Có nên làm việc tại Exim không ạ?

nguyen20

Nhân viên bị sa thải
Mình cũng sắp nhận việc tại eximbank, các bạn review một chút về môi trường được không?
Không biết có giúp gì được cho bạn không vì câu hỏi khá lâu rồi. Bạn thử vào trang Haymora chấm com, tìm Eximbank và xem các đánh giá về bank này ở đó. Chưa có nhiều nhưng hy vọng cũng giúp được cho bạn
 

Featured resources

Featured resources

Top