Chuyên viên "quan hệ khách hàng" = "Dâu trăm họ"

More threads by Mèo to xác

vincitygialam

Thành viên
Nói chung là có khác gì làm bất động sản bên mình đâu, khách hàng nhiều khi bố đời lắm ạ :)
 

Top