eximbank tuyển dụng

 1. T

  Eximbank Eximbank Tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng Cá nhân tại Hồ Chí Minh [31.12]

  Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam thông báo tuyển dụng: Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Yêu cầu kinh nghiệm: Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm Bằng cấp: Đại học trở lên Hạn chót nhận hồ sơ: 31/12/2021 --------------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tổ chức tiếp thị bán hàng, phát...
 2. T

  Eximbank Eximbank Tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng Cá nhân tại Hồ Chí Minh [31.12]

  Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam thông báo tuyển dụng: Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Yêu cầu kinh nghiệm: Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm Bằng cấp: Đại học trở lên Hạn chót nhận hồ sơ: 31/12/2021 --------------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tổ chức tiếp thị bán hàng, phát...
 3. T

  Eximbank Eximbank Tuyển dụng Chuyên Viên Kiểm Soát Rủi Ro Hoạt Động tại Hội Sở, Hà Nội, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ [31.12]

  Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam thông báo tuyển dụng: Nơi làm việc: Hội Sở, Hà Nội, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ Yêu cầu kinh nghiệm: 1 - 2 năm Bằng cấp: Đại học trở lên Hạn chót nhận hồ sơ: 31/12/2021 --------------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Triển khai thực hiện công tác...
 4. T

  Eximbank Eximbank Tuyển dụng CV Khách hàng Cá nhân Khu vực Miền Bắc [31.12]

  Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam thông báo tuyển dụng: Nơi làm việc: Miền Bắc Yêu cầu kinh nghiệm: Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm Bằng cấp: Cao đẳng trở lên Hạn chót nhận hồ sơ: 31/12/2021 --------------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tổ chức tiếp thị bán hàng, phát triển...
 5. T

  Eximbank Eximbank Tuyển dụng Chuyên viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp tại Hồ Chí Minh, Hà Nội, Miền Bắc, Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ [31.12]

  Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam thông báo tuyển dụng: Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Miền Bắc, Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ Yêu cầu kinh nghiệm: Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm Bằng cấp: Cao đẳng trở lên Hạn chót nhận hồ sơ: 31/12/2021...
 6. T

  Eximbank Eximbank Tuyển dụng CV Kinh doanh Ngoại tệ (FX Sale) tại Hồ Chí Minh [31.12]

  Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam thông báo tuyển dụng: Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Yêu cầu kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm Bằng cấp: Đại học trở lên Hạn chót nhận hồ sơ: 31/12/2021 --------------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Triển khai công tác tiếp thị, tư vấn thông tin...
 7. T

  Eximbank Eximbank Tuyển dụng Chuyên viên Phát Triển Sản Phẩm Tín Dụng Cá Nhân tại Hồ Chí Minh [31.12]

  Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam thông báo tuyển dụng: Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Yêu cầu kinh nghiệm: 3 năm Bằng cấp: Đại học trở lên Hạn chót nhận hồ sơ: 31/12/2021 --------------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Nghiên cứu thị trường, xây dựng và cải tiến/điều chỉnh các sản...
 8. T

  Eximbank Eximbank Tuyển dụng Giao dịch viên tại Hồ Chí Minh, Hà Nội, Miền Bắc, Miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ [31.12]

  Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam thông báo tuyển dụng: Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Miền Bắc, Miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ Yêu cầu kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm Bằng cấp: Cao đẳng trở lên Hạn chót nhận hồ sơ: 31/12/2021...
 9. T

  Eximbank Eximbank Tuyển dụng Chuyên viên Tư vấn (CSO) tại Hồ Chí Minh, Hà Nội, Miền Bắc, Miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ [31.12]

  Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam thông báo tuyển dụng: Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Miền Bắc, Miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ Yêu cầu kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm Bằng cấp: Cao đẳng trở lên Hạn chót nhận hồ sơ: 31/12/2021...
 10. T

  Eximbank Eximbank Tuyển dụng Kiểm Toán Nội Bộ (phụ trách Pháp Lý) tại Hồ Chí Minh [31.12]

  Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam thông báo tuyển dụng: Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Yêu cầu kinh nghiệm: 2 năm Bằng cấp: Đại học trở lên Hạn chót nhận hồ sơ: 31/12/2021 --------------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Mục tiêu công việc: Thực hiện các cuộc kiểm toán theo phân công để...
 11. T

