Bài tập tính toán hạn mức tín dụng ngắn hạn

  • Bắt đầu Bắt đầu tuan
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu

tuan

Verified Banker
Nhờ mọi người giải hộ mình bài này trong đề thi BIDV. Cảm ơn trước nhé

Một doanh nghiệp lập kế hoạch kinh doanh 2009 và đề nghị BIDV cấp hạn mức tín dụng ngắn hạn như sau:
Giá trị sản lượng 178 tỷ đồng
Doanh thu 160 tỷ đồng
Vòng quay vốn lưu động năm 2009 bằng 2008
Vốn tự có và coi như tự có là 5% doanh thu
Khấu hao cơ bản 5% doanh thu
Thuế các loại 3% doanh thu
Chi phí quản trị điều hành 2% doanh thu
Lợi nhuận 2% doanh thu

Doanh nghiệp được ngân hàng ứng trước tiền thanh toán bình quân là 10tỷ đồng và phải trả nhà cung cấp nguyên vật liệu được duy trì ổn định là khoảng 6tỷ đồng. Ngoài ra doanh nghiệp đang được ngân hàng công thương cấp hạn mức tín dụng năm 2009 là 10tỷ đồng.

Hãy tính toán hạn mức tín dụng ngắn hạn BIDV sẽ cấp cho doanh nghiệp năm 2009, biết rằng tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp năm 2008 như sau:

Sản lượng thực hiện 162tỷ đồng
Doanh thu thuần 150tỷ đồng
Thuế các loại 4,2tỷ đồng
Lợi nhuận 3tỷ đồng
Tài sản lưu động bình quận 2008 50tỷ đồng
 
Theo mình là thế này

Vòng quay VLD2009 = Vòng quay VLD2008 = DTT08/TSLDbq08 = 150/50 = 3
Tổng chi phí SXKD09 = Giá vốn hàng bán + CP Quản lý điều hành (không tính khấu hao) = DT-(LN+Thuế+KH) = 144
Nhu cầu VLD09 = Tổng chi phí SXKD09/Vòng quay VLD09 = 144/3 = 48

Vốn tự tài trợ = Vốn tự có + Người mua ứng tiền trước + Phải trả người bán + vay khác = 4+10+6+10=30

HMTD = NCVLD-Vốn tự tài trợ = 48-30=18

Trên đây là ý kiến của mình, mong mọi người chỉ giáo
 
Bài này bạn giải mình thấy khá hợp lý, nhưng có 2 điều băn khoăn:
Thứ nhất là: Vốn tự có bằng 5% DT tức là 5%*160=8 chứ không phải bằng 4, như vậy vốn tự tài trợ là 8+10+6+10=34.
Thứ 2 là đề bài có ra giá trị sản lượng làm gì nhỉ, mọi người ai biết cho ý kiến xem.:bz
 
Cách giải của mình cũng có hướng như bạn lanhuong_16989, những cũng thắc mắc chả biết cái sản lượng cho để làm gì ???
 
theo mình nghĩ tổng chi phí sxkd2009= giá trị sản lượng- VAT- lợi nhuận- khấu hao.
ngoài ra mình thắc mắc nếu làm như cách của bạn họ cho chi phí quản trị điều hành 2009, giá trị sản lượng, thuế, lợi nhuận 2008 để làm j?
giải đáp thắc mắc giúp mình với
 
Đây là ý kiến của minh :
- [FONT=&quot]Chi phí sản suất kinh doanh phát sinh trong dự kiến năm 2009 =
[/FONT]

[FONT=&quot]Giá trị sản lượng –thuế các loại –chi phí quản trị điều hành-lợi nhuận dự kiến[/FONT]
 
mình nghỉ Giá trị sản lượng là tổng số sản phẩm sản xuất đc, còn Doanh thu chỉ phản ảnh phần sản phẩm tiêu thụ
nên mình đồng ý cách tính như bạn Xsmile198x
 
Bidv

Theo mình thì Tổng chi phí SX = Sản lượng - (KH + Thuế + LN)
Còn lại thì đồng ý LanHuong
Như vậy có thể tính lại là: HMTD = (178 - (0,05 + 0,03 + 0,02)* 160)/(150/50) - (0,05*160 + 10 + 6 + 10) = 20 tỷ đồng
Mong anh em chỉ giáo!
 
THEO Ý MÌNH :

+ chi phí sxkd 09 = 160 - KHCB - LN định mức trước- thuế
= 160- 160 *5% - 160*2% - 160*3% = 144 ( tỷ)

+ Nhu cầu VLĐ 09 = chi phí sxkd 09/ vòng quay VLĐ09 = 144/3 = 48 ( tỷ) ( 1)
với vòng quay VLĐ09 = vòng quay VLĐ 08 = 150/50=3 ( vòng )
+ Vốn tự có và coi như tự có = 160 * 5% = 8 ( tỷ) (2 )
+ Vốn khác = NH ứng trước + phải trả ngừoi bán + vay Nh Công thương + lợi nhuận của năm 2008
= 10 + 6 + 10 + 3 =29 ( 3)

vậy HMTD = (1) - (2) - (3) = 48-8-29 = 11 ( tỷ )

mong các bác góp ý !
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,586
Số bình luận
528,087
Tổng số thành viên
352,144
Thành viên mới nhất
vumylinh2
Back
Bên trên