C
Featured content
0
Reaction score
51

Profile posts Latest activity Postings Featured content About

 • mình đến từ hvnh
  rất vui đc làm quen với changdumuc
  vì một UB ngày càng lớn mạnh nhé
  Sao bạn ko up các tài liệu lên diễn đàn cho mọi ng tiện xem và download luôn.
  Thay vì rất nhiều ng post mail lên xin. Loãng topic và bạn cũng mất time để gửi mail tới từng ng :D
  ban oi gui cho minh voi tai lieu phan tich tin dung,mail minh la: vietcx@yahoo.com,thanks nhieu
  ban oi gui cho minh voi tai lieu phan tich tin dung,mail minh la: vietcx@yahoo.com,thanks nhieu
  ban oi gui cho minh voi tai lieu phan tich tin dung,mail minh la: vietcx@yahoo.com,thanks nhieu
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…

Top