ngân hàng á châu tuyển dụng

 1. cocghe266

  ACB ACB tuyển dụng Giao dịch viên tại Bắc Ninh [15.01.2015]

  Mô tả công việc - Nhận tiếp quỹ nghiệp vụ đầu ngày và kết quỹ cuối ngày - Thực hiện các giao dịch gửi, rút tiền, chuyển tiền trên các tài khoản của khách hàng - Thu đổi séc du lịch, séc nước ngoài phát hành, thu đổi ngoại tệ mặt, mua bán, chuyển đổi ngoại tệ chuyển khoản cho khách hàng -...
 2. cocghe266

  ACB ACB tuyển dụng NVQHKH (RA) tại Quảng Ninh [15.01.2015]

  Mô tả công việc: Hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh cá nhân được giao hàng năm theo định mức công việc - bao gồm số dư tiền gửi, dư nợ tín dụng và phí dịch vụ - thông qua các nội dung: Tư vấn, cung cấp sản phẩm dịch vụ của ACB Thẩm định và đề xuất cấp tín dụng cho khách hàng Duy trì quan hệ...
 3. cocghe266

  ACB ACB tuyển dụng Giao dịch viên tại Kon Tum [04.01.2015]

  Mô tả công việc Nhận tiếp quỹ nghiệp vụ đầu ngày và kết quỹ cuối ngày Thực hiện các giao dịch gửi, rút tiền (tiền mặt, vàng, tiền chuyển khoản) trên các tài khoản chuyên dùng của khách hàng: + Các loại tài khoản ký quĩ (LC, Séc, mua bán ngoại tệ kỳ hạn, thẻ thanh toán, bảo lãnh v.v…) + Tài...
 4. cocghe266

  ACB ACB tuyển dụng NVQHKH (RA),NV Tư vấn TC cá nhân (PFC-1) & NV xử lý nợ tại Hải Phòng [31.12.2014]

  1. Nhân viên Quan hệ Khách hàng (RA) Mô tả công việc: Hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh cá nhân được giao hàng năm theo định mức công việc - bao gồm số dư tiền gửi, dư nợ tín dụng và phí dịch vụ - thông qua các nội dung: - Tư vấn, cung cấp sản phẩm dịch vụ của ACB - Thẩm định và đề xuất cấp...
 5. cocghe266

  ACB ACB tuyển dụng GDV tại Hải Phòng [29.12.2014]

  Mô tả công việc: Nhận tiếp quỹ nghiệp vụ đầu ngày và kết quỹ cuối ngày Thực hiện các giao dịch gửi, rút tiền, chuyển tiền trên các tài khoản của khách hàng Thu đổi séc du lịch, séc nước ngoài phát hành, thu đổi ngoại tệ mặt, mua bán, chuyển đổi ngoại tệ chuyển khoản cho khách hàng Thực hiện...
 6. cocghe266

  ACB ACB tuyển dụng NV QHKH (RA) tại Bắc Giang, Nghệ An [28.12.2014]

  Mô tả công việc: Hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh cá nhân được giao hàng năm theo định mức công việc - bao gồm số dư tiền gửi, dư nợ tín dụng và phí dịch vụ - thông qua các nội dung: Tư vấn, cung cấp sản phẩm dịch vụ của ACB Thẩm định và đề xuất cấp tín dụng cho khách hàng Duy trì quan hệ...
 7. cocghe266

  ACB ACB tuyển dụng NVQHKH (RA) tại Hà Nội [19.12.2014]

  Mô tả công việc: Hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh cá nhân được giao hàng năm theo định mức công việc - bao gồm số dư tiền gửi, dư nợ tín dụng và phí dịch vụ - thông qua các nội dung: Tư vấn, cung cấp sản phẩm dịch vụ của ACB Thẩm định và đề xuất cấp tín dụng cho khách hàng Duy trì quan hệ...
 8. cocghe266

  ACB ACB tuyển dụng NV Tư vấn TC cá nhân (PFC-1) tại H/Nội, H/Phòng, N/An, Q/Ninh, T/Hóa, V/Phúc [10.12]

  Địa điểm: Hà Nội, Hải Phòng, Nghệ An, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc Mô tả công việc: Phát triển khách hàng Tiếp nhận nhu cầu, tư vấn và hướng dẫn khách hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ ACB Đầu mối hướng dẫn khách hàng thực hiện các giao dịch hoặc hướng dẫn khách hàng tiếp xúc các chức danh...
 9. cocghe266

  ACB ACB tuyển dụng NV QHKH (RA) tại B/Giang, H/Dương, H/Nam, H/Phòng, V/Phúc, N/An [12.12.2014]

  Địa điểm: Bắc Giang, Hải Dương, Hà Nam, Hải Phòng, Nghệ An, Vĩnh Phúc Mô tả công việc: Hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh cá nhân được giao hàng năm theo định mức công việc - bao gồm số dư tiền gửi, dư nợ tín dụng và phí dịch vụ - thông qua các nội dung: Tư vấn, cung cấp sản phẩm dịch vụ của...
 10. Lunited

  ACB tuyển dụng Cộng tác viên Bán hàng qua điện thoại - TP. HCM [31.12.2014]

  Mô Tả Công Việc: Thực hiện chào bán sản phẩm của Ngân hàng (Thẻ, UIL, sản phẩm bảo hiểm liên kết với Ngân hàng …) qua điện thoại. Tìm kiếm và phát triển nguồn dữ liệu bên ngoài Trung tâm. Kết hợp sử dụng nguồn dữ liệu bên trong và ngoài ngân hàng theo định hướng, quy định của Trung tâm. Phối...
 11. cocghe266

