CQNN Bộ Ngoại giao tuyển dụng 50 công chức và viên chức năm 2014 [16.12-17.12.2014]

Bộ Ngoại giao thông báo tổ chức thi tuyển dụng công chức, viên chức năm 2014 với các thông tin cụ thể như sau:

A. Chỉ tiêu tuyển dụng:

Tuyển dụng 50 công chức và viên chức các chuyên ngành sau:

Bo%2BNgoai%2Bgiao.png

B. Điều kiện đăng ký dự tuyển:

I. Các điều kiện chung:

1. Người có đủ các điều kiện sau đây, không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:
- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;
- Đủ 18 tuổi trở lên;
- Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;
- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;
- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
- Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:
a) Không cư trú tại Việt Nam;
b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

II. Các điều kiện khác:

1. Tốt nghiệp Đại học; có ưu tiên đối với các trường hợp tốt nghiệp Thủ khoa Học viện Ngoại giao Việt Nam, có trình độ Tiến sỹ tốt nghiệp ở nước ngoài trong các chuyên ngành Quan hệ Quốc tế/Luật pháp Quốc tế/Kinh tế Quốc tế/Báo chí - Truyền thông; sử dụng tốt nhiều ngoại ngữ.

2. Đảm bảo tiêu chuẩn chính trị của Ngành ngoại giao;

3. Đảm bảo tiêu chuẩn ngoại hình phù hợp với công tác đối ngoại;

4. Đối với các thí sinh đăng ký dự tuyển theo các chuyên ngành từ 1 đến 6 tại mục A:
- Dự thi với ngoại ngữ chính là tiếng Anh: có chứng chỉ IELTS (Academic) từ 6.5 điểm trở lên hoặc chứng chỉ TOEFL iBT từ 87 điểm trở lên (ngày cấp từ 01/01/2014 đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển);
- Dự thi với ngoại ngữ chính là tiếng Pháp: có chứng chỉ DELF B2 từ 65 điểm trở lên hoặc DALF C1 từ 50 điểm trở lên.
(Đối với các thí sinh dự thi với ngoại ngữ khác: không yêu cầu bắt buộc về chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế).

III. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng:

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh: được cộng 30 điểm vào tổng số điểm thi tuyển;
b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân
chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 20 điểm vào tổng số điểm thi tuyển;
c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong
lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 10 điểm vào tổng số điểm thi tuyển.
(Trường hợp người dự thi tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên trong quy định này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả thi tuyển).

C. Hồ sơ dự tuyển:

1. Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu tại địa chỉ www.mofa.gov.vn, mục Thông báo Tuyển dụng);
Đăng ký trực tuyến tại địa chỉ: https://docs.google.com/forms/d/1XM2M06gTXCU3PGuUBUbnC81WMS-AxJC6_4mpt5wKW-I/viewform
2. 02 sơ yếu lý lịch tự thuật, có dán ảnh cỡ 4x6cm (theo mẫu tại địa chỉ www.mofa.gov.vn, mục Thông báo Tuyển dụng) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
3. Bản sao giấy khai sinh (có công chứng);
4. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và bảng điểm từ bậc Đại học trở lên (có công chứng);
5. Bản sao các bằng khen, giải thưởng, giấy chứng nhận thành tích (nếu có);
6. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
7. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
8. 04 ảnh cỡ 4x6cm;
9. Bản sao chứng minh thư nhân dân (có công chứng);
10. 02 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận (thí sinh dự thi) theo đường bưu điện;
11. Đối với các thí sinh nêu tại Phần B, II, 4: 01 bản gốc chứng chỉ ngoại ngữ theo yêu cầu.
Ghi chú:
Thí sinh đăng ký dự thi lấy các chứng chỉ ngoại ngữ trong thời gian từ ngày có Thông báo tuyển dụng đến ngày nộp hồ sơ cần đăng ký với cơ sở cấp chứng chỉ để gửi 01 bản gốc chứng chỉ đến địa chỉ: Vụ Tổ chức Cán bộ, Bộ Ngoại giao, Số 1 Tôn Thất Đàm, Quận Ba Đình, Hà Nội. (Bộ Ngoại giao sẽ phối hợp với các cơ sở cấp chứng chỉ thẩm tra, xác minh tính xác thực của các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế. Nếu phát hiện có hành vi sai phạm, các kết quả thi tuyển của thí sinh sẽ bị hủy bỏ).

12. Tất cả các thí sinh thực hiện khai thông tin trực tuyến tại địa chỉ www.mofa.gov.vn (mục Thông báo tuyển dụng).
Thời hạn đăng ký: từ ngày có Thông báo tuyển dụng đến hết ngày nhận hồ sơ -
sơ tuyển.

D. Các môn thi và hình thức thi:

VÒNG 1


Các thí sinh đáp ứng đủ các điều kiện về hồ sơ và sơ tuyển được dự thi Vòng 1.

