ngân hàng á châu tuyển dụng

 1. cocghe266

  ACB ACB tuyển dụng NVQHKH (RA) và GDV tại Hải Phòng [30.04.2015]

  1. Nhân viên Quan hệ Khách hàng (RA) Mô tả công việc: Hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh cá nhân được giao hàng năm theo định mức công việc - bao gồm số dư tiền gửi, dư nợ tín dụng và phí dịch vụ - thông qua các nội dung: Tư vấn, cung cấp sản phẩm dịch vụ của ACB Thẩm định và đề xuất cấp tín...
 2. cocghe266

  ACB ACB tuyển dụng NVQHKH (RA) tại Hà Nội [10.04.2015]

  Mô tả công việc: Hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh cá nhân được giao hàng năm theo định mức công việc - bao gồm số dư tiền gửi, dư nợ tín dụng và phí dịch vụ - thông qua các nội dung: Tư vấn, cung cấp sản phẩm dịch vụ của ACB Thẩm định và đề xuất cấp tín dụng cho khách hàng Duy trì quan hệ...
 3. cocghe266

  ACB [HOT] Chương trình Quản trị viên tiềm năng ACB 2015 [10.04.2015]

  ACB là một trong những Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần hàng đầu tại Việt Nam, với hệ thống mạng lưới chi nhánh rộng khắp và gần 9.000 nhân viên. Tầm nhìn của ACB là ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam về kết quả tài chính, quản lý rủi ro và đạo đức kinh doanh. Do đó, ACB không ngừng tìm kiếm những ứng...
 4. cocghe266

  ACB ACB tuyển dụng NVQHKH Doanh nghiệp (RA) tại V/Long, K/Giang, A/Giang, B/Dương, Đ/Tháp [22.04.2015]

  Địa điểm: Vĩnh Long, Kiên Giang, An Giang, Bình Dương, Đồng Tháp Mô tả công việc: - Tổ chức tiếp thị bán hàng thông qua phát triển khách hàng hiện hữu và khách hàng tiềm năng. + Tìm hiểu, thu thập thông tin tổng quát của khách hàng tiềm năng + Lập kế hoạch tiếp thị, trực tiếp...
 5. cocghe266

  ACB ACB tuyển dụng NV Tư vấn TC cá nhân (PFC-1) tại Hà Nội [03.04.2015]

  Mô tả công việc: Phát triển khách hàng Tiếp nhận nhu cầu, tư vấn và hướng dẫn khách hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ ACB Đầu mối hướng dẫn khách hàng thực hiện các giao dịch hoặc hướng dẫn khách hàng tiếp xúc các chức danh khác để thực hiện các giao dịch tại kênh phân phối theo qui định Chăm sóc...
 6. cocghe266

  ACB ACB tuyển dụng NV QHKH (RA) và GDV tại Hà Tĩnh [15.03.2015]

  1. Nhân viên Quan hệ Khách hàng (RA) Mô tả công việc: Hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh cá nhân được giao hàng năm theo định mức công việc - bao gồm số dư tiền gửi, dư nợ tín dụng và phí dịch vụ - thông qua các nội dung: - Tư vấn, cung cấp sản phẩm dịch vụ của ACB - Thẩm định và đề xuất...
 7. cocghe266

  ACB ACB tuyển dụng NV Tư vấn TC cá nhân (PFC-1) tại B/Giang, B/Ninh, H/Tĩnh, H/Yên, N/Định, Q/Ninh, VP

  Địa điểm: Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Tĩnh, Hưng Yên, Nam Định, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc Mô tả công việc: Phát triển khách hàng Tiếp nhận nhu cầu, tư vấn và hướng dẫn khách hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ ACB Đầu mối hướng dẫn khách hàng thực hiện các giao dịch hoặc hướng dẫn khách hàng tiếp xúc các...
 8. cocghe266

  ACB ACB tuyển dụng 30 GDV (Teller) tại TPHCM [12.03.2015]

  Số lượng: 30 Mô tả công việc: - Nhận tiếp quỹ nghiệp vụ đầu ngày và kết quỹ cuối ngày. - Thực hiện các giao dịch gửi, rút tiền ( tiền mặt, vàng, tiền chuyển khoản) trên các tài khoản chuyên dùng của khách hàng: + Các loại tài khoản ký quĩ (LC, Séc, mua bán ngoại tệ kỳ hạn, thẻ thanh toán, bảo...
 9. cocghe266

  ACB ACB tuyển dụng NV Tư vấn TC cá nhân (PFC-1) tại Hà Nội [15.03.2015]

  Mô tả công việc: Phát triển khách hàng Tiếp nhận nhu cầu, tư vấn và hướng dẫn khách hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ ACB Đầu mối hướng dẫn khách hàng thực hiện các giao dịch hoặc hướng dẫn khách hàng tiếp xúc các chức danh khác để thực hiện các giao dịch tại kênh phân phối theo qui định Chăm sóc...
 10. cocghe266

  ACB ACB tuyển dụng NVQHKH (RA) tại Hà Nội & Thái Nguyên [15.03.2015]

  Mô tả công việc: Hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh cá nhân được giao hàng năm theo định mức công việc - bao gồm số dư tiền gửi, dư nợ tín dụng và phí dịch vụ - thông qua các nội dung: Tư vấn, cung cấp sản phẩm dịch vụ của ACB Thẩm định và đề xuất cấp tín dụng cho khách hàng Duy trì quan hệ...
 11. cocghe266