  Eximbank Eximbank Tuyển dụng Chuyên viên Khách Hàng Cá Nhân Khu vực Tây Nam Bộ [31.12]

  Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam thông báo tuyển dụng: Nơi làm việc: Khu vực Tây Nam Bộ Yêu cầu kinh nghiệm: Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm Bằng cấp: Đại học trở lên Hạn chót nhận hồ sơ: 31/12/2021 --------------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tổ chức tiếp thị bán hàng...
 12. T

  Eximbank Eximbank Tuyển dụng Trưởng Bộ Phận Phát Triển Sản Phẩm KHCN tại Hồ Chí Minh [31.12]

  Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam thông báo tuyển dụng: Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Yêu cầu kinh nghiệm: 2 - 5 năm Bằng cấp: Đại học trở lên Hạn chót nhận hồ sơ: 31/12/2021 --------------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Giúp việc cho lãnh đạo Phòng và quản lý hoạt động của Bộ phận...
 13. T

  Eximbank Eximbank Tuyển dụng Nhân Viên Hỗ Trợ Khách Hàng 24/7 tại Hồ Chí Minh [15.12]

  Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam thông báo tuyển dụng: Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Yêu cầu kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm Bằng cấp: Cao đẳng trở lên Hạn chót nhận hồ sơ: 15/12/2021 --------------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tiếp nhận, giải đáp những yêu cầu, thắc mắc...
 14. T

  Eximbank Eximbank Tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp tại Hồ Chí Minh, Hà Nội, Miền Bắc, Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ [30.11]

  Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam thông báo tuyển dụng: Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Miền Bắc, Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ Yêu cầu kinh nghiệm: Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm Bằng cấp: Cao đẳng trở lên Hạn chót nhận hồ sơ: 30/11/2021...
 15. T

  Eximbank Eximbank Tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng Cá nhân Khu vực Miền Nam và Trung - Tây Nguyên [30.11]

  Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam thông báo tuyển dụng: Nơi làm việc: Khu vực Miền Nam và Trung - Tây Nguyên Yêu cầu kinh nghiệm: Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm Bằng cấp: Cao đẳng trở lên Hạn chót nhận hồ sơ: 30/11/2021 --------------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tổ chức...
 16. T

  Eximbank Eximbank Tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng Cá nhân tại Hồ Chí Minh [31.10]

  Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam thông báo tuyển dụng: Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Yêu cầu kinh nghiệm: Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm Bằng cấp: Đại học Hạn chót nhận hồ sơ: 31/10/2021 --------------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tổ chức tiếp thị bán hàng, phát triển khách...
 17. T

  Eximbank Eximbank Tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng Cá nhân Khu vực Miền Bắc [31.10]

  Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam thông báo tuyển dụng: Nơi làm việc: Khu vực Miền Bắc Yêu cầu kinh nghiệm: Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm Bằng cấp: Cao đẳng Hạn chót nhận hồ sơ: 31/10/2021 --------------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tổ chức tiếp thị bán hàng, phát triển...
 18. T

  Eximbank Eximbank Tuyển dụng Giám đốc Chi nhánh tại Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đồng Nai [31.10]

  Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam thông báo tuyển dụng: Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đồng Nai Yêu cầu kinh nghiệm: 8 năm Bằng cấp: Đại học Hạn chót nhận hồ sơ: 31/10/2021 --------------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Xây dựng kế hoạch hoạt động, phương án phát triển kinh...
 19. T

  Eximbank Eximbank Tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp [31.10]

  Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam thông báo tuyển dụng: Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Miền Bắc, Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ Yêu cầu kinh nghiệm: Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm Bằng cấp: Cao đẳng Hạn chót nhận hồ sơ: 31/10/2021 --------------------------------------- MÔ TẢ...
 20. T

  Eximbank Eximbank Tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng Cá nhân tại Khu vực Miền Nam và Trung - Tây Nguyên [31.10]

  Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam thông báo tuyển dụng: Nơi làm việc: Miền Nam và Trung - Tây Nguyên Yêu cầu kinh nghiệm: Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm Bằng cấp: Cao đẳng Hạn chót nhận hồ sơ: 31/10/2021 --------------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tổ chức tiếp thị bán...
Back
Bên trên