  ACB ACB tuyển dụng NV QHKH (RA) tại H/Dương, H/Yên, H/Phòng, H/Nam, N/Định, Q/Ninh [12.11.2014]

  Địa điểm: Hải Dương, Hưng Yên, Hải Phòng, Hà Nam, Nam Định, Quảng Ninh Mô tả công việc: Hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh cá nhân được giao hàng năm theo định mức công việc - bao gồm số dư tiền gửi, dư nợ tín dụng và phí dịch vụ - thông qua các nội dung: Tư vấn, cung cấp sản phẩm dịch vụ của...
 12. cocghe266

  ACB ACB tuyển dụng NV Tư vấn TC cá nhân (PFC-1) tại B/Giang, H/Phòng, H/Tĩnh [12.11.2014]

  Địa điểm: Bắc Giang, Hà Tĩnh, Hải Phòng Mô tả công việc: Phát triển khách hàng Tiếp nhận nhu cầu, tư vấn và hướng dẫn khách hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ ACB Đầu mối hướng dẫn khách hàng thực hiện các giao dịch hoặc hướng dẫn khách hàng tiếp xúc các chức danh khác để thực hiện các giao dịch...
 13. cocghe266

  ACB ACB tuyển dụng 30 GDV (Teller) tại TPHCM [20.11.2014]

  Số lượng: 30 Mô tả công việc: - Nhận tiếp quỹ nghiệp vụ đầu ngày và kết quỹ cuối ngày. - Thực hiện các giao dịch gửi, rút tiền ( tiền mặt, vàng, tiền chuyển khoản) trên các tài khoản chuyên dùng của khách hàng: + Các loại tài khoản ký quĩ (LC, Séc, mua bán ngoại tệ kỳ hạn, thẻ thanh toán, bảo...
 14. cocghe266

  ACB ACB tuyển dụng NV QHKH (RA) tại Vĩnh Phúc [10.11.2014]

  Mô tả công việc: Hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh cá nhân được giao hàng năm theo định mức công việc - bao gồm số dư tiền gửi, dư nợ tín dụng và phí dịch vụ - thông qua các nội dung: Tư vấn, cung cấp sản phẩm dịch vụ của ACB Thẩm định và đề xuất cấp tín dụng cho khách hàng Duy trì quan hệ...
 15. cocghe266

  ACB ACB tuyển dụng NV Tư vấn Tài chính cá nhân (PFC-1) tại Hà Nội, Vĩnh Phúc [10.11.2014]

  Mô tả công việc: Phát triển khách hàng Tiếp nhận nhu cầu, tư vấn và hướng dẫn khách hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ ACB Đầu mối hướng dẫn khách hàng thực hiện các giao dịch hoặc hướng dẫn khách hàng tiếp xúc các chức danh khác để thực hiện các giao dịch tại kênh phân phối theo qui định Chăm sóc...
 16. cocghe266

  ACB ACB tuyển dụng NV Tư vấn TC cá nhân tại KV miền Nam [20.11.2014]

  Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh, An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Bình Dương, Bình Phước, Cà Mau, Cần Thơ, Long An, Tiền Giang, Trà Vinh Mô tả công việc 1. Phát triển khách hàng: Tiếp nhận nhu cầu, tư vấn khách hàng và hướng dẫn khách hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ khách hàng cá nhân (KHCN) của ACB Là...
 17. cocghe266

  ACB ACB tuyển dụng NV Phát triển Chăm sóc KH tại H/Nội, TPHCM, B/Rịa-V/Tàu, Đ/Nẵng, H/Phòng [15.11.2014]

  Mô tả công việc Tìm kiếm, phát triển khách hàng mới. Duy trì sự hài lòng của khách hàng hiện hữu thông qua việc trực tiếp thực thiện các chương trình chăm sóc khách hàng Yêu cầu công việc Tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Kế toán Kiểm toán, Quản trị kinh...
 18. cocghe266

  ACB ACB tuyển dụng CV/NV QHKH Doanh nghiệp (RO/RA) tại TPHCM [31.10.2014]

  Mô tả công việc: - Tổ chức tiếp thị bán hàng thông qua phát triển khách hàng hiện hữu và khách hàng tiềm năng. + Tìm hiểu, thu thập thông tin tổng quát của khách hàng tiềm năng + Lập kế hoạch tiếp thị, trực tiếp tiếp xúc khách hàng để giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng. + Hướng...
 19. cocghe266

  ACB ACB tuyển dụng Giao dịch viên (Teller) tại An Giang [20.10.2014]

  Số lượng: 5 Mô tả công việc: - Nhận tiếp quỹ nghiệp vụ đầu ngày và kết quỹ cuối ngày. - Thực hiện các giao dịch gửi, rút tiền ( tiền mặt, vàng, tiền chuyển khoản) trên các tài khoản chuyên dùng của khách hàng: + Các loại tài khoản ký quĩ (LC, Séc, mua bán ngoại tệ kỳ hạn, thẻ thanh toán, bảo...
 20. cocghe266

  ACB ACB tuyển dụng NV Tư vấn TC Cá nhân (PFC-1) tại Hà Nội, Hải Phòng, Nghệ An [24.10.2014]

  Mô tả công việc: Phát triển khách hàng Tiếp nhận nhu cầu, tư vấn và hướng dẫn khách hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ ACB Đầu mối hướng dẫn khách hàng thực hiện các giao dịch hoặc hướng dẫn khách hàng tiếp xúc các chức danh khác để thực hiện các giao dịch tại kênh phân phối theo qui định Chăm sóc...
Back
Bên trên