eximbank tuyển dụng

 1. T

  Eximbank Eximbank Tuyển dụng Chuyên viên Kiểm tra Kiểm soát nội bộ tại Hồ Chí Minh [31.10]

  Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam thông báo tuyển dụng: Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Yêu cầu kinh nghiệm: 1 - 2 năm Bằng cấp: Đại học Hạn chót nhận hồ sơ: 31/10/2021 --------------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Kiểm tra, giám sát trực tiếp hàng ngày tại Đơn vị: Kiểm tra, giám sát...
 2. T

  Eximbank Eximbank Tuyển dụng Giao dịch viên [31.10]

  Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam thông báo tuyển dụng: Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Miền Bắc, Miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ Yêu cầu kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm Bằng cấp: Cao đẳng Hạn chót nhận hồ sơ: 31/10/2021 --------------------------------------- MÔ...
 3. T

  Eximbank Eximbank Tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng Cá nhân Khu vực Miền Bắc [31.08]

  Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam thông báo tuyển dụng: Nơi làm việc: Khu vực Miền Bắc Yêu cầu kinh nghiệm: Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm Bằng cấp: Cao đẳng Hạn chót nhận hồ sơ: 31/08/2021 --------------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tổ chức tiếp thị bán hàng, phát triển...
 4. T

  Eximbank Eximbank Tuyển dụng Chuyên viên phát triển khách hàng ưu tiên (PBDM) tại Hồ Chí Minh [31.08]

  Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam thông báo tuyển dụng: Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Yêu cầu kinh nghiệm: 2 năm Bằng cấp: Đại học Hạn chót nhận hồ sơ: 31/08/2021 --------------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG Tìm hiểu thông tin cơ bản của khách hàng và giới...
 5. T

  Eximbank Eximbank Tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân tại Hồ Chí Minh, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ [31.08]

  Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam thông báo tuyển dụng: Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ Yêu cầu kinh nghiệm: Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm Bằng cấp: Cao đẳng Hạn chót nhận hồ sơ: 31/08/2021 --------------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tổ...
 6. T

  Eximbank Eximbank Tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp tại Hồ Chí Minh, Hà Nội, Miền Bắc, Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ [31.08]

  Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam thông báo tuyển dụng: Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Miền Bắc, Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ Yêu cầu kinh nghiệm: Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm Bằng cấp: Cao đẳng Hạn chót nhận hồ sơ: 31/08/2021 --------------------------------------- MÔ TẢ...
 7. T

  Eximbank Eximbank Tuyển dụng Chuyên viên Tư vấn (CSO) tại Hồ Chí Minh, Hà Nội, Tây Nam Bộ [31.08]

  Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam thông báo tuyển dụng: Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Tây Nam Bộ Yêu cầu kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm Bằng cấp: Cao đẳng Hạn chót nhận hồ sơ: 31/08/2021 --------------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Thực hiện tư vấn và bán hàng tại...
 8. T

  Eximbank Eximbank Tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp lớn tại Hồ Chí Minh [31.08]

  Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam thông báo tuyển dụng: Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Yêu cầu kinh nghiệm: 1 năm Bằng cấp: Đại học Hạn chót nhận hồ sơ: 31/08/2021 --------------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Xây dựng kế hoạch kinh doanh: Xây dựng kế hoạch kinh doanh hằng năm cho...
 9. T

  Eximbank Eximbank Tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng Cá nhân [31.07]

  Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam thông báo tuyển dụng: Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ Yêu cầu kinh nghiệm: Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm Bằng cấp: Cao đẳng Hạn chót nhận hồ sơ: 31/07/2021 --------------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tổ chức...
 10. T

  Eximbank Eximbank Tuyển dụng Kiểm Soát Viên Hỗ Trợ Khách Hàng 24/7 tại Hồ Chí Minh [31.07]

  Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam thông báo tuyển dụng: Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Yêu cầu kinh nghiệm: 3 - 4 năm Bằng cấp: Cao đẳng Hạn chót nhận hồ sơ: 31/07/2021 --------------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Giám sát và hướng dẫn nhân viên xử lý các tình huống cụ thể liên...
 11. T

  Eximbank Eximbank Tuyển dụng Kiểm toán nội bộ tại Hà Nội [31.07]

  Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam thông báo tuyển dụng: Nơi làm việc: Hà Nội Yêu cầu kinh nghiệm: 2 năm Bằng cấp: Đại học Hạn chót nhận hồ sơ: 31/07/2021 --------------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Mục tiêu công việc: Thực hiện các cuộc kiểm toán theo phân công để đánh giá...
 12. T

  Eximbank Eximbank Tuyển dụng Nhân viên Hỗ trợ Khách hàng Cá nhân 24/7 tại Hồ Chí Minh [31.07]

  Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam thông báo tuyển dụng: Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Yêu cầu kinh nghiệm: Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm Bằng cấp: Cao đẳng Hạn chót nhận hồ sơ: 31/07/2021 --------------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tiếp nhận, giải đáp những yêu cầu, thắc mắc...
 13. T

  Eximbank Eximbank Tuyển dụng Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp tại Hồ Chí Minh [31.07]

  Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam thông báo tuyển dụng: Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Yêu cầu kinh nghiệm: 3 năm Bằng cấp: Đại học Hạn chót nhận hồ sơ: 31/07/2021 --------------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Chịu trách nhiệm phát triển kinh doanh của Phòng. Lập kế hoạch thực hiện...
 14. T

  Eximbank Eximbank Tuyển dụng Nhân viên Hỗ trợ Tín dụng [25.07]

  Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam thông báo tuyển dụng: Nơi làm việc: Hà Nội Yêu cầu kinh nghiệm: 1 năm Bằng cấp: Đại học Hạn chót nhận hồ sơ: 25/07/2021 --------------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Thực hiện soạn thảo hồ sơ tín dụng, hồ sơ thế chấp tài sản. Thực hiện giải ngân...
 15. T

  Eximbank Eximbank Thông báo Tuyển dụng Chuyên viên Phát triển Khách hàng Ưu tiên tại Hồ Chí Minh [30.06]

  Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam thông báo tuyển dụng: Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Yêu cầu kinh nghiệm: 2 năm Bằng cấp: Đại học Hạn chót nhận hồ sơ: 30/06/2021 --------------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG Tìm hiểu thông tin cơ bản của khách hàng và giới...
 16. T

  Eximbank Eximbank Thông báo Tuyển dụng Trưởng phòng Dịch vụ Khách hàng tại Hồ Chí Minh [30.06]

  Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam thông báo tuyển dụng: Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Yêu cầu kinh nghiệm: 1 - 3 năm Bằng cấp: Đại học Hạn chót nhận hồ sơ: 30/06/2021 --------------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Chịu trách nhiệm hoạt động Phòng Dịch vụ khách hàng (DVKH) của Đơn vị...
 17. T

  Eximbank Eximbank Thông báo Tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng Cá nhân Khu vực Miền Bắc [30.06]

  Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam thông báo tuyển dụng: Nơi làm việc: Khu vực Miền Bắc Yêu cầu kinh nghiệm: Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm Bằng cấp: Cao đẳng Hạn chót nhận hồ sơ: 30/06/2021 --------------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tổ chức tiếp thị bán hàng, phát triển...
 18. T

  Eximbank Eximbank Thông báo Tuyển dụng Nhân viên Hỗ trợ Khách hàng 24/7 tại Hồ Chí Minh [30.06]

  Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam thông báo tuyển dụng: Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Yêu cầu kinh nghiệm: Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm Bằng cấp: Cao đẳng Hạn chót nhận hồ sơ: 30/06/2021 --------------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tiếp nhận, giải đáp những yêu cầu, thắc mắc...
 19. T

  Eximbank Eximbank Thông báo Tuyển dụng Nhân viên Thẩm định KHCN/KHDN tại Hồ Chí Minh [30.06]

  Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam thông báo tuyển dụng: Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Yêu cầu kinh nghiệm: 1 năm Bằng cấp: Đại học, Cao đẳng Hạn chót nhận hồ sơ: 30/06/2021 --------------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Quản lý hiệu quả hoạt động thẩm định và đề xuất cấp tín dụng cho...
 20. T

  Eximbank Eximbank Thông báo Tuyển dụng Nhân viên Hỗ trợ Tín dụng tại Hồ Chí Minh, Vũng Tàu [30.06]

  Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam thông báo tuyển dụng: Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Vũng Tàu Yêu cầu kinh nghiệm: Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm Bằng cấp: Đại học Hạn chót nhận hồ sơ: 30/06/2021 --------------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tiếp nhận, thẩm định và hoàn tất hồ sơ...
Back
Bên trên