Bài tập cho vay từng lần

razor

Thành viên mới
Các anh chị ơi, giúp em làm trọn vẹn bài này với, em thắc mắc quá mà không biết làm thể nào cho đầy đủ.

Công ty lắp máy điện nước có nhu cầu vay từng lần để thực hiện một hợp đồng ký giữa Công ty lắp
máy điện nước và một Công ty liên doanh, nhận mua và lắp đặt trạm biến áp, thiết bị lạnh. Tổng giá trị hợp
đồng khoán gọn: 4.540 triệu đồng (giả thiết coi như hợp đồng đảm bảo nguồn thanh toán chắc chắn), thời
gian thực hiện hợp đồng từ tháng 1/7/200X đến tháng 1/11/200X phải bàn giao. Bên A ứng trước vốn là:
1.000 triệu đồng, số tiền còn lại sẽ được thanh toán sau 1 tháng khi công trình bàn giao.
Trong tháng 6/200X, công ty có xuất trình một hợp đồng đã ký để mua máy biến áp và các thiết bị
lạnh trị giá 4.000 triệu đồng, phải thanh toán tiền ngay trong tháng.
Biết rằng:
- Lãi suất vay hiện hành: 0,8%/tháng
- Vốn tự có tham gia: 500 triệu đồng
- Tổng chi phí cho việc vận chuyển và lắp đặt thiết bị: 300 triệu đồng
Yêu cầu:
1. Hãy cho biết ngân hàng có nên giải quyết cho vay đối với công ty hay không? Tại sao?
2. Theo anh (chị ) mức cho vay và thời hạn vay tối đa là bao nhiêu?
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Bài giải của mình:
Tổng chi phí thực hiện dự án : 4000+300=4300tr
Lợi nhuận :4540-4300=240TR
Mức sinh lời :(240)/4300=5,58%
Thời gian cho vay tính từ lúc nhập NVL tới lúc thu $ tức là từ 1/7-1/11 (4 tháng)
-> mức sinh lời/tháng : 5,58%/4=1,39% > lãi suất vay hiện hành
(giả thiết coi như hợp đồng đảm bảo nguồn thanh toán chắc chắn)
-> cho vay
N/c vay = Nhu cầu VLĐ - VTC - Vốn #= 4000-500-1000=2500tr
-> HMTD =2500tr và thời gian vay tối đa là 5 tháng ( 1 tháng sau khi bàn giao trả nốt )
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Mình có 1 ý kiến là: nếu ngân hàng cho vay 2500tr chỉ đủ để trang trải tiền mua máy và thiết bị, trong khi còn 300 tr tiền chi phí vận chuyển thì sao lại không được tính vào để cấp hạn mức tín dụng.
Giả sử các nguồn vẫn như trên thì DN sẽ không đủ tiền để hoàn thành dự án hay sao?
P/S: Mình nghĩ HMTD = = 4300 - 1000- 500 = 2500 + 300 = 2800 tr.
 
Bải giải này không tính giá trị của dòng tiền theo thời gian hở?
Cho vay hay không dựa vào IRR so với lãi suất.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Bài giải của mình:
Tổng chi phí thực hiện dự án : 4000+300=4300tr
Lợi nhuận :4540-4300=240TR
Mức sinh lời :(240)/4300=5,58%
Thời gian cho vay tính từ lúc nhập NVL tới lúc thu $ tức là từ 1/7-1/11 (4 tháng)
-> mức sinh lời/tháng : 5,58%/4=1,39% > lãi suất vay hiện hành
(giả thiết coi như hợp đồng đảm bảo nguồn thanh toán chắc chắn)
-> cho vay
N/c vay = Nhu cầu VLĐ - VTC - Vốn #= 4000-500-1000=2500tr
-> HMTD =2500tr và thời gian vay tối đa là 5 tháng ( 1 tháng sau khi bàn giao trả nốt )

Theo mình HMTD phải là 4300 như bạn manhtoanxh đã đề cập. Ngoài ra, bạn ghi rõ là thời gian từ lúc mua NVL đến lúc trả tiền nhưng lại tính 4 tháng. Do khách hàng trả tiền sau 1 tháng bàn giao nên thời gian này phải là 5 tháng đúng ko.