D1. Các môn thi bắt buộc:

1. Môn Kiến thức chung: thi viết (120 phút) về hệ thống chính trị, tổ chức
bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính
nhà nước;

2. Môn Chuyên ngành: thi viết (180 phút).
(Thí sinh đăng ký thi chuyên ngành 5 tại Phần A - Giảng viên Tiếng Anh thi 01 môn chuyên ngành tự chọn trong các chuyên ngành 1, 2, 3, 4 tại Phần A).

3. Môn Ngoại ngữ chính:
- Với tiếng Anh và tiếng Pháp:
+ Đối với thí sinh thi các chuyên ngành 1, 2, 3, 4, 5, 6 tại Phần A: thi viết;
+ Đối với thí sinh thi chuyên ngành 7 tại Phần A (Kỹ sư Công nghệ Thông tin): thi viết (90 phút) và thi vấn đáp (15 phút).
- Với các ngoại ngữ khác: thi viết (180 phút), thi nghe (45 phút) và thi vấn đáp
(15 phút).

4. Môn Tin học văn phòng (chỉ dành cho thí sinh thi chuyên ngành từ 1 đến 6 tại Phần A): thi trắc nghiệm (45 phút).

D2. Môn khuyến khích:

Ngoài môn Ngoại ngữ chính, thí sinh có thể đăng ký thi thêm các ngoại ngữ phụ và được cộng thêm điểm ưu tiên vào tổng điểm thi nếu đạt yêu cầu: thi viết (90 phút).

VÒNG 2


Các thí sinh hoàn thành đủ các phần thi tại Vòng 1, không có bài thi nào bị điểm liệt (dưới 50% thang điểm của bài thi) đủ điều kiện dự thi Vòng 2 – Phỏng vấn.

E. Nguyên tắc xét chọn người trúng tuyển:

1. Thí sinh thi đủ các bài thi của các môn thi, có điểm của mỗi bài thi đạt từ 50% thang điểm trở lên;
2. Thí sinh có kết quả thi tuyển cao hơn lấy theo tổng điểm các Vòng thi (sau khi đã cộng các điểm ưu tiên và điểm khuyến khích, nếu có) theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu tuyển dụng đã thông báo;
3. Bộ Ngoại giao sẽ thực hiện thẩm tra lý lịch chính trị và kiểm tra sức khoẻ cho những thí sinh đạt điểm tuyển dụng. Kết quả thẩm tra lý lịch chính trị và kiểm tra sức khoẻ là cơ sở cuối cùng quyết định việc tuyển dụng;
4. Thí sinh không trúng tuyển không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

F. Thời gian, địa điểm và lệ phí thi tuyển:

I. Thời gian, địa điểm thi tuyển:

1. Nhận hồ sơ và sơ tuyển: Từ 8h00 -11h30 và 13h30-17h00 ngày 16-17/12/2014 tại Học viện Ngoại giao, số 69 Phố Chùa Láng, Quận Đống Đa, Hà NộiSở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh, số 6 Alexandre de Rhodes, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi Vòng 1: dự kiến ngày 26/12/2014 (niêm yết tại Học viện Ngoại giao, Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh và đăng trên trang web www.mofa.gov.vn);
3. Hướng dẫn nội dung thi tuyển: dự kiến ngày 06/01/2015 (tại Học viện Ngoại giao; đăng trên trang web www.mofa.gov.vn);
4. Phát thẻ dự thi, thu lệ phí thi: dự kiến ngày 10/02/2015 (tại Học viện Ngoại giao và Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh);
5. Thi Vòng 1: dự kiến trong tuần từ 02 - 06/3/2015 (tại Học viện Ngoại giao và Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh);
6. Công bố kết quả Vòng 1 và danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi Vòng 2: dự kiến ngày 07/4/2015 (niêm yết tại Học viện Ngoại giao và Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh);
7. Thi Vòng 2: dự kiến trong tuần từ 13-17/4/2015 (tại Học viện Ngoại giao và Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh);
8. Công bố kết quả tuyển dụng: dự kiến cuối tháng 4/2015.

II. Lệ phí thi tuyển: thực hiện theo quy định của Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20/10/2010 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức: dự kiến 140.000 đồng/thí sinh.
(Không hoàn trả lại hồ sơ và lệ phí đăng ký dự tuyển).

Xin liên hệ số điện thoại: 04 3799 2407/2409 (trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần) hoặc email: daotao@mofa.gov.vn hoặc truy cập www.mofa.gov.vn để biết thêm các thông tin chi tiết liên quan đến kỳ thi tuyển.


Bộ Ngoại giao
 
bộ ngoại giao tb tuyển rồi. Không biết bao giờ mới có bộ tài chính nhỉ? Mọi người có ai biết k?
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,577
Số bình luận
528,092
Tổng số thành viên
351,685
Thành viên mới nhất
youhuihuodog55
Back
Bên trên