Review Đề thi tự luận vào Ngân hàng chính sách ( cần đáp án)nngochai

Verified Banker
giá trị tối đa của TSDB mà NH cho vay với KH X là : 50 x 60% - 10 = 20 tỷ . NCVLD khách hàng X là 25 tỷ nên NH chỉ cho KH X vay tối đa = 20 tỷ.

còn thời hạn cho vay tối đa ở bài này = chu kỳ ngân quỹ nhưng mình đọc cũng chưa hiểu bên A với bên X là ntn nên k dám làm
phần trả lời câu hỏi hạn mức bạn còn thiếu 1 chỗ là vốn điều lệ ngân hàng 320 tỷ. lúc này ta phải tính hạn mức cho vay tối đa đói với 1 khách hàng của ngân hàng ( 3 hay 5 % gì đó cái này do NHNN quy định, học lâu quá nên quên) rồi bạn so sánh với cai 20 tỷ. Làm bên ngoài thì hầu hết ko cần tính cái này vì vôn nghìn tỷ nên ít khi vướng quy định này, nhưng mà đề bài nó nói vốn điều lệ thì mình phải so sánh với quy định của nhà nước về hạn mức tối đa cho vay đối với cá nhân và tổ chức của ngân hàng mình.
 

hoahong112

Thành viên
Anh chị thi NHCS đợt 1 rồi thì chia sẻ cho em ít kinh nghiệm phỏng vấn và thi tuyển với ạ. Có hỏi về lãi suất, đối tượng, dự án cho vay không ạ. Em cảm ơn.
 

onemore

Thành viên
Mọi người cho mình hỏi các tính thời hạn cho vay = thời gian ân hạn + thời gian trả nợ khi nào thì áp dụng? ví dụ bài giống như trên nhưng thời gian xây dựng khác ( tính theo công thức thì không được )
Trong tháng 3/2010, công ty Kinh Đô gửi đến NHTMX hồ sơ xin vay vốn cố định để thực hiện dự án mở rộng SXKD (công ty tự làm).Sau khi xem xét và thẩm định dự án, NH đã thống nhất với DN 1 số nội dung sau:- Tổng vốn đầu tư để thực hiện dự án: 3850 trđ- Vốn tự có của doanh nghiệp bằng 30% tổng vốn đầu tư- Vốn khác tham gia dự án: 350 trđ- Giá trị tài sản thế chấp: 4000 trđ- Lợi nhuận thu được hàng năm do DN thực hiện dự án: 369 trđ- Nguồn vốn NH có thể sử dụng để cho vay trung dài hạn: 84500 trđ

Yêu cầu:1. Xác định mức cho vay2. Xác định thời gian cho vay
Biết: - Tỷ lệ khấu hao TSCĐ 20%/năm- DN cam kết dùng toàn bộ lợi nhuận thu được hàng năm của dự án để trả nợ- Các nguồn khác để trả nợ hàng năm: 100-
Dự án được thực hiện vào 15/5/2010 và hoàn thành đi vào sử dụng vào 15/11/2016
 

Meganpenrod

Thành viên mới
bài của bạn kevin ai biết giải dùm mình với
cảm ơn nhiều
1 KH có tình hình sản xuất kinh doanh như sau:
TSNV
- Tài sản ngắn hạn: 3380
- Tài sản dài hạn: 6162
- Nợ ngắn hạn: 2990
- Nợ dài hạn: 3666
- Vốn chủ sở hữu: 2886
Tổng tài sản: 9542Tổng nguồn vốn: 9542
[TBODY] [/TBODY]
Y/c: Nhận xét khả năng thanh toán, cơ cấu tài chính và sự hợp lý cơ cấu giữa nguồn vốn và sử dụng vốn biết:
Hệ sốTrung bình ngành
Khả năng thanh toán chung
Khả năng thanh toán ngắn hạn
Khả năng thanh toán nhanh
Hệ số nợ
Tỉ suất tự tài trợ TSCĐ
2
1,5
0,8
50%
1,5
[TBODY] [/TBODY]
Theo t nghĩ là tính các hệ số khả năng thanh toán, NVLĐ thường xuyên, Hệ số nợ, hệ số vốn chủ... để nhận xét
 

onemore

Thành viên
Mọi người cho mình hỏi các tính thời hạn cho vay = thời gian ân hạn + thời gian trả nợ khi nào thì áp dụng? ví dụ bài giống như trên nhưng thời gian xây dựng khác ( tính theo công thức thì không được )
Trong tháng 3/2010, công ty Kinh Đô gửi đến NHTMX hồ sơ xin vay vốn cố định để thực hiện dự án mở rộng SXKD (công ty tự làm).Sau khi xem xét và thẩm định dự án, NH đã thống nhất với DN 1 số nội dung sau:- Tổng vốn đầu tư để thực hiện dự án: 3850 trđ- Vốn tự có của doanh nghiệp bằng 30% tổng vốn đầu tư- Vốn khác tham gia dự án: 350 trđ- Giá trị tài sản thế chấp: 4000 trđ- Lợi nhuận thu được hàng năm do DN thực hiện dự án: 369 trđ- Nguồn vốn NH có thể sử dụng để cho vay trung dài hạn: 84500 trđ

Yêu cầu:1. Xác định mức cho vay2. Xác định thời gian cho vay
Biết: - Tỷ lệ khấu hao TSCĐ 20%/năm- DN cam kết dùng toàn bộ lợi nhuận thu được hàng năm của dự án để trả nợ- Các nguồn khác để trả nợ hàng năm: 100-
Dự án được thực hiện vào 15/5/2010 và hoàn thành đi vào sử dụng vào 15/11/2016
Ai giúp mình với
 

Meganpenrod

Thành viên mới
Onemore ơi, mình chưa hiểu ý bạn lắm. ví dụ của bạn thì làm theo công thức bạn đưa: thời hạn cho vay= thời gian ân hạn + thời gian trả nợ thì đúng mà. thời gian ân hạn là 6 tháng, thơi gian trả nợ= 2, 5 năm --> thời gian cho vay = 3 năm.
 

onemore

Thành viên
Onemore ơi, mình chưa hiểu ý bạn lắm. ví dụ của bạn thì làm theo công thức bạn đưa: thời hạn cho vay= thời gian ân hạn + thời gian trả nợ thì đúng mà. thời gian ân hạn là 6 tháng, thơi gian trả nợ= 2, 5 năm --> thời gian cho vay = 3 năm.
Không bạn ah. thời gian của mình là 6,5 năm mà.
 

Banker Hub

Top