Mặc dù kết quả cuối cùng ko đổi nhưng mình cũng muốn làm rõ 2 vấn đề trên. Mình chưa biết đến dạng bt này. Cám ơn các bạn đã chia sẻ
 
- Vẫn được tính 300 triệu chi phí vận chuyển vào. Mức cho vay là 2800 triệu.
- Thời hạn cho vay là 6 tháng. Tính từ tháng 6/200X đến tháng 12/200X (vì công ty phải thanh toán tiền hàng ngay cho hợp đồng mua máy).
 
Các anh chị ơi, giúp em làm trọn vẹn bài này với, em thắc mắc quá mà không biết làm thể nào cho đầy đủ.

Công ty lắp máy điện nước có nhu cầu vay từng lần để thực hiện một hợp đồng ký giữa Công ty lắp
máy điện nước và một Công ty liên doanh, nhận mua và lắp đặt trạm biến áp, thiết bị lạnh. Tổng giá trị hợp
đồng khoán gọn: 4.540 triệu đồng (giả thiết coi như hợp đồng đảm bảo nguồn thanh toán chắc chắn), thời
gian thực hiện hợp đồng từ tháng 1/7/200X đến tháng 1/11/200X phải bàn giao. Bên A ứng trước vốn là:
1.000 triệu đồng, số tiền còn lại sẽ được thanh toán sau 1 tháng khi công trình bàn giao.
Trong tháng 6/200X, công ty có xuất trình một hợp đồng đã ký để mua máy biến áp và các thiết bị
lạnh trị giá 4.000 triệu đồng, phải thanh toán tiền ngay trong tháng.
Biết rằng:
- Lãi suất vay hiện hành: 0,8%/tháng
- Vốn tự có tham gia: 500 triệu đồng
- Tổng chi phí cho việc vận chuyển và lắp đặt thiết bị: 300 triệu đồng
Yêu cầu:
1. Hãy cho biết ngân hàng có nên giải quyết cho vay đối với công ty hay không? Tại sao?
2. Theo anh (chị ) mức cho vay và thời hạn vay tối đa là bao nhiêu?


Theo mình sẽ giải như thế này:
Thứ nhất xác định thời kỳ ngân quỹ: Từ khi mua thiết bị ---> được trả tiền: 6/2011 ---> 12/2011: 6 tháng (làm nháp thui nhé)
+ Tổng vốn đầu tư = 4.000+300 = 4.300 trđ., Giá trị hợp đồng = 4.540 trđ
--> LNTT &LV= 4.540 - 4.300 = 240 trđ.
---> Tỷ lệ sinh lời= (LNTT&LV/ Tổng VĐT)/ chu kỳ ngân quỹ
= (240/4300)/6 = 0.93 % / tháng > 0.8% = lã suất / tháng
---> DA có khả thi và hiệu quả về mặt tài chính. ---> NH có thể cho vay.
Nhu cầu vay vốn = (Tổng vốn đầu tư - Khấu hao TSCĐ) - VTC- Vốn #
= 4.300 - 500 - 1.000
= 2.800 trđ. (1)
Giả sử khả Nguồn vốn của ngân hàng và mức cho vay max( theo Giá trị TSBĐ & Luật quy định) thoả mã (2)
----> Mcv= min(1,2) = 2800 trđ.
Tcv = Chu kỳ ngân quỹ = 6 tháng.
Vậy Ngân hàng có thể cho vay và cho vay vs mức 2800 trđ trong vòng 6 tháng.
Đây là cho vay Từng lần tài trợ vốn lưu động chứ ko phải dự án trung , dài hạn, cũng ko xét dòng tiền hiện tại và tương lai nên ko xét đến IRR như một số bạn nói. híc
OK!