  ACB ACB tuyển dụng NV Tư vấn TC cá nhân (PFC-1) tại Hải Phòng [27.02.2015]

  Mô tả công việc: Phát triển khách hàng Tiếp nhận nhu cầu, tư vấn và hướng dẫn khách hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ ACB Đầu mối hướng dẫn khách hàng thực hiện các giao dịch hoặc hướng dẫn khách hàng tiếp xúc các chức danh khác để thực hiện các giao dịch tại kênh phân phối theo qui định Chăm sóc...
 12. cocghe266

  ACB ACB tuyển dụng CV Tư vấn TC cá nhân tại KV miền Nam [12.02.2015]

  Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh, An Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước, Bình Dương, Cần Thơ, Cà Mau, Tiền Giang Mô tả công việc Phát triển khách hàng: - Tiếp nhận nhu cầu, tư vấn khách hàng và hướng dẫn khách hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ KHCN của ACB - Là đầu mối hướng dẫn khách hàng thực hiện...
 13. cocghe266

  ACB ACB tuyển dụng NV Tư vấn TC cá nhân tại KV miền Nam [12.02.2015]

  Địa điểm: TP.Hồ Chí Minh, An Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước, Bình Dương, Cần Thơ, Cà Mau, Long An, Tiền Giang, Đồng Nai, Đồng Tháp Mô tả công việc 1. Phát triển khách hàng: Tiếp nhận nhu cầu, tư vấn khách hàng và hướng dẫn khách hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ khách hàng cá nhân (KHCN)...
 14. cocghe266

  ACB ACB tuyển dụng GDV (Teller) tại PGD Châu Đốc (An Giang) [10.02.2015]

  Mô tả công việc: - Nhận tiếp quỹ nghiệp vụ đầu ngày và kết quỹ cuối ngày. - Thực hiện các giao dịch gửi, rút tiền ( tiền mặt, vàng, tiền chuyển khoản) trên các tài khoản chuyên dùng của khách hàng: + Các loại tài khoản ký quĩ (LC, Séc, mua bán ngoại tệ kỳ hạn, thẻ thanh toán, bảo lãnh v.v…) +...
 15. cocghe266

  ACB ACB tuyển dụng CVQHKH Doanh nghiệp (RO) tại Hà Nội [14.02.2015]

  Mô tả công việc: Hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh được giao hàng năm theo định mức công việc - bao gồm số dư tiền gửi, dư nợ tín dụng và phí dịch vụ - thông qua các nội dung: 1. Tư vấn, cung cấp sản phẩm dịch vụ của ACB - Tiếp xúc, giới thiệu và tư vấn khách hàng về các đặc tính và tiện ích...
 16. cocghe266

  ACB ACB tuyển dụng NV Tư vấn Tài chính cá nhân (PFC-1) tại Hà Nội [13.02.2015]

  Mô tả công việc: Phát triển khách hàng Tiếp nhận nhu cầu, tư vấn và hướng dẫn khách hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ ACB Đầu mối hướng dẫn khách hàng thực hiện các giao dịch hoặc hướng dẫn khách hàng tiếp xúc các chức danh khác để thực hiện các giao dịch tại kênh phân phối theo qui định Chăm sóc...
 17. cocghe266

  ACB ACB tuyển dụng NV môi giới & đầu tư CK tại H/Nội, TPHCM, H/Phòng, Đ/Nẵng, BR-VT, K/Hòa, C/Thơ-28.02

  Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bà Rịa - Vũng Tàu, Cần Thơ, Hải Phòng, Khánh Hòa, Đà Nẵng Mô tả công việc: - Thực hiện môi giới, tư vấn đầu tư nhằm nâng cao tần suất và mở rộng quy mô giao dịch của khách hàng. - Chăm sóc khách hàng, tìm kiếm và phát triển khách hàng mới - Duy trì sự hài...
 18. cocghe266

  ACB [HOT] ACB tuyển dụng NV Thanh toán Quốc tế (TS01) tại Hà Nội [25.01.2015]

  Mô tả công việc Tư vấn, hướng dẫn khách hàng doanh nghiệp và cá nhân các điều kiện, hồ sơ thanh toán quốc tế. Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ theo đúng các quy định trong thủ tục nghiệp vụ, hướng dẫn công việc, công văn nghiệp vụ của ACB và các quy định của Ngân hàng nhà nước hoặc...
 19. cocghe266

  ACB ACB tuyển dụng 30 GDV (Teller) tại TPHCM [15.01.2015]

  Số lượng: 30 Mô tả công việc: - Nhận tiếp quỹ nghiệp vụ đầu ngày và kết quỹ cuối ngày. - Thực hiện các giao dịch gửi, rút tiền ( tiền mặt, vàng, tiền chuyển khoản) trên các tài khoản chuyên dùng của khách hàng: + Các loại tài khoản ký quĩ (LC, Séc, mua bán ngoại tệ kỳ hạn, thẻ thanh toán, bảo...
 20. cocghe266

  ACB ACB tuyển dụng CV Tư vấn TC cá nhân tại KV miền Nam [30.01.2015]

  Mô tả công việc Phát triển khách hàng: - Tiếp nhận nhu cầu, tư vấn khách hàng và hướng dẫn khách hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ KHCN của ACB - Là đầu mối hướng dẫn khách hàng thực hiện các giao dịch hoặc hướng dẫn khách hàng tiếp xúc các chức danh khác để thực hiện giao dịch tại KPP - Khai...
Back
Bên trên