Xếp hạng tín dụng doanh nghiệp

inpham89

Thành viên mới
Xin chào các Anh/chị , có Anh/chị nào biết rõ về chỉ số phá sản Z- Score của Dr. Edward I. Altman không ? Co thể tư vấn cho em về vấn đề này không? em đang làm đề tài về xếp hạng tín dụng mà áp dụng Z-Score. Nhưng đọc tài liệu của ông này toàn tiếng anh nên khó hiểu quá.Cám ơn nhiều.
 
Phương pháp kết hợp các chỉ số tài chính được Edward Altman bắt đầu đưa ra từ năm 1968, dựa trên kết quả nghiên cứu thực nghiệm 66 doanh nghiệp sản xuất có bán cổ phần rộng rói trên thị trường chứng khoán trong thời gian từ năm 1946-1965. Sau đó được ông kiểm tra lại với 25 doanh nghiệp khác với xác suất đúng 96% ( thực tế có 24 doanh nghiệp phá sản và 1 doanh nghiệp không phá sản). Altman chỉ ra rằng ở năm trước khi phá sản, các doanh nghiệp bị phá sản và các doanh nghiệp không bị phá sản có các chỉ số tài chính rất khác nhau.
Đây là hàm tính chỉ số :
Z= 0,033X1 + 0,014 X2 + 0,012 X3 + 0,010 X4 + 0,006X5
Nếu Z < 2,675 thì doanh nghiệp sẽ có khả năng bị phá sản trong vòng 1 năm tới (với xác suất 95%). Trong thực tế, nếu Z ≤ 1,81 thì doanh nghiệp được dự đoán là sẽ phá sản, và nếu Z >2,99 thì kết luận doanh nghiệp có tình hình tài chính tốt, sẽ không bị phá sản, còn nếu 1,81<Z<2,99 thì khó kết luận.
trong đó :
X1 =( LNTT + Lãi vay )/ Tổng TS
X2 = LN Lưu giữ lũy kế / Tổng TS
X3 = Vốn hoạt động thuần / Tổng TS
X4 = DT / Tổng TS
x5 = Vốn CSH / Nợ phải trả.
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,581
Số bình luận
528,101
Tổng số thành viên
351,922
Thành viên mới nhất
koktyk994
Back
Bên trên