Chuyên viên "quan hệ khách hàng" = "Dâu trăm họ"


vincitygialam

Thành viên
Nói chung là có khác gì làm bất động sản bên mình đâu, khách hàng nhiều khi bố đời lắm ạ :)
 

Top