Bài tập tính NPV, IRR

hoasbmt

Verified Banker
Doanh nghiệp A dự kiến đầu tư vào một dây chuyền công nghệ với số vốn là 1700 triệu đồng trong đó 1600 triệu đầu tư TSCĐ 100 triệu đầu tư TSLĐ. Vốn được bỏ ra một lần ở năm 0. Doanh nghiệp áp dụng phương pháp khấu hao đều đối với TSCĐ. Dự kiến thời gian hoạt động của dây chuyền là 4 năm. Tiền bán TSCĐ thanh lý (sau khi trừ chi phí thanh lý) là 100 triệu.
Hàng năm dây chuyền đem lại doanh thu là 1.600 triệu, chi phí biến đổi bằng 60% doanh thu, chi phí cố định (không kể khấu hao, lãi vay, và thuế) là 100 triệu. Thuế suất thuế TNDN là 32%, tỷ lệ chiết khấu là 10%. Doanh nghiệp không phải tính VAT.
Doanh nghiệp thực hiện phương thức tài trợ cho TSCĐ bằng 30% vốn chủ sở hữu, 70% vốn vay với thời hạn 4 năm, lãi suất 12%/năm và được trả đều hàng năm vào cuối mỗi năm bắt đầu từ năm thứ nhất. Tài sản lưu động được tài trợ bằng vốn chủ sở hữu.
Hãy tính NPV và IRR của dự án.
Đáp án:
Tổng mức đầu tư
1700
TSCĐ1600
Vay dài hạn1120
Lãi suất 12%
Thời gian vay,dự án 04 năm4
Chi phí biến đổi 60% DT60%
Thuế TNDN32%
Tỷ lệ chiết khấu10%
1234
Kết quả hoạt động SXKD
Doanh thu1600160016001700
Chi phí biến đổi960960960960
Chi phí cố định100100100100
Khấu hao400400400400
Lãi vay134,4100,867,233,6
Lợi nhuận trước thuế5,639,272,8206,4
Thuế TNDN1,79212,54423,29666,048
Lợi nhuận sau thuế3,80826,65649,504140,352
Cân đối nguồn trả nợ:
KHTSCD400400400500
Lợi nhuận sau thuế3,80826,65649,504140,352
-1700
Tổng:-1700403,808426,656449,504640,352
NPV($186,55)-1700
IRR5%
Trả nợ vay ngân hàng:400400400400
Chênh lệch:3,80826,65649,504240,352
lãi vay134,4100,867,233,6
Dòng vào của dự án-1700538,208527,456516,704673,952
-1700
$67,02
IRR12%
CF489,28435,914388,2074460,3183
1773,7197
NPV73,719697
IRR12%

Bạn nào chỉ cách tính IRR = tay đc ko.
Có nên giải theo cách WACC hay ko.
WACC = 0,7 * 12%*(1-32%) + 0,3* 10% = 8,71%
Từ đây tính NPV và IRR ntn.
Thanks!
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Mình thấy bài này bạn đang tính NPV theo quan điểm Tổng đầu tư. Nhưng đề không nói rõ ràng làm sao mình biết là tính theo tổng đầu tư hay chủ đầu tư chứ? Giúp mình với!!!
 
Doanh nghiệp A dự kiến đầu tư vào một dây chuyền công nghệ với số vốn là 1700 triệu đồng trong đó 1600 triệu đầu tư TSCĐ 100 triệu đầu tư TSLĐ. Vốn được bỏ ra một lần ở năm 0. Doanh nghiệp áp dụng phương pháp khấu hao đều đối với TSCĐ. Dự kiến thời gian hoạt động của dây chuyền là 4 năm. Tiền bán TSCĐ thanh lý (sau khi trừ chi phí thanh lý) là 100 triệu.
Hàng năm dây chuyền đem lại doanh thu là 1.600 triệu, chi phí biến đổi bằng 60% doanh thu, chi phí cố định (không kể khấu hao, lãi vay, và thuế) là 100 triệu. Thuế suất thuế TNDN là 32%, tỷ lệ chiết khấu là 10%. Doanh nghiệp không phải tính VAT.
Doanh nghiệp thực hiện phương thức tài trợ cho TSCĐ bằng 30% vốn chủ sở hữu, 70% vốn vay với thời hạn 4 năm, lãi suất 12%/năm và được trả đều hàng năm vào cuối mỗi năm bắt đầu từ năm thứ nhất. Tài sản lưu động được tài trợ bằng vốn chủ sở hữu.
Hãy tính NPV và IRR của dự án.

Bài này mình giải theo quan điểm tổng đầu tư - Quan điểm của Ngân hàng (TIP) cũng chính là cái mình được dạy, quan điểm chủ đầu tư (EPV) thì mình không chắc.

Giá trị thanh lý = 100 - (100-0)*32% = 68

1234.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
cái này tính theo 2 trường hợp chứ, lãi tiền vay tính theo dư nợ thực tế và tính theo gôc tiền vay
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Bài này mình giải theo quan điểm tổng đầu tư - Quan điểm của Ngân hàng (TIP) cũng chính là cái mình được dạy, quan điểm chủ đầu tư (EPV) thì mình không chắc.

Giá trị thanh lý = 100 - (100-0)*32% = 68

1234.jpg
Bài này bạn tanmafia chưa tính đến chi phí lãi vay.
 
Các bạn cho mình hỏi, nếu trên quan điểm của ngân hàng thì khi tính dòng tiền thuần từ dự án có cộng lãi vay vào dòng tiền thu về ko?
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,066
Số bình luận
527,545
Tổng số thành viên
349,512
Thành viên mới nhất
HyunhVietSon
Back
Bên trên