---------- Post added 24-07-2011 at 10:39 PM ----------

Các anh chị ơi, giúp em làm trọn vẹn bài này với, em thắc mắc quá mà không biết làm thể nào cho đầy đủ.

Công ty lắp máy điện nước có nhu cầu vay từng lần để thực hiện một hợp đồng ký giữa Công ty lắp
máy điện nước và một Công ty liên doanh, nhận mua và lắp đặt trạm biến áp, thiết bị lạnh. Tổng giá trị hợp
đồng khoán gọn: 4.540 triệu đồng (giả thiết coi như hợp đồng đảm bảo nguồn thanh toán chắc chắn), thời
gian thực hiện hợp đồng từ tháng 1/7/200X đến tháng 1/11/200X phải bàn giao. Bên A ứng trước vốn là:
1.000 triệu đồng, số tiền còn lại sẽ được thanh toán sau 1 tháng khi công trình bàn giao.
Trong tháng 6/200X, công ty có xuất trình một hợp đồng đã ký để mua máy biến áp và các thiết bị
lạnh trị giá 4.000 triệu đồng, phải thanh toán tiền ngay trong tháng.
Biết rằng:
- Lãi suất vay hiện hành: 0,8%/tháng
- Vốn tự có tham gia: 500 triệu đồng
- Tổng chi phí cho việc vận chuyển và lắp đặt thiết bị: 300 triệu đồng
Yêu cầu:
1. Hãy cho biết ngân hàng có nên giải quyết cho vay đối với công ty hay không? Tại sao?
2. Theo anh (chị ) mức cho vay và thời hạn vay tối đa là bao nhiêu?


Theo mình sẽ giải như thế này:
Thứ nhất xác định thời kỳ ngân quỹ: Từ khi mua thiết bị ---> được trả tiền: 6/2011 ---> 12/2011: 6 tháng (làm nháp thui nhé)
+ Tổng vốn đầu tư = 4.000+300 = 4.300 trđ., Giá trị hợp đồng = 4.540 trđ
--> LNTT &LV= 4.540 - 4.300 = 240 trđ.
---> Tỷ lệ sinh lời= (LNTT&LV/ Tổng VĐT)/ chu kỳ ngân quỹ
= (240/4300)/6 = 0.93 % / tháng > 0.8% = lã suất / tháng
---> DA có khả thi và hiệu quả về mặt tài chính. ---> NH có thể cho vay.
Nhu cầu vay vốn = (Tổng vốn đầu tư - Khấu hao TSCĐ) - VTC- Vốn #
= 4.300 - 500 - 1.000
= 2.800 trđ. (1)
Giả sử khả năng Nguồn vốn của ngân hàng và mức cho vay max( theo Giá trị TSBĐ & Luật quy định) thoả mãn (2)
----> Mcv= min(1,2) = 2800 trđ.
Tcv = Chu kỳ ngân quỹ = 6 tháng.
Vậy Ngân hàng có thể cho vay và cho vay vs mức 2800 trđ trong vòng 6 tháng.
Đây là cho vay Từng lần tài trợ vốn lưu động chứ ko phải dự án trung , dài hạn, cũng ko xét dòng tiền hiện tại và tương lai nên ko xét đến IRR như một số bạn nói. híc
OK!
Và cũng chắc chắn phải là TCV = 6 tháng chứ ko có ân hạn gì đâu nhé! híc.
 
Thời hạn cho vay tối đa là 5 tháng thì thời gian trả nợ hạn là từ đầu tháng 5 đến cuối tháng 5 hả mọi người?
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,569
Số bình luận
528,072
Tổng số thành viên
350,944
Thành viên mới nhất
gametopdoithuon
Back
Bên trên