bộ ngoại giao

 1. vieclammoi

  CQNN Bộ Ngoại Giao Việt Nam Thông Báo Tuyển Dụng Công Chức Ngạch Chuyên Viên

  CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG Tuyển dụng 66 công chức ngạch chuyên viên làm việc trong các chuyên ngành như sau: Chuyên viên làm công tác đối ngoại Yêu cầu Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành phù hợp với vị trí dự tuyển; Đối với tiếng Anh: Có chứng chỉ IELTS (Academic) từ 6.5 điểm trở lên hoặc chứng...
 2. vieclammoi

  CQNN Bộ Ngoại giao tuyển dụng công chức năm 2023

  Bộ Ngoại giao tuyển dụng công chức năm 2023, như sau: A. Chỉ tiêu tuyển dụng: Tuyển dụng 66 công chức ngạch chuyên viên làm việc trong các chuyên ngành như sau: 66 chỉ tiêu công chức nêu trên được phân bổ như sau: Nhóm các đơn vị công tác tại Hà Nội: 61 chỉ tiêu. Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí...
 3. T

  HOT Bộ Ngoại giao Thông báo tuyển dụng năm 2021 [01.12]

  Bộ Ngoại giao thông báo tổ chức thi tuyển công chức năm 2021 với các thông tin cụ thể như sau: A. Chỉ tiêu tuyển dụng: Tuyển dụng 50 công chức ngạch chuyên viên làm việc trong các chuyên ngành như sau: 50 chỉ tiêu công chức nêu trên được phân bổ như sau: - Nhóm các đơn vị công tác tại Hà...
 4. cocghe266

  CQNN Bộ Ngoại giao tuyển dụng 50 công chức và viên chức năm 2014 [16.12-17.12.2014]

  Bộ Ngoại giao thông báo tổ chức thi tuyển dụng công chức, viên chức năm 2014 với các thông tin cụ thể như sau: A. Chỉ tiêu tuyển dụng: Tuyển dụng 50 công chức và viên chức các chuyên ngành sau: B. Điều kiện đăng ký dự tuyển: I. Các điều kiện chung: 1. Người có đủ các điều kiện sau đây...
Back
Bên trên