tăng
 

Lý Hùng Đặng

Thành viên mới
Câu 21; Một doanh nghiệp mua mới 1 tài sản cố định có giá ghi trên hóa đơn là 300 triệu đồng, chiết khấu 5 triệu, chi phí vận chuyển 15 triệu, chi phí lắp đặt 10 triệu, chi phí thuê nhà xưởng 20 triệu. Doanh nghiệp sử dụng phương pháp khấu hao theo đường thẳng. Biết tuổi thọ kỹ thuật của tài sản là 12 năm. Thời gian sử dụng tài sản của doanh nghiệp dự kiến là 10 năm. Tính giá trị khấu hao mỗi tháng của tài sản đó.
a. 2.22 triệu
b.
c.
d. 2.83 triệu

Nguyên giá = (300 - 5 +15 +10)/(12x 10 năm) = 2,67 đúng không mọi người???
chuẩn men là phải trừ đi chiết khấu 5tr khi tính nguyên giá
 

Featured resources

Featured resources

Top