Review Đề thi tự luận vào Ngân hàng chính sách ( cần đáp án)

letruong10

Thành viên
Mình sưu tầm được 2 câu bài tập thi tuyển vào NH Chính sách xã hội, các UBer nào nếu có thể đóng góp đáp án hộ mình và các UBer khác nhé!
Câu 1: Giả định việc cho vay từng lần đối với khách hàng X, từ các thông tin: nhu cầu vay 25 tỷ nhập nguyên liệu đầu vào phục vụ kinh doanh; giá trị tài sản đảm bảo 50 tỷ, tài sản này dùng để đảm bảo cho khoản vay khác 10 tỷ (Ngân hàng chỉ đồng ý cho vay tối đa không quá 60% giá trị tài sản đảm bảo); vốn tự có của ngân hàng 320 tỷ. Hợp đồng mua bán nguyên liệu của khách hàng X với nhà cung cấp kí ngày 1/3/N, ngày 15/4/N khách hàng X phải thanh toán cho nhà cung ứng, ngày 25/7/N bên A giao hàng cho nhà phân phối và thanh toán hết vào ngày 15/8/N.
Yêu cầu:
a/ Tính hạn mức cho vay.
b/ Tính thời hạn cho vay.

Câu 2: Trong tháng 3/2010, công ty Kinh Đô gửi đến NHTM X hồ sơ xin vay vốn cố định để thực hiện dự án mở rộng SXKD (công ty tự làm). Sau khi xem xét và thẩm định dự án, NH đã thống nhất với DN 1 số nội dung sau:
- Tổng vốn đầu tư để thực hiện dự án: 3850 triệu.
- Vốn tự có của doanh nghiệp bằng 30% tổng vốn đầu tư.
- Vốn khác tham gia dự án 350 tr.
- Giá trị tài sản thế chấp: 4000tr
- Lợi nhuận thu được hàng năm do DN thực hiện dự án 369tr.
- Nguồn vốn Ngân hàng có thể sử dụng để cho vay trung và dài hạn: 84500tr.
Yêu cầu:
a/ Xác định mức cho vay.
b/ Xác định thời gian cho vay.
Biết rằng:
- Tỷ lệ khấu hao tài sản 20%/ năm.
- DN cam kết dùng toàn bộ lợi nhuận thu được hằng năm để trả nợ,
- Các nguồn khác để trả nợ hàng năm: 100tr.
- Dự án được thực hiện vào 15/5/2010 và hoàn thành đi vào sử dụng ngày 15/11/2010.

Hy vọng sẽ được các bạn đóng góp đáp án!
Thân!
 

thanhtung_05

Thành viên tích cực
vay ban giai ho cho moi ngui tham khao y.thanks

2. HMTD = 3850 - 0.3 x 3850 - 350 = 2345

KH = 20% x 2345 = 469
LN = 369
nguồn khác = 100
--> tổng nguồn trả nợ hàng năm = 938 tr
--> thời hạn trả nợ = 2345 / 938 = 2,5 kỳ = 2,5 năm
thời gian ân hạn là 6 tháng = 0.5 năm --> thời hạn cho vay = 2,5 + 0.5 = 3 năm
 

kevin_hai899

Thành viên tích cực
2. HMTD = 3850 - 0.3 x 3850 - 350 = 2345

KH = 20% x 2345 = 469
LN = 369
nguồn khác = 100
--> tổng nguồn trả nợ hàng năm = 938 tr
--> thời hạn trả nợ = 2345 / 938 = 2,5 kỳ = 2,5 năm
thời gian ân hạn là 6 tháng = 0.5 năm --> thời hạn cho vay = 2,5 + 0.5 = 3 năm
thanks ban
ban giai giup minh bai tap 1 lun di ban.thanks
 

Featured resources

Featured resources

Top